SkyscraperCity Forum banner
1 - 3 of 3 Posts

·
Registered
Joined
·
543 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Ik ben een tijdje geleden naar parijs geweest, en ik vond het wel leuk om een paar foto's met jullie te delen.

Notre dame


Nog een van de Notre dame


Wat doemt daar ineens op uit het niets?


inderdaad de Eifeltoren


Door de bomen


Wat een mensenmassa;)


uitzicht van Arc de Triomph


Drukte op Champs Élysées
 
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top