SkyscraperCity Forum banner

Twoja ocena:

1 - 5 of 5 Posts

·
inwestycje.plock.org.pl
Joined
·
339 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Data rozpoczęcia budowy: grudzień 2005
Data zakończenia budowy: listopad 2007

Przebudowa Teatru Dramatycznego im. J. Szaniawskiego całkowicie zmieniła jego oblicze. Zagospodarowanie dawnych pomieszczeń biblioteki i galerii sztuki umożliwiło stworzenie nowoczesnych, klimatyzowanych scen, foyer, garderoby, bufetu oraz podniesienie standardu pomieszczeń biurowych, warsztatowych i sal prób. Główna scena wzbogaciła się o zapadnię oraz komin, który pomieści ponad 20 wyciągów na scenografię, powstała również sala dla mniejszych form teatralnych. Na zewnątrz typowo socrealistyczną architekturę zastąpiła aluminiowa elewacja z dużą szklaną ścianą kurtynową. Jest to jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce.

Modernizację teatru przeprowadziła płocka firma Vectra wraz z Budoplanem jako inwestorem zastępczym. Autorem projektu jest łódzka pracownia architektoniczna Lipski i Wujek. Koszt inwestycji to 25 mln. zł.

Wizualizacje:Zdjęcia:

 
1 - 5 of 5 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top