SkyscraperCity Forum banner

:)

Parawan?

1359 Views 6 Replies 4 Participants Last post by  Oxy66
1 - 7 of 7 Posts
Gdyby jeszcze jakiegoś człowieka przywiało, byłoby wakacyjnej mi się zdaje.

Znak zapytania w tytule dość dobrze obrazuje mój stosunek do tej propozycji konkursowej. :)

7/10
A żebyś wiedział że tam wieje ;) i to ponoć najbardziej w Europie ;)
A co to za miejsce! :) ? ? ?!

Zapomniałem "tradycyjnie" zapytać. Trywialnie i prostacko do tego podszedłem, przepraszam.

Tylko nie mów, że "wyspy". :)
Jakiś pojedynczy ludzik zalegający na kocu by się przydał bo bardziej to zdjęcie pasuje do konkursu "Martwa natura" :)
1 - 7 of 7 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top