SkyscraperCity Forum banner

Op het dak van het Groothandelsgebouw

2182 Views 13 Replies 7 Participants Last post by  cmoonflyer
Foto's genomen 9 augustus 2006 vanaf het dakterras van restaurant Engels in het Groothandelsgebouw. Vooral DP wordt hier extra in het zonnetje (of eigenlijk de wolken) gezet, omdat hij zo heerlijk fotogeniek is en dus mn favo toren nr 1 is. Met ieder weertype ziet hij er anders uit en met bewolkt weer, verandert hij zelfs om de minuut. Echt apart.

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.Hmmm...ik heb sommigen anders verkleind en verscherpt ivm kartelrandjes, maar ben niet echt tevreden geloof ik.
1 - 1 of 1 Posts
Mooie gedaan! DP lijkt idd wel gemaakt te zijn om wolken op te weerspiegelen.
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top