SkyscraperCity Forum banner

Op het dak van het Groothandelsgebouw

2185 Views 13 Replies 7 Participants Last post by  cmoonflyer
Foto's genomen 9 augustus 2006 vanaf het dakterras van restaurant Engels in het Groothandelsgebouw. Vooral DP wordt hier extra in het zonnetje (of eigenlijk de wolken) gezet, omdat hij zo heerlijk fotogeniek is en dus mn favo toren nr 1 is. Met ieder weertype ziet hij er anders uit en met bewolkt weer, verandert hij zelfs om de minuut. Echt apart.

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.Hmmm...ik heb sommigen anders verkleind en verscherpt ivm kartelrandjes, maar ben niet echt tevreden geloof ik.
1 - 6 of 14 Posts
Doet foto 18 het bij jullie? Denet deed hij het bij mij en nu krijg ik zelfs na 4 x refresh een rood kruisje.

-edit- ik heb hem maar ff opnieuw geplaatst. Nu doet hij het.
Nu doet 18 het toch wel?

Ja je kan bij Engels iedere dag het dakterras op. Ze hebben daar een terras gemaakt, maar je kan zowat gewoon helemaal rond lopen.
Ik kijk voor ik ga fotograferen altijd naar de wolken. Zien ze er bv zoals op de foto's uit, ga ik er speciaal op uit, al had ik geen plannen.

Is het een saaie witte lucht, dan ga ik niet op deze manier fotograferen. Dan mist de foto vaak wat. Ik vind de wolken bij 1 van de belangrijkste zaken van de foto horen, vaak hoe dramatischer, hoe mooier.

Ben ik in het buitenland, dan is het maar hopen hoe de lucht eruit ziet, dan heb je geen keuze om te zeggen, vandaag maar niet.
Dank je.

Dat scherpe, dat klopt idd ja, ik had het verkleinen op intelligent gezet en ik had verscherpen nu met usm gedaan, maar ik denk dat ik daar nog aan moet sleutelen om de juiste standen te vinden.

Het viel mijzelf ook op en ik heb sommige, zoals bv foto 16, opnieuw gedaan, maar ook daar ben ik nog niet echt tevreden over.
@ Winbuks...hier een voorbeeld van foto 5 op de oude manier verkleind en verscherpt. Dat kijkt denk ik beter?

5a
1 - 6 of 14 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top