SkyscraperCity Forum banner

...

Panic room

1762 Views 7 Replies 5 Participants Last post by  RaKLeZ
1 - 8 of 8 Posts
Podoba się bardzo, gdzie obiekt się znajduje?
Bardzo fajne zdjęcie - myślę że odwrócone do góry nogami miałoby duże szanse również w konkursie "abstrakcja" ;)
kolejna czesc "Cube" ;)
Przyjrzałem się, poczytałem i dodałem do miejsc "must see", gdy będę na Śląsku. Kopalnia kadrów :)

Ps. RaKLeZ uprzedziłeś mnie. Właśnie pisałem że na ogólnym i Twoje zdjęcie bym widział.
Nie mialem pojecia ze wnetrzq sa lepsze od fasady. Fotografowanie wnetrza rozumiem bez wiekszych przeszkod?
Fotografowanie wnetrza rozumiem bez wiekszych przeszkod?
Zdjęcie zrobiłem 8 maja, podczas dnia otwartego. Nie wiem jak będzie po oficjalnym otwarciu biblioteki (październik 2012).
1 - 8 of 8 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top