SkyscraperCity Forum banner

Organizacija Slovenskega foruma - PROSIM PREBERITE/Organization of the Slovene Forum - PLEASE READ

24652 Views 0 Replies 1 Participant Last post by  antenor
DOBRODOŠLI/WELCOME :) !


Osnovni forum oz. podforum/Main forum or subforum:
>Slovenija

SLO: gospodarstvo, "Debatni krožek" o projektih, arh.-urb.-grad. vprašanjih + vse kar ne spada v kategorije "Projekti in Gradnja", "Transport & infrastruktura" in "Photothèque". Tu so tudi "Gostilna pod lipo", za pogovore in Plečnikov parlament za skupno odločanje o nekaterih zadevah na forumu (ki bo odprt, ko bo kaj za odločat).

ENG: economy, "Debate thread" regarding projects and arch.-urb.-constr. issues, + everything that does not belong into the "Projects and Construction", "Transport & Infrastructure" and "Photothèque" categories. There is also the "Linden Tree Inn", for discussions and "Plečnik Parliament" for some joint decisions regarding the forum (which will be opened when there is something to decide).

Kategorije/Categories:
>Projekti in Gradnja/Projects and Construction

SLO: Gradbeni projekti v Sloveniji in spremljanje njihove gradnje.

ENG: Construction Projects in Slovenia and the monitoring of their Construction.


>Transport & infrastruktura/Transport & infrastructure

SLO: Infrastrukturni in prometni gradbeni projekti in debate

ENG: Infrastructure and transport projects and debates


>Photothèque:

SLO: Fotografije in video Slovenije.

ENG: Photos and Video of Slovenia.OBVESTILA/ANNOUNCEMENTS


SLO: Obvestila bodo objavljena v predelu foruma za obvestila (pod kategorijami)

ENG: Announcements will be made in the section of the forum intended for Announcements (just below the categories)
__________________________________________________________________________
SLO: Če imate kakšno vprašanje ali pripombo vezano na forum, mi pošljite PM.

ENG: If you have any questions or complaints regarding the forum, send me a PM.
See less See more
Status
Not open for further replies.
1 - 1 of 1 Posts
1 - 1 of 1 Posts
Status
Not open for further replies.
Top