SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 104 Posts

· Registered
Joined
·
1,766 Posts


*****Sir Jyvo_rez ako pag-analyzed sa gprint sa tarp. mura ug dili nani madugay kay gkan sa ON THIS SITE WILL RISE karon COMING SOON meaning gamay nalang na higayon magstart na ug construct. Maayo unta ug karon MAY 2015 magstart:).*****
Hopefully magstart na. Pareho gud sa Antique walay daghan press release mikalit lang ug tukod. Basta willing to wait lang ta. :)
 

· Registered
Joined
·
1,766 Posts
***Sir Jyvo_rez karon lang mga 5:20pm nagkatalk mi sa mga Guardia sa RPO ingon sila sa akoa nga karon gyud nga 2015 magstart ug construction ang RPO. kay naghikay pa daw ang taga RLC ug permit to contruct. Ingon pagyud sila nga bantayi nlang daw nato kung daghan na ang guardia sa sulod kay mao nana ang singyales nga magstart na daw ang construction sa RPO. Hoping nlang ta nga tuloy-tuloy nani:)***
Sana tuloy-tuloy na RBUsky_Ormoc and thanks again for the effort pag-adto sa site. :)
 
1 - 20 of 104 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top