SkyscraperCity Forum banner
1 - 4 of 4 Posts

·
D S - 15 05 2009
Joined
·
373 Posts
Zou dat misschien met de hellingshoek te maken kunnen hebben van die typische Mansardedaken?

Pannen kan je pas gebruiken vanaf +/- 25°
Leien vanaf +/- 15°

Alles daaronder gaat al automatisch naar zink of koper.


Ik ben niet zeker of dit de reden is, maar dit lijkt mij de meest logische verklaring.
 

·
Bike It!
Joined
·
22,430 Posts
Waarschijnlijk één of andere stedenbouwkundige verordening.

Maar de mogelijkheden van zinken daken zijn natuurlijk ook kwasi onbeperkt.
En ze zijn duurzamer dan pannen of leien.
 
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top