Skyscraper City Forum banner
1 - 9 of 9 Posts

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #2 ·
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #4 ·
อาเซียนซิตี้ แลนด์มาร์คใหม่แห่งพัทยา ปราศจากอโคจร

ความใฝ่ฝันของคนไทยอย่างหนึ่งก็คือ การที่จะได้เห็นเมืองมีความน่าอยู่ บ่มเพาะให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี คนไทยมีสุขอนามัยจากการอยู่อาศัยที่มีคุณภาพ การออกแบบเมืองในแนวคิดแบบบูรณาการ จึงเป็นแนวคิดใหม่ที่ทีมงานอยู่สบาย ทางเนชั่น แชนแนล พยายามบ่มเพาะให้เกิดขึ้นในทุกๆ จังหวัดทั่วประเทศ

โดยแนวคิดที่สรุปได้คือ บูรณาการทั้งศาสตร์ ทั้งศิลป์ทุกแขนงเข้าไว้ด้วยกัน ทั้งสถาปัตยกรรม อารยะ การออกแบบเพื่อสภาพแวดล้อม การออกแบบให้เกิดอารยธรรมและวัฒนธรรมชุมชน หรือสืบสานประเพณีท้องถิ่นในเชิงบวก การออกแบบให้สอดคล้องกับภูมิอากาศ ภูมิประเทศ การออกแบบระบบหมุนเวียน วงจรชีวิตทางอาหาร การออกแบบเพื่อการประหยัดพลังงาน และใช้มลพิษการออกแบบให้เกิดสุนทรียภาพในการอยู่ เพื่อบ่มเพาะคนอยู่ให้มีคุณภาพทุกมิติ

การออกแบบโครงการเมืองขนาดย่อมโครงการแรกมีความตั้งใจจะสร้างสรรค์ขึ้นที่พัทยาเป็นโครงการแรก โดยโครงการนี้มีดำริที่จะเป็นเสมือนแลนด์มาร์คใหม่ของพัทยาครับ โดยบูรณาการในทุกกิจกรรมมาไว้ด้วยกันอย่างมืออาชีพ ทั้งคอมมูนิตี้ มอลล์, โรงแรม, คอนโดมิเนียม, ศูนย์ประชุม, สัมมนา, จัดเลี้ยง, เอนเตอร์เทนเมนท์ คอมเพล็กซ์, ศูนย์การเรียนรู้, พิพิธภัณฑ์

แนวทางออกแบบจะใช้แนวคิดเมืองสีขาว เมืองไร้อธรรม เมืองปลอดอโคจร สวนกระแสการท่องเที่ยวเชิงลบ อีกทั้งโครงการนี้เป็นที่รวมการค้าขาย การประชุม ติดต่อเจรจาและการนำเสนอเสน่ห์ทางศิลปะของชาวอาเซียนเพื่อเป็นแหล่งพบปะระหว่างคนอาเซียนด้วยกันเองอีกด้วย ความคืบหน้าโครงการนี้จะอยู่ในตำแหน่งไหนของพัทยา รูปแบบจะเป็นอย่างไรจะนำเสนอให้ทราบอีกครั้งที่นี่ครับ

http://www.komchadluek.net/detail/2...ซิตี้แลนด์มาร์คใหม่แห่งพัทยาปราศจากอโคจร.html
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #7 ·
อยู่ส่วนไหนของพัทยาเหรอครับ?
ข่าวเพิ่มเต็ม ถนนเทพประสิทธิ์ ?
 
1 - 9 of 9 Posts
Top