SkyscraperCity Forum banner

?

1 - 8 of 8 Posts

·
Registered
Joined
·
191 Posts
Jak dla mnie mało spójne z tematem... Jedynie ten "krzyż" na odsłoniętym szczycie można by podciągnąć jakoś. 1-szy (kobieta idąca w stronę krzyża) i 3-ci plan (dźwigi/zabudowania portowe czy stoczniowe) są zbędne. Do tego brak konsekwencji przy robieniu fotografii - pod krzyżem widać grupę ludzi, która na bank nie jest samotna :)
 
1 - 8 of 8 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top