SkyscraperCity Forum banner
1 - 11 of 11 Posts

·
CitysVoice
Joined
·
97 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Proposo fer un recull dels pavellons i recintes coberts de Catalunya, i comentar quin ús se'ls hi dóna (si tenen una activitat constant, moderada, nul·la...) Podem fer un rànquing dels que tenen més aforament. Podríem començar per:


1º PALAU SANT JORDI

  • Municipi: Barcelona
  • Capacitat: 17.000 (aprox.)
  • Any d'inauguració: 1990


2º PAVELLÓ OLÍMPIC DE BADALONA

  • Municipi: Badalona
  • Capacitat: 12.500
  • Any d'inauguració: 1991


3º TARRACO ARENA PLAÇA

  • Municipi: Tarragona
  • Capacitat: 9.500 (aprox.)
  • Any d'inauguració: (remodelació 2010)


4º PALAU BLAUGRANA

  • Municipi: Barcelona
  • Capacitat: 7.585
  • Any d'inauguració: 1971


5º PAVELLÓ BARRIS NORD

  • Municipi: Lleida
  • Capacitat: 6.100
  • Any d'inauguració: (Remodelació 2003)
6º PALAU D'ESPORTS DE GRANOLLERS

  • Municipi: Granollers
  • Capacitat: 5.700 (aprox.)
  • Any d'inauguració: 1991

Aquí teniu els primers, si no vaig errat :)
 

·
CitysVoice
Joined
·
97 Posts
Discussion Starter · #9 ·
Desde el desconocimiento , por que hicieron el Sant Jodi sin gradas en un fondo ?
És un recinte pensat per a més esdeveniments que no pas el bàsquet, on de totes maneres es poden afegir graderies mòbils. Disposar d'un fons sense grades et permet, per exemple, montar un escenari per a un concert molt més fàcilment i amb més gent a pista.
 
1 - 11 of 11 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top