SkyscraperCity Forum banner

Open dag Beatrixkwartier Den Haag 21/5

1490 Views 3 Replies 2 Participants Last post by  [Kees]
Voor wie 21 mei niets anders te doen heeft:
------------------------------------------
Zaterdag 21 mei is er een open dag in het Beatrixkwartier. Het informatiecentrum aan de Prinses Beatrixlaan 5a is dan geopend voor belangstellenden. Naast informatie over werkzaamheden in het gebied zijn er rondleidingen door het Prinsenhof en langs het bouwterrein van RandstadRail.

Tijdens de open dag staan medewerkers van de gemeente, de projectorganisatie RandstadRail, Provast en BPF Bouwinvest van 10.00 tot 13.00 uur klaar om informatie te geven over de werkzaamheden die de komende tijd in het Beatrixkwartier plaatsvinden. Het Beatrixkwartier ligt tussen de Utrechtsebaan, Bezuidenhout-Midden, Juliana van Stolberglaan en de spoorbaan.

Rondleidingen
Er zijn rondleidingen langs het Prinsenhof en het bouwterrein van RandstadRail. Deelnemers aan de rondleiding door Prinsenhof kunnen onder andere een kijkje nemen in een proefwoning, Deelnemers aan de rondleiding RandstadRail kunnen de nieuwe halte van Ternoot bezichtigen en een kijkje nemen op de bouwplaats. Hierbij is het dragen van gesloten schoeisel verplicht. Belangstellenden kunnen zich voor de rondleiding opgeven bij het Bezoekerscentrum Stedelijke Ontwikkeling in het atrium van het stadhuis. Dit kan ook telefonisch op werkdagen tussen 10.00 en 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur via telefoonnummer 070 – 353 3735 of via e-mail: [email protected].

van www.denhaag.nl
1 - 4 of 4 Posts
Daar ga ik denk ik wel een kijkje nemen :) Dinsdag was ik van plan om naar Den Haag te gaan maar toen werd ik geveld door koppijn en de regen :cry:
@ keezy: Wel gesloten schoeisel dragen he!
Als je een lekker broodje wil: tegenover de zwarte madonna, richting stadhuis is een lebkov geopend.
Vandaag gebeld. Het zit al vol, maar we staan op de reservelijst, mocht er nog een tocht komen. Ik heb voor Ayelt, Pa en mij opgegeven :cheers:
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top