SkyscraperCity Forum banner
1 - 8 of 8 Posts

·
Administrator
Joined
·
30,759 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Bron: Cobouw 1-4-2005

Parkeren: In hoogbouw voor de deur parkeren
VMX-architects is het verst bij het parekeren voor de deur in hoogbouw met een appartementengebouw op IJburg, dat eind dit jaar wordt opgeleverd. Nooit meer met de boodschappen zeulen naar de lift.

Hotel Elzenhof op Schiphol zou de primeur krijgen: parkeren naast de deur, al bevindt die zich op de vierde of vijfde verdieping. Dankzij een langgerekte hellingbaan die door het hotelgebouw spiraalt, zouden hotelgasten daar bijna naast hun auto kunnen slapen.

Het plan van architect Kees Christiaanse kwam echter nooit verder dan de tekentafel. Het sneuvelde toen er een stop werd afgeroepen voor bouwplannen rond de nationale luchthaven.

Een stap verder is Kraaijvanger Urbis. Voor een locatie pal naast de Willemsbrug in Rotterdam ontwierp het bureau een woontoren, die wordt opgetrokken rondom een soort grote Smart-toren. Daarin worden de bekende stadsautootjes hoog boven het maaiveld geparkeerd.

Het bureau kwam volgens projectarchitect Dick Baggerman tot die keuze doordat de krappe kavel geen ruimte overlaat voor hellingbanen naar een parkeerverdieping. Tegelijkertijd biedt de ondergrond geen ruimte voor een garage, aangezien daar de schoorpalen van de Willemsbrug schuin doorheen steken. “Dus hebben we maar van de nood een deugd gemaakt en nemen we de auto’s mee naar boven. En net als bij de Smarttorens zijn ze prominent zichtbaar vanaf de straat.”

Liftproblematiek
De stedenbouwkundigen van Rotterdam worstelen momenteel met de inpassing van het plan, maar dat mag niet beletten dat een delegatie van Kraaijvanger Urbis zich vorige week door de Duitse fabrikant van mechanische parkeersystemen Wöhr liet rondleiden langs interessante projecten in Hamburg. Volgens Baggerman heeft dat een goed beeld gegeven van de technische mogelijkheden. Zeker als er twee liften worden toegepast voor het verticaal transport, maakt hij zich geen zorgen over de betrouwbaarheid en acht hij het plan haalbaar. De autolift echter tegelijkertijd gebruiken voor personentransport, zoals projectontwikkelaar Amplan graag wil, lukt waarschijnlijk niet. Het beoogde palletsysteem is namelijk niet gemakkelijk aan te passen aan de strenge veiligheidseisen die gelden voor verticaal transport van personen.
 
1 - 8 of 8 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top