SkyscraperCity Forum banner

Parada z okazji dnia Sw. Patryka w Nowym Jorku

2341 Views 5 Replies 5 Participants Last post by  Schroedinger's Cat
Zarowno parada jak i atmosfera tego dnia byly cudowne, popatrzcie sami :)

See less See more
7
1 - 6 of 6 Posts
Fajne zdjęcia, fajna impreza :)
Dzień Irlandii
Ma może ktoś zdjęcia z St. Patrick Day parady w Olsztynie?

Rozpoczęcie : 18:00 (17 marca)
Miejsce : Spichlerz MOK
Wstęp : wolny

Dzień św. Patryka – z cyklu Spotkania irlandzkie – parada z muzyką i ogniem spod Wysokiej Bramy w kierunku Spichlerza, koncert rockowy (Hium, Tuesday, GutentaG), pokaz tańca irlandzkiego i niespodzianki przygotowane przez Towarzystwo Polsko-Irlandzkie.

Program:
- parada z ogniem przy muzyce irlandzkiej (W paradzie udział biorą m.in.: Teatr NA WYNOS oraz grupa ABLAZE (taniec z ogniem))
- następnie w Spichlerzu odbędzie się koncert rockowy (wystąpią: Hium, GutentaG), pokaz tańca irlandzkiego.
- niespodzianki przygotowane przez Towarzystwo Polsko-Irlandzkie
See less See more
Kraków też się dobrze bawił. Ja byłem w Bastylii, obowiązkowo zielone piwo. Mam wrażenie, że to święto nieźle się zakorzeniło w Kraku, a może tak mi się tylko wydaje, w każdym razie przez cały tydzień słyszałem tylko, co kto będzie robił w Dzień Patryka;)

Fotki z NY super, jak zwykle:)
1 - 6 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top