SkyscraperCity Forum banner

OOSTENDE | Postgebouw | U/C

8202 21
Cultuurfonds betaalt renovatie postgebouw
Stad richt nieuwe vennootschap op

OOSTENDE - Het stadsbestuur zal de gronden van het Media Center samen met een stadsschuld onderbrengen in een nieuwe vennootschap. De opbrengst van de verkoop gaat naar een cultuurfonds en zal geïnvesteerd worden in de renovatie van het oude postgebouw.


'De opbrengst van de verkoop van appartementen en winkels op de grond van het Media Center krijgt een culturele bestemming', zei schepen Yves Miroir enkele weken geleden, toen bekend raakte dat de concessieovereenkomst tussen de stad Oostende en de nvOstexpo vroegtijdig stopgezet wordt op 31juli 2008.

Op de algemene ledenvergadering zondagmorgen van de SP.A waar de '100projecten voor Oostende' en de bijhorende website werd voorgesteld, werd duidelijk hoe dat in zijn werk zal gaan. Er wordt samen met een privé-partner, wellicht een bankinstelling, een nieuwe vennootschap opgericht. Die vennootschap neemt een deel van de stadsschuld van Oostende over, schulden die ze moet aflossen met de verkoop van de gronden van het Media Center die ze van Oostende kreeg.

Dankzij deze operatie kan de stad Oostende haar schuld doen dalen. Tegelijk komt er ruimte voor extra leningen, geld dat Oostende zal gebruiken voor de omvorming van het oude postgebouw tot cultuurcentrum,. Het geld zal ook naar de hippodroomwijk gaan, ook wel bekend als de Belle Epoquewijk

'De renovatie van het postgebouw kost 18miljoen euro, waarvan we zes miljoen euro subsidies kunnen krijgen. Jaarlijks investeert de stad negen miljoen euro in alle projecten. We willen echter niet alleen in het postgebouw investeren, want het zou verkeerd zijn in termen van cultuur 'of' buurtrenovatie te spreken', legt SP.A-boegbeeld Johan Vande Lanotte uit. 'We willen de andere projecten niet verwaarlozen en moesten daarom naar een andere oplossing zoeken. De oprichting van de vennootschap schept nieuwe mogelijkheden.'

Het project moet in 2008 gerealiseerd worden en zal in 2009 geld in het cultuurfonds brengen. Op lange termijn worden nog andere eigendommen in de vennootschap ondergebracht. 'Binnen vijf jaar zal de hotelschool verdwijnen omdat er een nieuwe school komt van het gemeenschapsonderwijs. Ook dit gebouw zullen we over een vijftal jaar samen met een deel van de stadsschuld in de vennootschap brengen om met de opbrengst in cultuur te investeren', aldus nog Vande Lanotte.
1 - 7 of 7 Posts
TAZ in postgebouw

OOSTENDE - De renovatie van het oud-postgebouw tot cultuurcentrum zit deze en volgende maand in de ontwerpfase. De stad hoopt in april de bouwvergunning te kunnen indienen en de werken aan te besteden. Volgens schepen van Cultuur Nancy Bourgoignie (SP.A) loopt het dossier vlot en krijgt de beheersvorm structuur. 'Het Cultureel Centrum wordt het centrale gedeelte. Daarnaast verlaat de vzw TarTarT het stationsgebouw en worden haar kantoren ondergebracht in het postgebouw. Ook Vrijstaat O zal er onderdak krijgen.'
De opening is gepland eind 2010. Het project kost 20 miljoen euro. (dji)
Op 18 augustus vindt er een open vergadering plaats over de toekomst van het postgebouw aan de Hendrik Serruyslaan tot cultuurcentrum.
Dit is een beschermd gebouw dus ben ik benieuwd naar wat er uit de bus gaat komen
Welke previews ?
De stad wil dis vanalles ondernemen om het cultuurgehalte te gaan opvijzelen...
Dus moeten de Oostendse verenigingen nog 3 jaar geduld hebben om een treffelijk onderkomen te hebben.
Gezien ze bij 't stad nogal pretentieus tewerkgaan om zelfs een prachtgebouw als het Feest -en Cultuurpaleis volledig om zeep te helpen door het -gezien zijn toplocatie- werkelijk een pareltje voor de economische varkens te gaan gooien heb ik niet direct een grote pet op met die grootschalige uitbouw als zijnde: openluchtamfitheater!

Waar in dat complex gaan ze dat voor mekaar krijgen??
Heeft meneer de gebarceloneesde opnieuw een zonnesteek gekregen soms ?
Kritische Oostendenaars positief over postgebouw

250 Oostendenaars uit de culturele sector hebben de voorstelling bijgewoond van de plannen voor renovatie van het postgebouw. Het publiek had vragen over de exploitatie, geluidsoverlast en de toegankelijkheid, maar toonde zich zeer positief. Wij vroegen vier Oostendenaars naar hun mening.


'Ik heb in de jaren zestig nog de schouwburg weten afbreken. Toen werd beloofd dat er een alternatief zou komen', zegt muzikant en toneelacteur Ronny Roose. 'Het is er nu eindelijk, maar veel te laat. Toch ben ik positief over de plannen met De Post. Bij de exploitatie vrees ik een toeloop van vele amateurverenigingen maar niemand mag er zalen claimen want ze zijn voor iedereen. De zalen bieden mooie mogelijkheden en ik zou er als muzikant en acteur graag optreden.'

André Baert (culturist): 'Het is structureel voorgesteld met aandacht voor de verschillende noden van de verenigingen en er zijn veel ruimtes. Ik ben echt aangenaam verrast over het gebruik van de ramen. Het is een transparant gebouw waarmee Oostende veel kan doen. Hopelijk komen er geen grote bilboards op de gevel die het gebouw kunnen ontsieren zoals bij het Kursaal.'

Ook Ambroos Van Durme (d'Ostendse revue) ziet mogelijkheden. 'De plannen zien er goed uit met een grote en kleine zaal. Ik zie geen negatieve punten. De Post biedt ook oplossingen voor de revue want nu spelen we dertien keer voor 200mensen, terwijl we in de grote zaal minder kunnen spelen en meer mensen kunnen bereiken. Maar er moet wel duidelijkheid komen over de kostprijs voor de zaal en de voorwaarden voor de Oostendse verenigingen.'

Rob Storme (Theater aan Zee): 'Ik kreeg meer uitleg dan ik verwachtte, maar had toch gehoopt iets meer te zien dan enkel de plannen. Ze hadden ons met een simulatie kunnen laten binnenkijken in de zaal. Maar ik zie de toekomst positief. Dit centrum kan evolueren naar een centrum zoals De Vooruit in Gent. Niets in de plannen valt tegen. De open ruimte in het amfitheater biedt heel wat mogelijkheden voor Theater aan Zee.'
Eerste werken postgebouw goedgekeurd

Het schepencollege heeft een eerste reeks werken goedgekeurd aan het voormalige postgebouw in de Serruyslaan. Dat gebouw wordt tegen 2010 omgebouwd tot een cultureel centrum. Oostende investeert 20miljoen euro. De eerste reeks werken voorziet in het verleggen van alle kabels van telefonie van Belgacom: het gaat om 22.000 paar aansluitingen. Die bevinden zich in de kelder van het gebouw, maar omdat het gebouw deels gesloopt wordt en op die plaats nieuwe ruimtes komen, liggen de kabels in de weg. 'Oostende investeert 425.000euro in de werken die in totaal acht maanden zullen duren en in 2009 van start zullen gaan', zo weet schepen van Cultuur Nancy Bourgoignie (SP.A). (efo)

bron
1 - 7 of 7 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top