SkyscraperCity Forum banner

?

1 - 6 of 6 Posts

·
Wal się ciapku.
Joined
·
1,773 Posts
hmmm fajne...też 9/10

ps: co to za samochód?? Skoda czy voldzvagen??
 

·
PublicSpace&Chardonnay
Joined
·
1,787 Posts
voldzvagen??? a co to za marka??? :rofl:
Stary, Twoje błędy stają się już markowe...

Fotka, nie powiem, żeby mi się specjalne podobała, ale czuje że zaraz, jadąc tym voldzvagenem, przypieprzymy w ten biały budynek!!!
8/10
 
1 - 6 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top