SkyscraperCity Forum banner
1 - 2 of 2 Posts

· I am sterdam
Joined
·
5,251 Posts
Altijd prachtige series van jou Apollyon, maakt niet uit in welke setting! :eek:kay:
Maar ik merk op in deze serie, dat de foto's teveel scherpte bevatten of dat de foto's zijn verkleind met een te hoge kwaliteit. Ik wil bijna zeggen dat het niet echt fijn kijken is. kan dat kloppen?
 

· I am sterdam
Joined
·
5,251 Posts
Ja klopt, het kijkt nu veel beter en de kwaliteit blijft goed. Alleen merk ik dat de top van de NN de scherpte licht is verdwenen.
 
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top