SkyscraperCity Forum banner
1 - 3 of 3 Posts

· Y en fin, así todo.
Joined
·
1,338 Posts
Sí, colgad la grande en algún servidor, por favor. :)
Fantástica foto, mil millones de gracias.

¿podríamos datar la foto con más seguridad por algo que conozcamos?
Por ejemplo, en la foto está en obras el desvío de coches de la "calle de Valencia" de Burjassot, la rotonda y la entrada a Benicalap. ¿Eso podría darnos una pista?
 

· Y en fin, así todo.
Joined
·
1,338 Posts
Gràcies per l'enllaç de l'emule!!
Hauria de ser de principis de 2002, per tant. Potser la primavera del 2002, per com està la cosa natural de verda.
Jo també recorde Justo i Pastor foradat més o menys per aquell temps.
 

· Y en fin, así todo.
Joined
·
1,338 Posts
El Pont de fusta se l'endugué la riuà del 57 per davant. I en esta imatge es veu, no? Espere no enganyar-me...
Total, entre el 47 i el 57 tindriem segurs...

la "misteriosa" zona del carme de què parleu és la que hui és la Plaça Vicente Iborra i els carrers "nous". Construcció dels 60-70, si no m'enganye, és a dir que va estar moooolts anys sense res!
 
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top