SkyscraperCity Forum banner

Quin projecte t'agrada més?

1 - 20 of 848 Posts

·
Viril Member
Joined
·
5,121 Posts
Discussion Starter · #1 ·

·
Viril Member
Joined
·
5,121 Posts
Discussion Starter · #3 ·
^^ :rofl:

Doncs si! Però ara ja es tard :(
 

·
Membre illenc
Joined
·
593 Posts
Fresc d'avui:

http://www.diariodemallorca.es/secciones/noticia.jsp?pNumEjemplar=1551&pIdSeccion=4&pIdNoticia=267590

Aprobado el estudio de detalle que permitirá construir el palacio de congresos

La junta de gobierno del ayuntamiento de Palma aprobó definitivamente la semana pasada el estudio de detalle que afecta a los dos solares en los que se prevé la construcción del palacio de congresos y del hotel. Esta modificación era imprescindible para poder adecuar el proyecto del arquitecto Francisco Mangado a la edificabilidad que el Plan General de Ordenación Urbana da a ambos solares.
 

·
Viril Member
Joined
·
5,121 Posts
Discussion Starter · #5 ·
^^ I com es que aproven tantes coses just abans de perdre les eleccions?? :crazy:
 

·
Membre illenc
Joined
·
593 Posts
El Palacio de Congresos en el aire al no atreverse Cirer a dar la licencia

La Junta de Gobierno del pasado miércoles no autorizó el inicio de las obras / La alcaldesa, que días antes aprobó la urbanización de Ses Fontanelles, se negó a firmar el proyecto alegando que «estaba en funciones»


http://www.elmundo-eldia.com/2007/06/09/palma/1181344528.html


Na Cirer segueix amb ses seves decisions absurdes i inexplicables. Si precisament es Palau és s'única cosa que té consens polític! :bash:
 

·
Membre illenc
Joined
·
593 Posts
Jo tampoc ho entenia, però ara començ a pensar que ha estat un acte de mala fe. Potser ja dóna per segur que ella no seguirà de batlessa i ho ha fet per posar entrebancs i assegurar-se que ningú altre ho pugui inaugurar la pròxima legislatura. En pla perro del hortelano. I passant olímpicament del perjudici que pot causar a la ciutat. Digau-me malpensat si voleu, però... hi trobau cap altra explicació a una cosa tan estranya?
 

·
Registered
Joined
·
1,486 Posts
^^ Pero igualmente si no lo aprueba ella, lo aprobará el/la que ocupe su lugar y se llevará el mérito de haber iniciado su construcción y verla terminada. Yo creo que si se niega a aprobarla por esos motivos, saldría perdiendo.. Ahora, que quien le sustituya tenga la intención de construirlo o no ya es otra cosa.
 

·
Registered
Joined
·
1,486 Posts
Bastante trabajada la presentación del proyecto, para venir del govern me ha sorprendido bastante.
Ahora lo veo más.. acojonante XD
 

·
Registered
Joined
·
12,309 Posts
Ara me fa més bona pinta:

http://www.pcongresosdepalma.com/palau_congressos_catalan/anteproyecto_unpezvarado.asp

->

La solució que ofereix Francisco Mangado per al nou Palau de Congressos i Hotel de Palma pot interpretar-se en termes de dos grans traços que discorren segons els límits nord i sud de la parcel·la encarada cap al mar. Dos traços de muralla desposseïts de la seva densitat física però dotats d'intensitat funcional i significació arquitectònica.

Un traç, l'orientat al nord, conté tots els serveis de suport als usos principals, així com els accessos de subministrament i personal. L’altre i més important, l'orientat al sud i al mar, serà una façana profunda, una façana-espai constituïda per un dens entramat vertical que rememora la densitat de les muralles; és una construcció de quatre metres de profunditat que evita la il·luminació directa de l'interior, però que permet ubicar escales, algunes d’elles mecàniques, que a mida que es pugen o baixen deixen veure l'horitzó marítim. Aquests elements de comunicació es manifesten a l'exterior com a grans pantalles de vidre incrustades en el conjunt de la trama.

A les plantes baixes, la profunditat de la façana permet ubicar els accessos i marca la transició entre l'interior i l'exterior. També hi encabeix els locals comercials que, situats al costat de les zones d'exposicions, queden orientats cap al que serà el nou bulevard coster.

Entre les dues gruixades façanes es troben els diferents usos exigits:

- En el costat més pròxim a la confluència amb el carrer Manuel Azaña se situen les dues sales principals, amb escenaris contigus que generen economies funcionals. Devora aquestes sales hi ha les zones d'exposicions amb altures variables per permetre la celebració de diversos esdeveniments, la qual cosa és molt important. Una gran cafeteria entre ambdues àrees completa la distribució de la planta baixa.

- A d’alt de tot, al darrer pis, es troben les sales de congressos i un gran restaurant amb vistes obertes al mar i situat entorn d'un jardí penjant. Aquests usos estaran directament connectats al cos de l'hotel mitjançant un pont que permetrà el funcionament integrat amb una planta intermèdia d'ús públic de l’hotel. En aquesta planta hi haurà gimnasos, una piscina i un centre termal, al costat d'un altre restaurant; uns espais que es poden entendre com una continuïtat dels usos ja descrits a l'edifici de congressos.

La disposició del projecte de manera lineal, en part per la forma allargada i irregular de la parcel·la, crea un esquema lineal del funcionament, separant clarament els accessos principals i públics de la façana sud dels de servei de la façana nord, sense originar cap tipus d’interferència entre ells.

D’aquesta manera es permet que les àrees de l'edifici puguin funcionar i explotar-se d'una manera relativament independent. Els accessos públics es localitzen bàsicament a la façana situada al carrer Manuel Azaña i, en el cas dels auditoris, al Passeig Marítim. A l’àrea d’exposicions també s’hi accedeix pel Passeig Marítim. La planta baixa, més reculada, crea un espai de recollida i accessos que està ombrejat i resguardat per la gran façana. Així també es resol l'estretor i immediatesa de la parcel·la amb els seus límits urbans.

Les sales de congressos s'han ideat perquè permetin el màxim grau d'ús i flexibilitat. A més de l'ús per als grans congressos (amb una capacitat aproximada de 2.020 persones), també poden adoptar la disposició d'auditori eliminant l'audiència davall l'amfiteatre on l'acústica no és acceptable si no és amplificada. Totes les sales es poden dividir mitjançant plafons mòbils per permetre simultàniament la celebració de congressos menors.

La materialització de tot el conjunt pretén, d’una banda, utilitzar la llum de Palma i crear un sistema de reflexos i ombres marcades; i, de l’altra, configurar un “gran peix” que roman avarat a la vorera del mar, de formes i geometries definides però de trànsit suau, que ve a explicar la geometria contínua de la pròpia coberta, només buidada al jardí penjant del restaurant que apareix com un gran mirador amb vistes directes al mar i al bulevard coster.

La façana sud, executada amb profunds perfils, té un marcat caràcter estructural. Aquests perfils quedaran revestits per gruixades planxes extrusionades d'alumini marí utilitzat per a la construcció de vaixells, la superfície de les quals serà matisada amb una projecció d'arena. Aquest alumini, així tractat, no produeix reflexos solars indesitjats, però el seu gra origina unes vibracions lumíniques molt expressives i atractives.

El revestiment dels dos grans auditoris es proposa de vidres laminars matisats amb mirall al seu interior, col·locats i superposats un sobre l'altre com si fossin escates de peix, tots ells adaptats als volums de plans inclinats que volen sobre els accessos i vestíbuls, llançant textures originades per la incidència de la llum, que no del sol directe, sobre l'interior.

Els recobriments de la coberta i de la façana sud s'executen amb la mateixa pedra de marès, buscant una continuïtat del volum i també una certa riquesa textural garantida per les fines línies d'ombra de les pedres superposades. La reminiscència a les textures marines i a les escates dels peixos es fa inevitable.

A la façana sud, les escales es projecten a l'exterior en forma de caixes de vidre reflector obtingudes a partir de les superfícies de vidre tractades amb projecció de zinc que dibuixen grans ‘cavallets de mar’ que es veuen des de la distància. Són aquestes superfícies les que assumiran un valor de referència ja que permetran acostar-se cap a la línia exterior de l'edifici, projectar-se cap a fora a mida que s'ascendeix i mirar l'horitzó sense sofrir els efectes de la radiació solar.

----

Materials: alumini, vidri, marés
Espai públic: 545 m2 (en 2 parceles)
Edificació màxima Palau:17.500 m2
Edificació màxima Hotel: 10.500 m2
Altura màxima: 20 m
Auditori principal: Capacitat total aproximada: 2020 persones.
Tindrà la possibilitat de subdividir-se en tres sales, que poden funcionar
de forma independent i/o simultània.


Espai Superfície
SALES D'EXPOSICIONS 2700 m2
SALES MULTIUSOS 1120 m2
SALA PRINCIPAL 1500 m2
SALA MENOR 650 m2
RESTAURANT 500 m2
TERRASSA 700 m2
CAFETERIA 270 m2
CUINES 180 m2
VESTÍBULS
(susceptibles d'ús com a àrees expositives) 1900 m2Espai Aforament aprox.
Configuració: SALA DE CONGRESSOS 2020 persones
Configuració: AUDITORI I MÚSICA 1285 persones
Configuració: SALA DE CONGRESSOS MENOR #1 250 persones
Configuració: SALA DE CONGRESSOS MENOR #2 265 persones
Configuració: SALA DE CONGRESSOS MENOR #3 1155 persones
SALES DE CONGRESSOS MENORS
I SALA INFERIOR 1285 persones
APARCAMENT 600 places
 

·
Roquetero
Joined
·
68,528 Posts
yo croe que de gesa hay que tirarlo, por que lo hacen por encordiar, por que es un edificio que no tiene n un sol detalle en espaecial, es bien pobre y economico. No se construyo para ser un edificio destacable y eso se not, tiene que hbaer algun negocio con el colegio como para que lo declaren patrimoni, si no no lo entiendo, hay muchos mas edificios que deberian ser declarados patrimonio y que son 100 veces mas bonitos
 

·
Registered
Joined
·
1,486 Posts
Lo que aun no se conoce es el diseño final del resto de edificios de la fachada marítima que acompañarán al palacio de congresos.

Por mi parte, estoy bastante intrigado con lo que tienen planeado construir ahí, creo que le dan bastante importancia al impacto paisajístico del palacio de congresos, pero de poco servirá tal preocupación si después lo que nos planten a ambos lados de gesa siguen siento pisos de lujo que actúen como un impenetrable muro de cara a la ciudad.

Creo que también esta fase a construir debería haber salido a concurso público..
 

·
Viril Member
Joined
·
5,121 Posts
Discussion Starter · #19 ·
Façana estil Benidorm amb un toc "folcloric" (baluard) :crazy: La veritat es que hi ha una certa dificultat a l'hora d'enllaçar aquests components... quin tipus de façana no contrasta una barbaritat amb la murada?
 
1 - 20 of 848 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top