SkyscraperCity Forum banner

Open Toren Dag Amsterdam 2018

1742 Views 4 Replies 5 Participants Last post by  DeLeeuw
De zesde Amsterdamse Open Toren Dag komt er weer aan, op zaterdag 24 maart. Op deze dag openen 20 historische en hedendaagse torens tussen 10.00 uur en 16.00 uur hun deuren voor het publiek.

Kijk voor alle actuele informatie, de deelnemende torens, de bezoekersvoorwaarden, het downloaden van de plattegrond en poster vanaf 1 maart 2018 op: www.opentorendag.nl / www.opentowerday.com of op Facebook: www.fb.com/OpenTorenDag/.

De 20 deelnemende torens aan de Open Toren Dag Amsterdam 2018:
  • Centrum: Beurs van Berlage, De Bijenkorf, Kalverpassage/Blue Amsterdam, Oudekerkstoren, Posthoornkerk, Westertoren, Zilveren Toren/Level Eleven Amsterdam.
  • Oost: QO.
  • West: Ramada Apollo Amsterdam Centre, REM Eiland.
  • Noord: A’DAM LOOKOUT, Nautique Living, Ransdorpertoren.
  • Zuidas: ABN AMRO hoofdkantoor & Circl, Crowne Plaza Amsterdam-South, RAI Amsterdam/Elicium Centre, Symphony toren/Financial Offices, The Edge.
  • Zuidoost: Courtyard Amsterdam Arena Atlas, Fletcher Hotel Amsterdam.
  • Like
Reactions: 1
1 - 5 of 5 Posts
Vorig jaar hebben we de tour in de Posthoornkerk gedaan met gids Peter en dat was heel leuk.
Erg leuk initiatief, ik ben er nu 3x geweest. De selectie van torens is redelijk constant, dus inmiddels heb ik de meeste bezocht. Helaas doet de Rembrandt Tower niet meer mee, waarschijnlijk omdat de boardroom is gesloten.

De Bijenkorf kan ik aanraden, niet heel hoog maar een grappig punt. Ik was er in 2015, zie hier.
Voor mij niet echt de moeite waard, alle interessante torens van het lijstje ben ik vorig jaar al geweest.
1 - 5 of 5 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top