SkyscraperCity Forum banner

?

Orientacja cienia

1140 Views 8 Replies 7 Participants Last post by  henry hill
1 - 9 of 9 Posts
zapomniałem o pollu :D
^^ Daj znać modom, ostatnio też zapomniałem :)

Po co tak bezczelną ramkę dodałeś? Zdałaby się subtelniejsza. Zdjęcie ciekawe. Jakaś kolorowa berlińska część elewacji?
Sami się zorientują (chyba).
A ramka w tym wypadku potrzebna.
Samemu możesz zrobić poll ;) U góry nad 1szym postem masz "Thread Tools" ;)
:cheers: Lubię tego typu kompozycje, świetnie się prezentują na zdjęciach. 8/10
1 - 9 of 9 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top