SkyscraperCity Forum banner

[Oryahovo|Оряхово] Construction, Projects & Updates [2012-2023]

56393 Views 84 Replies 18 Participants Last post by  kraxx


Оряхово е град в Северозападна България, разположен по поречието на р.Дунав.
Намира се на 70 км от Враца, на 180 км от София и на 80 км от Крайова, Румъния
Община Оряхово е част от район с важно геостратегическо положение, което определя голямата и роля в развитието на област Враца и страната, за трансгранично европейско сътрудничество. Тази значимост се подсилва от наличието на гранично контролно пропускателен пункт и ферибот.

Oryahovo is situated in northwestern Bulgaria on Danube river valley.
The town is located 70 km away from Vratsa, 180 km from Sofia and 80 km from Craiova, Romania
The municipality is a part of a region with important geostrategic location, which defines its major role in the development of Vratsa province and of the country, and for transborder European cooperation. This importance is strengthened by the presence of border check point and Ferry.


Map|Карта:


Links|Връзки:
Municipality of Oryahovo | Община Оряхово: http://www.oriahovo.bg/
Ferryboat Complex | Ферибот Оряхово: http://ferryboat.bg
1 - 6 of 6 Posts
Много хубаво начало на темата! Дано да се развива. Никога не съм бил в Оряхово и ми е доста любопитно какво се случва в града. :cheers: Града има ли крайбрежна алея или парк, в добро състояние?
Мда.. нашия бряг е доста по-висок от румънския. Почти навсякъде. Сега нали модата е да се говори, че ще се правят огледални паркове по Дунав. Жалко, че Бекет е малко по-навътре. Имаш ли наблюдения дали е добро трансграничното ви сътрудничество?
Силистренския парк е много готин. В Тутракан правиха също много голям ремонт и е станало хубаво, но са посадили нови дървчета и още е голям пек. Свищов преди около година като говорих, една журналистка ми разправя, че имало 5 милиона лева (или евро не съм сигурен) проект за изграждане на нова крайдунавска алея/парк, но не знам на какъв етап са нещата. Русенската е мега зле. Стискаме палци до година да почне сериозната реконструкция и да довършат новата кейова стена. В общи линии на изток от Свищов, определено силистренския крайдунавски парк е най-добре. На запад нещата не знам как стоят.
Като бях последно в Силистра го разгледах целия парк, не ходих в централната част само. В сравнително добро състояние ми се стори. Разбира се не перфектно, но не и толкова лошо като нашия.
Не е точно така. Нашият хубав, но най-вече в източнта част, между хотел Дръстър и централния вход, останалите 2/3 са с изронена настилка и стари пейки. Самите зелени площи са що-годе добре поддържани, но много често се забавя извозването на окосената трева и се събират боклуци около нея. Хубавата източна част май е приватизирана и затова се полагат по-големи грижи за нея. Лиляна Павлова уж обеща наскоро, че ще се намерят пари за цялостен ремонт на парка догодина, ще видим. А тутраканския е доста малък и прилича повече на крайбрежна ливада, тип английски двор, няма много алеи и дървета.
becs, готини снимки, ама нямаше ли да е по-добре да направиш една фототема в сътоветния раздел, където да ги сложиш, а тази да си стои за градско развитие и проекти? Не че ми пречат нещо, просто питам. :)
Много е красива. Колко метра е висок паметника?
1 - 6 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top