SkyscraperCity Forum banner
1 - 4 of 4 Posts

·
Registered
Joined
·
543 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Ik ben een tijdje geleden naar parijs geweest, en ik vond het wel leuk om een paar foto's met jullie te delen.

1. Notre dame


2. Nog een van de Notre dame


3. Wat doemt daar ineens op uit het niets?


4. inderdaad de Eifeltoren


5. Door de bomen


6. Wat een mensenmassa;)


7. uitzicht van Arc de Triomph


8.

9.

10.

11.

12. Drukte op Champs Élysées


13. trappen van Arc de Triomph


14. Exit;)
 
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top