SkyscraperCity Forum banner

Niestety dla wielu wtedy tylko przez szkło telewizora...

Pamiętne wakacje roku 1961...

1471 Views 5 Replies 4 Participants Last post by  Feel_good
1 - 6 of 6 Posts
Za pomysł 10, za postprodukcję 10, za kadr 10, ale za to że gość w gondoli rozmawia przez komórkę 1 ;)
^^Aj tam, aj tam... :lol:

P.S. Gwoli ścisłości jednak:
w gondoli po lewej stronie pan ma w ręku aparat fotograficzny, a w gondoli po prawej to jest pani i też ma aparat w jednej ręce (jeśli dobrze dostrzegam to model Olympus Wide Super z 1957 roku lub Olympus 35 S-3,5 z 1955 - ciężko odróżnić, bo mają podobną obudowę...)
Zaś w drugiej ręce pani dzierży lampkę zacnego białego wina, prawdopodobnie Recioto di Soave z 1959 roku ;)
Zostawiam osiem. Przeszkadza mi to, że jeśli już zdecydowałeś się na "efekty", nie usunąłeś potem pasków z czarnego "obramowania". To wszystko przy założeniu, że "to czarne" imituje telewizor. Wtedy paski winne być jedynie na "kineskopie". Oczywiście jeśli się mylę, przepraszam.
^^ Przecież to wynik porysowanej kliszy, którą wyciągnąłem po czterdziestu paru latach :lol:


P.S. Oczywiście masz rację. Po prostu na swoim 10" monitorku to przeoczyłem.
1 - 6 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top