Skyscraper City Forum banner
Status
Not open for further replies.
4001 - 4006 of 4006 Posts

·
On Air
Joined
·
2,284 Posts
Jaoo, stvarno neznam gdje sam to pročitao :S Znam da je bilo nesto da ce se jedan dio poceti. E sada dal ce i to biti uopce.


Istina je da ce se cijela juzna obilaznica raditi u etapama...mislim da je 4 etape na cijelih 13-14 Km, a dali ce poceti raditi bar jednu etapu ja neznam.
Sto se tice samih nacrta, imovinsko pravnih odnosa na cijeloj trasi to je sve rjeseno, a ceka se samo novac i pocetak radova.
U svemu tome ima i nesto politike jer su gradjani Osijeka izabrali vlast koja nije po volji Zagrebu i vladajucima tako da ce i to imati utjecaja na pocetak radova...eto kad bi se mi inatili.:lol:
 
4001 - 4006 of 4006 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Status
Not open for further replies.
Top