SkyscraperCity Forum banner

[Oryahovo|Оряхово] Construction, Projects & Updates [2012-2023]

56614 Views 84 Replies 18 Participants Last post by  kraxx


Оряхово е град в Северозападна България, разположен по поречието на р.Дунав.
Намира се на 70 км от Враца, на 180 км от София и на 80 км от Крайова, Румъния
Община Оряхово е част от район с важно геостратегическо положение, което определя голямата и роля в развитието на област Враца и страната, за трансгранично европейско сътрудничество. Тази значимост се подсилва от наличието на гранично контролно пропускателен пункт и ферибот.

Oryahovo is situated in northwestern Bulgaria on Danube river valley.
The town is located 70 km away from Vratsa, 180 km from Sofia and 80 km from Craiova, Romania
The municipality is a part of a region with important geostrategic location, which defines its major role in the development of Vratsa province and of the country, and for transborder European cooperation. This importance is strengthened by the presence of border check point and Ferry.


Map|Карта:


Links|Връзки:
Municipality of Oryahovo | Община Оряхово: http://www.oriahovo.bg/
Ferryboat Complex | Ферибот Оряхово: http://ferryboat.bg
See less See more
2
1 - 2 of 85 Posts
Снимах обновената настилка на Парк "Ловен дом" ,както и новата детска площадка ,която беше наскоро изградена:

Доста изчистено и хубаво стана според мен ,на фона на предишния рушащ се асфалт и ръждивите детски катерушки. Асфалтирани са и алеите на парка.
See less See more
3
  • Like
Reactions: 5
Изграждат спортна зала за 700 000 леваОбщина Оряхово ще строи спортна зала по бадминтон за 700 000 лв., съобщи кметът Росен Добрев.
„Очакваме скоро да се отпуснат средства от фонд „Земеделие”, за да може да се изгради новата спортна зала”, допълни градоначалникът. Росен Добрев е изискал среща с изпълнителния директор на земеделския фонд Румен Порожанов, за да се договори финансирането на мащабния проект. Обектът ще бъде в съседство с училище „Кирил и Методий” в града.
Проектът се реализира по програмата за развитие на селските райони. Очаква се до няколко месеца спортната зала да бъде завършена. „Идеята ни е Оряхово да бъде домакин на национални и международни турнири по бадминтон. Градът ни има история в този спорт и отлични състезатели. Целта ни е да го съхраним и развиваме”, коментира Росен Добрев.
Само след няколко дни в Оряхово ще се проведе турнир по бадминтон. Надпреварата е включена в програмата на панаирните дни в града. Празниците ще започнат на 15 август и ще продължат до 19. През тези дни са подготвени разнообразни прояви за гостите и жителите на Оряхово, допълни още кметът на крайдунавския град Росен Добрев.

http://konkurent.bg/article/2654/izgrajdat-sportna-zala-za-700-000-leva
See less See more
  • Like
Reactions: 1
1 - 2 of 85 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top