SkyscraperCity Forum banner
1 - 2 of 2 Posts

·
Registered
Joined
·
430 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Moravskoslezský kraj jedná o linkách z Ostravy do Vídně, Belfastu či Barcelony
Moravskoslezský kraj se nevzdává myšlenky, že z jeho letiště v Mošnově se bude létat do více destinací, než dosud. Jedná o obnovení linky do Vídně a otevření tří nových spojů: do Varšavy, Belfastu a Barcelony.
zdopravy.cz
 
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top