SkyscraperCity Forum banner

ortofoto de Valencia (solo 0,7mb, esta reducida :D)

11133 Views 55 Replies 22 Participants Last post by  skyworld
Esta sacada mediante capturas del simulador historico 1982,92,02 editado por el ayuntamiento y reducida en tamaño para poder colgarla aquí.

Pos eso, debe ser del año 2000 o 2001 por lo que faltan unas cuantas cosas, si alguien lo quiere a 6500x5000pixels que me lo diga.
1 - 5 of 5 Posts
Tio mola!

Cuelga el original en algun servidor publico que tenga mucho fuelle (por ejemplo , universidad) y si no sabes/puedes te la cuelgo yo mismo en mi cuenta del poli y pongo el link de descarga directa aqui.
Pásamela a juanvivalencia @ yahoo . es

Por cierto, una de las cosas que mas me llama la atención de los mapas 82_92_02 es que la ortofoto con mejor definicion es la del 82 y mira que la del 92 se ve supermal...
Bé, açi va un xicotet foto-muntaje.

Estan tots els noms dels barris.
Els he tret del programa de "València Urbanística", editat pel propi ajuntament... per tant crec que (al menys de manera administrativa) tenen que ser correctes.

(Son 500kb... si el server peta m'ho dieu)

Hellous,

M'alegre de que vos agradara el mapa, perè no oblideu que sense el curro de patapum per a montar la ortofoto original jo no hauría tingut base sobre la cual superposar les árees dels barris.

Per cert, endavant té raó: ho acabe de comprovar amb les dades municipals i "malva-rosa" es només amb una s.
Ahi m'he columpiat jo xDD

Un altra cosa que no tenía clar era la posició dels barris "Na Rovella" y la "Fonteta de Sant Llúis"... sempre havía pensat que la "fonteta" era on en realitat posa "na rovella".. no se que pensar... segons la informació que tinc, ho mirat més de dos vegades, esta correcte.

Be, però --agarrèu-se fort-- lo que acae de trovar esta vesprá en un llibre es (al menys per a mi) BRUTAL: una ortofoto de Valencia feta, calcule, que pels voltants dels anys 50... wowwww
Encara que no te massa qualitat, l'he escanejada i la penje per el seu interés general... no?

[ La penje en el seguent post per a no distorsionar el text ]

M'ha cridat l'atenció moltes coses, pero lo que més es el MEGA-FORAT que hi ha dalt del carrer Quart... entre Corona i Quart, desde Guillem de Castro fins carrer de Dalt ¡¡es tot un solar!!
¡Mig carme a fer la mà!

M'ha recordat el mapa antic que va possar Xaloc en el seu fil... el "velodromo de Quarte"Encara aixina, el forat que es veu a la foto es molt mes gran...

Per fortuna conec a una persona que va naixer i va pasar la seua infantesa en el barri del carme de la posguerra... esta mateixa vesprá li he preguntat si s'enrecordaba de un solar en eixa zona i... m'ha dit que si, que el recorda perfectament perque hi havía un ¡camp de futbol! y encara sobrava puesto... m'ha explicat que durant la guerra van tirar una barbaritat de bombes ahí i ho van fer tot merda, així que en acabarse ho van aplanar tot i tardaren prou en refer les cases.
Però ¿per que bombardearíen tant eixe cantó? supose que el "velódromo de cuarte" te que tindre molta relació: ¿s'utilitzaría como a xicoteta base d'aviació? ¿hi hauríen antiaeris?

Vaja...
Baixant!!

Per cert... heu provat a buscar "Plano Valencia 1962"... proveu proveu
Jo, amb la qualitat del resultat, m'he quedat aixina :eek2:

Potser eixa imatge, te res a vore amb el nostre fòrum?
A lo millor la va posar algú (pense en Xaloc) i no em vaig ni donar conter.
1 - 5 of 5 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top