SkyscraperCity Forum banner

Op de grens van stad en land / Het hek stond open

2993 Views 5 Replies 5 Participants Last post by  Apostle
19
Het gebied direct onder Gouda is prachtig, maar ontoegankelijk. Daar komt verandering in met de aanleg Zuid-Westelijke Randweg. Je kunt dit zonde vinden, maar het zorgt wel voor een betere natuurbeleving als je er ook daadwerkelijk kunt komen. De weg is nog niet af, maar het hek stond open. Zo'n kans laat ik me niet gelegen liggen.

0. Het traject


1. De Hollandsche IJssel aan de kant van Gouda

Gouda by WindwalkerNld, on Flickr

2. Langs zo'n rivier zie je vaak vreemde gebouwtjes waarvan niet meteen duidelijk is waar ze voor zijn gebouwd.

Gek huisje by WindwalkerNld, on Flickr

3. De Zuidwestelijke Randweg aan de kant van Stolwijkersluis

Zuidwestelijke Randweg Gouda by WindwalkerNld, on Flickr

4. Helemaal leeg, afgezien van twee ouderen die de kans ook aangrepen van de stilte te genieten.

Zuidwestelijke Randweg Gouda by WindwalkerNld, on Flickr

5. Kijk je naar links, dan kijk je diep de Krimpenerwaard in. Tot aan Dordrecht geen mens te bekennen.

Zuidwestelijke Randweg Gouda by WindwalkerNld, on Flickr

6. Ter rechter zijde is de beschaving op minder grote afstand

Zuidwestelijke Randweg Gouda by WindwalkerNld, on Flickr

7.

Zuidwestelijke Randweg Gouda by WindwalkerNld, on Flickr

8.

Zuidwestelijke Randweg Gouda by WindwalkerNld, on Flickr

9.

Zuidwestelijke Randweg Gouda by WindwalkerNld, on Flickr

10. Koetjes, schaapjes en lammetjes

Zuidwestelijke Randweg Gouda by WindwalkerNld, on Flickr

11. Het einde van de ZWR, een nieuwe brug over de Hollandsche IJssel in de richting van de Julianasluis

Zuidwestelijke Randweg Gouda by WindwalkerNld, on Flickr

12. De brug staat nog open, dus ik kies om over de Gouderaksedijk terug te rijden.

Gouderaksedijk by WindwalkerNld, on Flickr

13. Vanaf die dijk nog een blik op de golvende curves van de Zuidwestelijke Randweg. Wat een rijplezier gaat deze weg opleveren. Met 80 kilometer per uur heerlijk zwieren.

Zuidwestelijke Randweg Gouda by WindwalkerNld, on Flickr

14.

Gouderaksedijk by WindwalkerNld, on Flickr

15. In dit stukje Nederland heeft de tijd 100 jaar stilgestaan. Ook het onderhoud heeft zo lang niet plaatsgevonden.

Gouderaksedijk by WindwalkerNld, on Flickr

16. Natuurlijke oever

Skyline Gouda by WindwalkerNld, on Flickr

17. De schoorsteen van Croda/Unichema

Schoorsteen Croda by WindwalkerNld, on Flickr

18. Heerlijk Hollands

Gouderaksedijk by WindwalkerNld, on Flickr
See less See more
1 - 1 of 6 Posts
Wordt daar alleen een weg aangelegd, of is het ook de bedoeling dat er woningen en bedrijven worden gebouwd?
1 - 1 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top