SkyscraperCity Forum banner
1 - 3 of 3 Posts

·
Banned
Joined
·
7,842 Posts
Opinion - Si u caktuan kufijte e Shqiperise

SI U CAKTUAN KUFIJTE E SHQIPERISE!
Qer 10, 2014 OPINION 1

Të ftuar:

Paskal Milo
Valentina Duka
Aurel Plasari
Romeo Gurakuqi

http://www.youtube.com/watch?v=gHpgdej4j_I#t=5602
Interesant.

Qellimi Ruso-serbo-grek ishte qe te formohej nje shtet shqiptar puro musliman dhe po te shihet edhe ne harte nga propozimi i tyre...kufijte e Shqiperise qe kerkonin 3-shja permbente vetem Shqiperine e mesme muslimane dhe pak nga jugu duke lene jashte pjeset e krishtera.Shengjini e Lezha i kalonin Serbise,Shkodra e me siper Malit te Zi dhe e gjithe pjesa poshte Vlores i kalonte Greqise.
 
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top