SkyscraperCity Forum banner
1 - 2 of 2 Posts

·
Registered
Joined
·
1 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Witajcie,

Poszukuję informacji o przebudowie Paryża przez Hausmanna - jakimi zasadami się kierował w przebudowie itp. Coś więcej niż w wikipedii - może znacie jakąś książkę, w której jest to dość szczegółowo opisane, jakieś mapy, plany?

Z góry dzięki,
Marcin
 
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top