SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 48 Posts

·
Wielkopolanin :)
Joined
·
1,363 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Wstęp

Miasto powiatowe leżące w południowej części Wysoczyzny Kaliskiej nad lewym dopływem Prosny. Nazwa (Ostrów) to archaizm oznaczający wyspę, kępę wśród mokradeł. Pod względem liczby mieszkańców Ostrów Wlkp. zajmuje 54. miejsce w Polsce i 5. w województwie wielkopolskim (według stanu na rok 2004). W mieście tym mieszka ponad 70 tys. obywateli.

Historia

Początkowo Ostrów był prawdopodobnie niewiele znaczącą osadą wśród łęgów i bagien. Najstarsza wzmianka pochodząca z siedemnastowiecznego dokumentu mówi o Ostrowie jako niewielkim, prywatnym ośrodku miejskim o charakterze rolniczym, istniejącym w roku 1404. Miasto kilkakrotnie nawiedzały pożary, było wiele razy niszczone przez wojny. Po całkowitym zniszczeniu podczas III wojny północnej w 1710 roku nowy właściciel, Jan Jerzy Przebendowski, wyjednuje u króla Augusta II Sasa ponowną lokację. Akt lokacyjny wydano w 1713 roku, dzięki czemu przystąpiono do odbudowy. W 1815 roku właścicielem Ostrowa jest Antoni Henryk Radziwiłł, późniejszy namiestnik Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Po upadku Księstwa Warszawskiego Prusacy przenoszą do Ostrowa siedzibę powiatu odolanowskiego, Sąd Powiatowy oraz Kasę Powiatową. Zwiększa się rola garnizonu ostrowskiego, dzięki temu gęstnieje sieć dróg bitych. Przygraniczne położenie zaczyna procentować. Jednocześnie w szybkim tempie rośnie rola żywiołu polskiego, choć jeszcze niedawno Ostrów zwano Niemieckim.
W 1875 roku uruchomiono pierwszą linię kolejową (Poznań-Kluczbork). W 1888 uruchomiono linię do Leszna, w 1894 do Skalmierzyc, w 1909 do Wrocławia. 10 listopada 1918, na miesiąc przed wybuchem powstania wielkopolskiego, Ostrowianie przejęli władzę w mieście ogłaszając, że "w myśl uznanego przez wszystkie walczące narody planu Wilsona, jest miasto i powiat Ostrów polskim terytorium, które należy do Państwa Polskiego". Wydarzenie to odbiło się echem w berlińskich gazetach, które donosiły o powstaniu tzw. Republiki Ostrowskiej. Lata międzywojenne są okresem największej prosperity miasta. Dynamikę rozwoju Ostrowa porównywano do samej Gdyni. Powiększono obszar miasta, znacznie zwiększyła się liczba ludności. W 1920 roku nadano urzędową nazwę miasta - Ostrów Wielkopolski, choć często używano też nazwy potocznej - Ostrów Poznański. Pierwszym burmistrzem został Stefan Rowiński.
Okupacja hitlerowska zakończyła się z dniem 23 stycznia 1945 roku w wyniku akcji "Burza". Już 23 stycznia 1945 roku mieszkańcy Ostrowa utworzyli pierwsze, niezależne jeszcze od rządu lubelskiego, władze (Tymczasowy Komitet Miasta i Powiatu) czuwające nad administrowaniem miastem, aprowizacją oraz bezpieczeństwem mieszkańców.
Lata powojenne to okres intensywnej rozbudowy miasta, jednak trudno ocenić je jako pozytywny ze względu na chaotyczność zabudowywania, powiązaną z poważnymi uszczerbkami w substancji zabytkowej, nierozsądną gospodarką komunalną i poważnym niedoinwestowaniem w różne dziedziny (przede wszystkim edukacja, infrastruktura i kultura). Na niekorzyść tego okresu świadczy też fatalna w skutkach dla Ostrowa reforma administracyjna z roku 1975 kiedy to miasto liczące wówczas 52 tysiące obywateli sprowadzono rangą do poziomu gmin miejsko-wiejskich, podczas gdy stolicami województw zostawały ośrodki niejednokrotnie mniejsze od Ostrowa o połowę. Skutkiem było zarzucenie wielu wcześniej planowanych inwestycji (hotel, kino, osiedla, drogi, oczyszczalnia), likwidacja II Liceum, znaczne ograniczenie wydatków m.in. na kulturę. Innym negatywnym skutkiem było naruszenie naturalnych związków Ostrowa z Antoninem, Lewkowem i innymi ośrodkami Południowej Wielkopolski, utrwalonych przez bliskość sąsiedztwa, połączenia komunikacyjne, wspólną historię.
W 1999 roku przywrócono powiaty, powiększono też zakres działania prezydentów miasta. Za osiągnięcia w dziedzinie gospodarowania finansami i mieniem komunalnym miasto otrzymało w okresie 1990-2002 wiele wyróżnień, m.in. Najlepsza Gmina III Rzeczypospolitej, Profesjonalna Gmina - przyjazna inwestorom i in. Zdolność kredytowa samorządu Ostrowa w latach 1997-2002 była oceniana na wysokim poziomie "A-", a rozwiązania stosowane wówczas w mieście uznane zostały za modelowe i nazwane tzw. "ostrowskim modelem zarządzania".

Źródło: wikipedia

Czas na zdjęcia

Rynek- częsć I

Obecny ratusz (trzeci z kolei). Został zaprojektowany w 1828 roku przez nadwornego architekta Sanssouci Johanna Heinricha Häberlina, współpracownika i ucznia Karla Schinkla. Był to obiekt piętrowy, z dziedzińcem i przejazdem w przyziemiu. Pierwszej przebudowy dokonano w 1862 roku. Dziedziniec nakryto wówczas szklanym dachem i otoczono kolumnadą, a sam obiekt pełnił już tylko funkcje administracyjne (poprzednio znajdowały się m.in. kramy kupieckie, waga miejska, straż ogniowa, sale sądowe i więzienie). Przebudowa z roku 1948, polegająca na nadbudowaniu jednego piętra i likwidacji dziedzińczyka, nadała ratuszowi wygląd zbliżony do obecnego. Obiekt modernizowano i restaurowano jeszcze w latach 1977-1985 i 2004-2005.EDIT: poprzednie zdjęcia nie chodziły więc będę dodawał od nowa.
 

·
Wielkopolanin :)
Joined
·
1,363 Posts
Discussion Starter · #4 ·
raul said:
Ostrów wygląda jak przedmieścia Kalisza...
Nie oceniam tego po fotach tylko dzieki własnym spostrzeżeniom. Wydaje mi sie że nie ma tam nic specjalnie ciekawego. Miasta wydaje się nijakie.
Hmm więc Ostrów to całkiem spore przedmieścia... Jest, bowiem mniejsze od Kalisza o ok. 40 tys. mieszkańców, centra są oddalone o ok. 25 km. Co do reszty komentarza, wydawać to się może naprawdę wiele, najlepiej jest poznać dane miasto (odwiedzić, poczytać), a potem się wypowiadać. Nie ma tutaj „nic specjalnie ciekawego”? Czy ja wiem... Działalność kulturalna (niedługo odbędzie się Jazz Festiwal) i sportowa (koszykówka, żużel itp.) jest na dobrym poziomie, miejsc do zwiedzania też się znajdzie, szczególnie okolice. Ostrów ma wady, to pewne, ale nie jest chyba aż tak źle. Najlepiej, aby jakiś mieszkaniec zabrał tutaj głos.
 

·
Wielkopolanin :)
Joined
·
1,363 Posts
Discussion Starter · #5 ·
MAR_tm said:
ja oceniam tylko po fotkach - niektóre budynki sa całkiem ciekawe, ale zbyt mało ogólniejszych zdjęć by być choć trochę obiektywnym
Niestety nie mam zdjęć poszczególnych dzielnic, na razie nie zanosi się, aby miał je zrobić, można natomiast zajrzeć do zbioru fotografii mojego znajomego tutaj , tutaj i tutaj oraz na treka .
 

·
Wielkopolanin :)
Joined
·
1,363 Posts
Discussion Starter · #10 ·
he he w swoim czasie przedstawię, ale nie wiem czy będzie się podobało użytkownikom tego forum bo w wymienionych miejscowościach nie ma wieżowców ;)
 

·
Wielkopolanin :)
Joined
·
1,363 Posts
Discussion Starter · #11 ·
MAR_tm said:
koniecznie je wklej! świetne foteczki!
:cheers2:
Nie mogę, nie mam do nich praw autorskich :( , a znajomy chyba sobie tego nie życzy. Pozostaje przejrzenie linków.
 

·
Registered
Joined
·
2,836 Posts
Szycha said:
he he w swoim czasie przedstawię, ale nie wiem czy będzie się podobało użytkownikom tego forum bo w wymienionych miejscowościach nie ma wieżowców ;)
w ostrowie też nie ma wieżowców bo 75% budynków w ostrowie to domy jednorodzinne i jakoś nikt nie płacze:)
a Skalmierzyce są moim zdaniem ciekawsze od Ostrowa
 

·
Wielkopolanin :)
Joined
·
1,363 Posts
Discussion Starter · #13 ·
kaliszanin177 said:
w ostrowie też nie ma wieżowców bo 75% budynków w ostrowie to domy jednorodzinne i jakoś nikt nie płacze:)
a Skalmierzyce są moim zdaniem ciekawsze od Ostrowa
Nikt "nie płacze" bo mało kto zabiera głos ;) ale fakt jest faktem, w Ostrowie nie ma dużo wysokich budynków, przeważa niska zabudowa. Moja miejscowość jest ciekawa szczególnie dla miłośników kolei i pruskiej zabudowy, w Skalmierzycach nie ma właściwie wiele do zobaczenia, nie licząc oczywiście kościoła sw. Katarzyny , ew. kilku starych, drewnianych domów. Porozmawiamy o tym przy okazji kolejnego wątku...
 

·
Wielkopolanin :)
Joined
·
1,363 Posts
Discussion Starter · #18 ·
Jak miło, że ktoś powołuje się na moją stronę :) Zdjęć faktycznie już nie ma, i to na dodatek wszystkich... nie wiem czemu tak się stało.
 

·
Wielkopolanin :)
Joined
·
1,363 Posts
Discussion Starter · #20 ·
Kościół św. Antoniego- część II

Pochodzi z lat 1938- 1947, ocalony z pożogi wojennej dzięki zaangażowaniu mieszkańców. Autorem projektu kościoła był poznański architekt Franciszek Morawski. Polichromia została wykonana w latach 1977-1978 (Julian Wiącek). Na filarach zawieszone są obrazy świętych i błogosławionych (Julian Wiącek), ponadto w świątyni znajdują się dwa dzieła z XVII wieku: obrazy św. Rozalii i Archanioła Michała. Wieżę zbudowano w latach 50.

 
1 - 20 of 48 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top