SkyscraperCity banner

1 - 20 of 62 Posts

·
Registered
Joined
·
19,064 Posts
Discussion Starter #1


Uploaded with ImageShack.us

Krasna zemljo, Istro mila
dome roda hrvatskog
Kud se ori pjesan vila,
s Učke tja do mora tvog.

Glas se čuje oko Raše,
čuje Mirna, Draga, Lim
Sve se diže što je naše
za rod gori srcem svim.

Slava tebi Pazin – grade
koj' nam čuvaš rodni kraj...
Uploaded with ImageShack.usUploaded with ImageShack.us

Pazin je grad u Hrvatskoj, administrativno središte Istarske županije.Grad Pazin sastoji se od 18 naselja (stanje 2006), to su: Beram, Bertoši, Brajkovići, Butoniga, Grdoselo, Heki, Ježenj, Kašćerga, Kršikla, Lindar, Pazin, Stari Pazin, Trviž, Vela Traba, Zabrežani, Zamask, Zamaski Dol, Zarečje i Lindarski Katun.

Zemljopisni položaj:

45,24° sjeverne zemljopisne širine

13,93° istočne zemljopisne dužine

Grad Pazin smješten je u središtu istarskog poluotoka, na zaravni koju okružuju okolna brda formirajući kotlinu. Stari dio grada smješten je nad strmim liticama ispod kojih se nalazi ponor rječice Pazinčice tvoreći tako geološki fenomen poznat kao Pazinska jama. Iz starog dijela grad se proširio na zapad, odnosno u zaleđe Pazinske jame. Rječica Pazinčica u svom toku stvara i poznati vodopad Zarečki krov čije jezerce u ljetnim mjesecima privlači mlade Pazinjane koji tu pronalaze mjesto za osvježenje. Zbog zemljopisnog položaja Pazin karakterizira kontinentalna klima s vrućim ljetima. Zahvaljujući svom položaju u središnjoj Istri, u Pazinu su zime hladne s povremenom maglom, a zahvaljujući kotlini u kojoj se smjestio ima velike vrućine ljeti. Pazin je zahvaljujući svom položaju u središtu Istre cestovno povezan sa svim gradovima u Istri, a upravo kroz njega prolazi i Istarski ipsilon koji ga preko tunela Učka povezuje sa Rijekom i ostatkom Hrvatske. Osim cestovne povezanosti, kroz Pazin prolazi i željeznička pruga koja ga direktno povezuje s Pulom, dok ga s ostatkom Hrvatske povezuje samo preko Slovenskih željeznica.Uploaded with ImageShack.us

Povijest

Grad Pazin prvi se put spominje 983. kao tzv. Pazinska utvrda (lat. castrum Pisinum). Od 12. stoljeća Pazin je središte Pazinske knežije, nad kojom su 1374. preuzeli vlast Habsburgovci. 1822. Austrija je Pazin učinila upravnim središtem Istarskog okruga.

Pazinski je kraj u 19. st. bio većinski hrvatski, no vlast su držali Talijani i talijanaši. Hrvati su bili mahom težaci i koloni, a Talijani i talijanaši su bili među trgovcima, veleposjednicima i razni pripadnici slobodnih profesija. Koloni u Pazinu su bili u gorem položaju od inih kolona s poluotoka, jer je uglavnom bio slučaj da nisu imali ni kuću ni zemlju. Od 4400 posjednika, pravu su moć imalo njih sedmero iz talijanaško-talijanskih redova. Posjedi su se često prodavali, a zemljišta su posebice kupovali doseljenici iz Furlanije.Uploaded with ImageShack.us

Zadnja desetljeća 19. stoljeća podižu bitnost grada Pazina, zbog čega hrvatski, talijanaški i talijanski pokret svoje središte prebacuju u taj gradić. Tome je pridonijela činjenica da koju su sve strane shvatile, da tko pobijedi na središnjem dijelu Istre, koji je bio uglavnom naseljen Hrvatima, vrlo će vjerojatno pobijediti u cijeloj pokrajini. Stoga su usredotočili svoje političke i gospodarske resurse prema Pazinu, pa su i same vlasti 1880-ih onamo namjeravale preseliti sjedište Istarskoga sabora iz Poreča. Okolnosti su bile takve da je markgrofovija Istra bila izrazito nepismena, izuzevši Krk i Kastavštinu, sve kao posljedica dotadašnje talijanaško-talijanske politike. Tako nepismeni predjeli nisu ni mogli dati kvalitetnih kadrova koji bi vodili nacionalni preporod, stoga se poslalo preporoditelje iz pismenijih djelova markgrofovije, s Kastavštine i s Krka. Borba je bila vrlo teška - primjerice, pazinski načelnik Ante Dukić iz Kastavštine je umro zbog iscrpljenosti. Na njegovo je mjesto došao doktor prava Dinko Trinajstić, koji je udovoljio uvjetima za kandidata: iznimno jako zdravlje i natprosječna fizička snaga. Trinajstić je energično vladao, prekinuvši praksu ponizna nastupa pred zelenašima (kreditno-špekulantska mreža[2]), a mahom su bili iz talijanaško-talijanske koja je do tada vladala. U tome su pravcu utemeljene podružnice narodnjačke Istarske posujilnice radi uništavanja posla zelenašima. Time zelenaši i talijanaši više nisu mogli za sušnih godina manipulirati siromašnim pazinskim težacima, mahom Hrvatima. Hrvatski je književnik Vladimir Nazor koji je tih godina službovao u pazinskoj gimnaziji, opisao je grad Pazin iz vremena Trinajstićeva načelnikovanja Pazinom kao "srcem srca Istre". Trinajstić je tako dobro vodio općinu da je na svoju stranu privukao one koji su do tada bili neodlučni ili ovisni. Stvorivši takvu većinu, načelnik koji je došao iza njega, Šime Kurelić iz Pićna imao je tako veliku bazu da je bio načelnikom dva desetljeća sve dok Italija nije 1918. okupirala taj kraj, a Kurelića zatočila.[1]

Tako je u drugoj polovini 19. stoljeća Pazin postao jednim od središta hrvatskog kulturnog preporoda, te su osnovane Čitaonica, Hrvatska gimnazija i Narodni dom. Sve te institucije ukinute su kada je nakon Prvog svjetskog rata Pazin 1918. okupirala, a potom anektirala Italija. Ipak, preporoditeljski rad je urodio plodom. Učinci su talijanizacije uvelike neutralizirani i poništeni. Doseljeni Talijani i talijanaši su nakon desetljeća odbijanja shvaćanja povijesne zbilje shvatili stvarne okolnosti; rashrvaćivanje i talijaniziranje je vremenom oslabilo te je tako od 1880. do 1910. broj osoba koje su službeno izjasnile kao Talijani skoro prepolovio.

Za vrijeme Drugog svjetskog rata, nakon što je Italija kapitulirala, Pazin su u rujnu 1943. zauzeli istarski partizani. U tom je gradu Pokrajinski NOO za Istru donio odluku kojom se Istra priključuje Hrvatskoj i Jugoslaviji. Ta je odluka godine 1947. potvrđena Pariškim mirovnim ugovorom.

Nakon što je Hrvatska 1991. godine postala neovisna, Pazin, iako je po ekonomskoj snazi zaostajao za Pulom, određen je kao sjedište Istarske županije uglavnom iz povijesnih razloga.
 

·
Registered
Joined
·
19,064 Posts
Discussion Starter #8
Pazin gradi kanalizaciju europskim novcem

Prije nekoliko dana startala je gradnja kolektora fekalne kanalizacije od Starog Pazina do glavnog kolektora nedaleko od Pazinske jame u industrijskoj zoni Pazinka, a usporedno s time i kućnih priključaka. Time je Pazin, prvi u Hrvatskoj, počeo s realizacijom IPARD programa, Mjere 301, koja se odnosi na poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture.Nakon provedenog međunarodnog javnog natječaja radovi su povjereni tvrtki Đurkin iz Čakovca, a nadzor pazinskom Učka-konzaltingu. Projekt predviđa izgradnju kolektora fekalne kanalizacije Starog Pazina i okolnih naselja, kao i gravitacijskog odvoda otpadnih voda.

- Osim Starog Pazina, ovim će se cjevovodom zbrinuti fekalne otpadne vode poslovne zone Ciburi, Stancije Pataj te sela Žbrlini i Trošti. U okolici Starog Pazina na kanalizaciju će biti spojeni Lovrin, Rogovići, zatim područje Lešća, na kojem se predviđa gradnja doma za stare i nemoćne, te Foškići i novo naselje Starog Pazina, pojašnjava Kazimir Zović, viši referent za komunalnu infrastrukturu u Gradu Pazinu.Ukupna duljina kanalizacijske mreže je 3.300 metara. U to je uključena izgradnja kanalizacijskog sustava s mehaničkim i biološkim pročišćavanjem otpadnih voda. Vrijednost projekta je oko 3,2 milijuna kuna, a iznos potpore iz IPARD programa iznosi oko 2,9 milijuna, jer u ukupan iznos prihvatljivih troškova, sukladno Pravilniku o provedbi Mjere 301, nisu uključeni troškovi pripremnih i završnih radnji na gradilištu. Završetak radova predviđen je za siječanj 2013. godine.

http://www.glasistre.hr/vijesti/arhiva/pazin-gradi-kanalizaciju-europskim-novcem-354001
 

·
Registered
Joined
·
19,064 Posts
Discussion Starter #9
Pazin gradi kanalizaciju od 3,5 milijuna kn

"Zadovoljan sam što smo uspješno riješili sve potrebne predradnje u skladu sa zahtjevima EU-a i započeli radove na izgradnji kolektora fekalne kanalizacije Stari Pazin vrijedne 3,5 milijuna kuna, koja se financira iz IPARD programa, Mjera 301", rekao je na konferenciji za novinare pazinski gradonačelnik Renato Krulčić.Sredstva potpore za Mjeru 301 osiguravaju se iz proračuna Europske unije u visini od 75 posto, a ostatak osigurava Republika Hrvatska.Nakon provedenog međunarodnog javnog natječaja radovi su povjereni tvrtki Đurkin iz Čakovca, a nadzor pazinskom Učka konzaltingu čiji je inženjer Tomislav Hek projektirao kanalizaciju.Projekt predviđa izgradnju kolektora fekalne kanalizacije Starog Pazina i okolnih naselja, kao i gravitacijskog odvoda otpadnih voda. Osim Starog Pazina, ovim će se cjevovodom zbrinuti fekalne otpadne vode poslovne zone Ciburi, Stancije Pataj te sela Žbrlini i Trošti. U okolici Starog Pazina na kanalizaciju će biti spojeni Lovrin, Rogovići, zatim područje Lešća, na kojem se predviđa gradnja doma za stare i nemoćne te Foškići i novo naselje Starog Pazina.

Ukupna duljina kanalizacijske mreže je 3.300 metara. U to je uključena izgradnja kanalizacijskog sustava s mehaničkim i biološkim pročišćavanjem otpadnih voda, koji će u tim naseljima zamijeniti postojeće septičke jame 64 domaćinstva. To će otvoriti mogućnost za bolje uvjete života te nesmetani gospodarski razvitak, ali i imati značajan utjecaj na zaštitu okoliša.Budući da se sredstva IPARD programa isplaćuju tek po završetku projekta, Grad Pazin je za plaćanje izvođaču radova sredstva osigurao putem dugoročnog kredita, rekao je Krulčić, Dodao je da je, uz spomenuti program, Grad Pazin zahvaljujući pomoći Županije i države izgradio fekalni kolektor Rogovići - Stancija Pataj - Industrijska zona Ciburi te kanalizaciju u poslovnoj zoni Pazinka 2.Osim objekata u poslovnim zonama, na kanalizaciju su spojene ulice Buraj, Zagrebačka, naselje Lovrin, a oborinska i fekalna kanalizacija razdvojena je u Pristavi i na Trgu male fontane. Krulčić je najavio izgradnju fekalne odvodnje naselja Dubravica, koja će se financirati sredstvima gradskog proračuna i onima Hrvatskih voda.

http://www.glasistre.hr/vijesti/arhiva/pazin-gradi-kanalizaciju-od-3-5-milijuna-kn-354126
 

·
Registered
Joined
·
19,064 Posts
Discussion Starter #10
Obnovljene škole u Cerovlju i Pazinu

Tridesetak đaka koji polaze četverogodišnju područnu osnovnu školu u Cerovlju s početkom nove školske godine dobilo je dvije nove učionice i polivalentnu dvoranu namijenjenu nastavi tjelesno-zdravstvene kulture.

- U posljednje dvije godine u cerovljansku je školu uloženo više od milijun kuna, pri čemu je 650 tisuća kuna osigurano iz decentraliziranih sredstava za školstvo, 300 tisuća izdvojila je Općina Cerovlje, a značajna je sredstva uložila matična škola za tekuće održavanje, kazao je pazinski pročelnik za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti Boris Demark.

U prvoj je fazi, lani, škola dobila novu kuhinju, blagovaonicu, sanitarne čvorove i školsku zbornicu, sada su uređene tri učionice, a preostaje još sanacija krovišta i pročelja zgrade, što se planira iduće godine. Radove su izveli djelatnici tvrtke GIP Karojba, a nadzirala ih je pazinska tvrtka Učka konzalting.Dok su učenici i učitelji odmarali na zasluženom ljetnom dopustu i u matičnoj se Osnovnoj školi Vladimira Nazora u Pazinu radilo punom parom. U osam učionica razredne nastave na prvom i drugom katu škole tijekom ljetne stanke postavljen je novi hrastov parket na površini od 440 četvornih metara, dok su na ulazima učionica postavljeni kameni pragovi.Ulaz u istočno krilo školske zgrade dograđen je nadstrešnicom, dodatnim ulaznim vratima i vjetrobranskim staklima kako bi se uštedjelo na grijanju prostora te dobio dodatni ulazni prostor zaštićen od atmosferilija.Ovog će se tjedna na ulazu u zapadno krilo školske zgrade ugraditi električna platforma (dizalo) za osobe s invaliditetom, prva takva u Istarskoj županiji.

http://www.ipazin.net/?p=10809
 

·
Registered
Joined
·
19,064 Posts
Discussion Starter #15
Pazin: Počinje gradnja rotora na Štranjgi

U ponedjeljak, 24. rujna, počinje gradnja rotora na Štranjgi na zapadnom ulazu u Pazin, na raskrižju s kojeg se račvaju ceste za grad, Pulu i Poreč, najavio je na konferenciji za novinare pazinski gradonačelnik Renato Krulčić.Ova investicija Hrvatskih cesta vrijedna je 4,5 milijuna kuna, uvećana za PDV, a u roku od 120 dana izvest će je Cesta Pula, dodao je Krulčić te je pojasnio da će se radovi izvoditi u dvije faze, ponajprije stoga da se ne bi prekidao promet iz Pazina prema Poreču i Puli. Za vrijeme radova promet će se regulirati semaforima sa što kraćim intervalima da bi se putnicima skratilo vrijeme čekanja.Daniel Maurović, pročelnik gradskog Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo, pojasnio je da će se u prvoj fazi radovi izvoditi na lijevoj strani ceste. Tako će oni koji putuju prema Puli na Štranjgi biti usmjereni prema rotoru kod Plodina, a odande na rotor kod Petrola, odakle prema Puli mogu nastaviti starom cestom ili Ipsilonom. Drugom fazom radova bit će obuhvaćena desna strana kolnika, a tada će se oni koji putuju prema Poreču na Štranjgi usmjeravati prema rotoru kod Petrola i dalje prema rotoru kod Plodina do ceste Pazin - Poreč.Maurović upozorava vozače teretnih vozila da izbjegavaju prolazak kroz Pazin i da što češće koriste Istarski ipsilon između čvorova Ivoli i Rogovići da se u gradu ne bi stvarale gužve.

Predsjednik Komisije za promet grada Pazina Davor Sloković dodao je da najviše kamiona koji prolaze kroz grad prevozi kamenu vunu iz Potpićna u Italiju. Ti kamioni i po 20-ak puta dnevno u Pazin dolaze na carinski pregled, a onda kroz grad nastavljaju prema Baderni i zapadnom kraku Istarskog ipsilona, koji im je najkraća veza s konačnim odredištem u Italiji. Stoga vozače tih kamiona poziva da se za vrijeme radova na Štranjgi koriste Ipsilonom i da od Carine ne kreću kroz grad, već prema čvoru Ivoli, a odande prema čvoru Rogovići gdje se mogu spustiti na cestu Pazin - Poreč.Sloković poziva sugrađane da za vrijeme radova koriste i alternativne pravce Pazin - Rijavac - rotor Plodine ili Drazej - Rusjani - Stari Pazin. Krulčić je dodao da će se u sklopu radova na Štranjgi urediti i dio ceste, zapravo ulice koja prolazi kroz Rusjane.

http://www.glasistre.hr/vijesti/pula_istra/pazin-pocinje-gradnja-rotora-na-stranjgi-360273
 

·
Registered
Joined
·
19,064 Posts
Discussion Starter #16
Za prioritet društvenog razvoja u Pazinu za prijavu na natječaj Nacionalne zaklade izabrano uređenje bivšeg vojnog kompleksa

učer je u zajedničkoj prostoriji Folklornog društva i Limene glazbe Pazin uz prisustvo 30-ak članova pazinskih udruga, ustanova, predstavnika političkih stranaka i mjesnih odbora održano Javno savjetovanje o prijedlogu projekta društvenog razvoja u lokalnoj zajednici u koordinaciji s predstavnicima Udruge Smart iz Rijeke – Igorom Bajokom i Zvjezdanom Schulz Vugrin.Prigodnim pozdravom okupljenima se na dolasku zahvalio Boris Demark, pročelnik Upravnog odjela za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti.Grad Pazin javio se na Poziv Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva na razvojnu suradnju u području sudioničke demokracije i financiranja projekata društvenog razvoja u lokalnoj zajednici pod nazivom “Zajedno za bolje”, te je zadovoljio prvu razinu prijave na natječaj. Daljnje aktivnosti dogovorene su u suradnji s Udrugom Smart kao predstavnicima organizacija civilnog društva, koji su zaduženi provesti proces uključivanja građana u utvrđivanje jednog relevantnog prioriteta društvenog razvoja na temelju kojeg će se pripremiti prijedlog projekta (druga razina natječaja).Javno savjetovanje, odnosno sudjelovanje građana i predstavnika različitih društvenih skupina održano je kao preduvjet za izradu kvalitetnog prijedloga projekta kako bi se na taj način zajednički utvrdio prioritet društvenog razvoja u Gradu Pazinu kao lokalnoj zajednici. Podijeljeni u četiri skupine raspravili su koji su društveni prioriteti/problemi u Gradu Pazinu, među kojim a su istaknuti: nedostatak smještajnih kapaciteta za različite višednevne manifestacije, nedostatak prostora za seminare, edukacije, predavanja, nedostatak prostora za održavanje kulturnih sadržaja tijekom ljetnih mjeseci, neuređen okoliš unutar bivše vojarne, prostor za multimediju, prostor koji koordinirano koriste građani, nedovoljno zastupljeno neformalno obrazovanje, dnevni boravak za osobe s invaliditetom i osobe s intelektualnim teškoćama i druge potrebe građana.

U raspravi je postavljeno mnogo pitanja vezanih uz kandidiranje pojedinih projekata za natječaj Nacionalne zaklade, a na brojna pitanja odgovore je dao pročelnik Demark.Javnom je raspravom postignut konsenzus oko uređenja nekadašnjeg đačkog doma u bivšoj vojarni. Rasprava je završena prijavom prisutnih građana u radnu skupinu čiji je daljnji zadatak razrada projekta – od opisa problema/potreba, određivanja ciljeva projekta i ciljanih skupina, odnosno korisnika, do definiranja specifičnih ciljeva, te tko će i kada provoditi pojedine aktivnosti.Ključ uspješne prijave projekta bit će uvođenje novih, inovativnih programa i usluga za građane u lokalnoj zajednici uključujući i uređenje javnih društvenih prostora za unapređenje kvalitete življenja građana u lokalnoj zajednici kroz aktivno sudjelovanje građana i organizacija civilnoga društva.Nacionalna zaklada raspisati će natječaj 01. listopada koji će biti otvoren do 15. listopada. U tom roku Grad Pazin prijaviti će prijedlog projekta društvenog razvoja, koji će se, ako bude odabran, sufinancirati sredstvima Nacionalne zaklade u iznosu do najviše 300.000,00 kuna (70% ukupne vrijednosti predloženog projekta), dok će Grad biti dužan osigurati preostalih 30% sredstava.

http://www.ipazin.net/?p=11021
 

·
Registered
Joined
·
19,064 Posts
Discussion Starter #17
Otvorena preuređena Gradska knjižnica

Nakon više od 30 godina od preseljenja u prostor Spomen doma pazinska Gradska knjižnica dočekala je svoje preuređenje. Obilježeno je to prigodnom svečanošću uz brojne uzvanike i javnog, kulturnog i političkog života Pazina i Pazinštine, donatore, goste i ljubitelje knjige.„Dobrom voljom, argumentima i trudom može se puno napraviti i u ovim teškim vremenima!“, istaknula je u pozdravnom govoru Iva Ciceran, ravnateljica Gradske knjižnice Pazin, koja je naglasila kako se novouređena knjižnica otvara u Mjesecu hrvatske knjige i izrazila nadu kako će ubuduće knjižnica biti ugodnije mjesto za boravak i druženje korisnika.Preuređenje knjižnice sufinancirali su Ministarstvo kulture, Grad Pazin, Općine Pazinštine te brojni poslovni subjekti i građani svojim donacijama i dobrovoljnim radom. Financijski su pomogle i tvrtke „Koplast“ Katun Trviški, „Contineo“ Pazin i „Ljekarne Radoš“.Ravnateljica Ciceran posebno je zahvalila brojnim volonterima koji su pomogli pri iznošenju i vraćanju knjiga. Nesebično su pomogli učenici Pazinskog kolegija, učenici GSŠJD, pazinski vatrogasci, kickbokseri, članovi i članice ŠRK „Vita“ i drugi.

Knjižnica je dobila novi pod, novu rasvjetu, a svježe oličeni zidovi daju joj posebnu vedrinu i više svjetlosti koje je dosad manjkalo. Uređen je i simpatični dječji kutak. Ukupna vrijednost investicije iznosi 180.000 kn. Glavni izvođač radova bila je tvrtka GIP Karojba koja je ne samo ispoštovala dogovorene rokove već i izvela dodatne radove i donirala ih knjižnici. Dizajn i postavljanje rasvjete djelo su tvrtke „Eltor“ Pazin.Gradonačelnik Renato Krulčić je u ime Grada i svoje osobno ime zahvalio i čestitao ravnateljici Ciceran i djelatnicama knjižnice na ovom hvalevrijednom pothvatu. Podsjetio je i na svoj izborni slogan „Svi zajedno za Pazin!“ u svijetlu kojeg je i ova akcija uređenja knjižnice i naglasio kako je ovo dobar primjer na koji se način vodi jedna ustanova i kako se voli svoj grad.Otvorenje preuređene knjižnice svojom su pjesmom uveličale članice vokalne skupine „Koriandoli“, a sve prisutne kulinarskim i slastičarskim umijećem i pićem počastili su učenici pulske Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu kojima je gostovanje u pazinu poslužilo kao stručna praksa.

http://www.ipazin.net/?p=11482
 

·
Registered
Joined
·
19,064 Posts
Discussion Starter #18
Završen projekt uređenja piknik zone i Bilfo parka

Udruga za održivo življenje 5R iz Pazina uspješno je privela kraju čak dva projekta koje je financijski poduprla Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva iz Pule, u okviru fondova gradova i općina, a kroz natječaje “Mali projekti za bolje sutra” i “Naš doprinos zajednici”.

Kroz spomenute projekte Udruga je uredila parcelu koju je uzela u zakup od Grada Pazina na pet godina. Spomenuta parcela nalazi se u blizini Zarečkog krova, jednog od najatraktivnijih slapova rijeke Pazinčice. Financijskim sredstvima Zaklade realizirani su projekti «Piknik zona na Potoku» i «Šumski park Bilfo» od recikliranih guma. Ovim aktivnostima su članovi Udruge uz suradnju brojnih volontera po prvi puta građanima ponudili organizirane sadržaje za neometan boravak u prirodi, primjenom koncepta 5R (reduce – smanji, reuse – ponovno iskoristi, recycle – recikliraj, rethink – promisli, repair – popravi) kojim se u svojem radu Udruga i povodi.Ovim projektima je Udruga 5R osigurala preduvjete za svoje buduće aktivnosti i programe (škola u prirodi, gastro radionice, likovni/ foto kamp, čeripnja fest i slično). Ono što slijedi jest tiskanje edukativne brošure o načinu izrade recikliranog igrališta od automobilskih guma, te predstavljanje projekata koje će se održati u suradnji s Gradskom knjižnicom Pazin kao dio projekta Zelena knjižnica. Svi zainteresirani pozvani su na javnu prezentaciju u ponedjeljak 29.10.2012. s početkom u 17:00 sati u novouređenom prostoru pazinske knjižnice.

http://www.ipazin.net/?p=11451
 

·
Registered
Joined
·
19,064 Posts
Discussion Starter #19
Izgradnja crpne stanice Dubravica

Grad Pazin i „Usluga“ d.o.o. nastavljaju ulaganja u zaštitu sustava pitkih voda središnje i južne Istre te izgradnju fekalne odvodnje Pazina i pazinske kotline. Početkom listopada 2012. godine krenulo se s izgradnjom tlačnog voda i fekalne kanalizacije do crpne stanice, 1 faza, za naselje Dubravica. Izvršitelj izgradnje je „Usluga“ d.o.o Pazin. Hrvatske vode financiraju projekt s 90% vrijednosti, a Grad Pazin s 10% vrijednosti.Cjelokupna investicija iznosi 2.290.000 kuna. Ovim radovima omogućit će se priključivanje 25 kućanstava te će se osigurati priključivanje još dvadesetak budućih korisnika naselja.

Investicija fekalne odvodnje sastoji se od izgradnje tlačnog voda duljine cca 900 m i gravitacionog voda od 950 m promjera 315 mm. U radove je uključena i izgradnja crpne stanice na rubu naselja. Planirani rok izvršenja radova je 90 dana.Za vrijeme izvođenja radova, promet će se regulirati posebnom prometnom signalizacijom te uz pomoć semafora odvijat će se jednim trakom prometnice.Ovo je još jedan projekt izgradnje i ulaganja u modernizaciju prigradskih kolektora istočnog ulaza u grad. Sustavno planirani i izvršeni radovi omogućavaju da se Grad približi završnoj fazi izgradnje cjelokupne fekalne odvodnje pazinske kotline.

http://www.ipazin.net/?p=11355
 

·
Registered
Joined
·
19,064 Posts
Discussion Starter #20
Pazinski arhiv nema mjesta za arhiviranje

Državni arhiv u Pazinu drži oko pet tisuća dužnih metara arhivske građe u tri spremišta, koja su nakrcana, a metalne police se protežu doslovno od poda do stropa, pa i na stepenicama.Od njegova osnivanja u Pazinu 1958. pod nazivom Istarski arhiv Pazin vrlo se malo u arhiv ulagalo. Prvo je bio smješten u dijelu Kaštela, od 1965. je radio u zgradi nasuprot Kaštelu gdje je sada spremište i dio ureda, dok od 1980. djeluje u obnovljenoj zgradi Prve hrvatske državne gimnazije u Pazinu.Najstarija građa u arhivu je iz 12. stoljeća. Inače se ističe i po to tome što ima najstarije matične knjige u Hrvatskoj. Što se sve nalazi u njihovim spremištima, ni u arhivu ne znaju. To je pravi rudnik za istraživače i znanstvenike.

Iako bi, po zakonu, trebali preuzimati arhivsko gradivo 30 godina nakon nastanka, to ne čine još od 1970-ih godina jer ga nemaju gdje pohraniti, saznajemo od ravnatelja dr. Emila Orbanića. U njegovom su programu, a na bazi kojeg je lani reizabran, adaptacija i uređenje novog spremišta u bivšem vojnom skladištu u Bertošima.I u dijelu Kaštela, građevini iz 10. stoljeća, nalazi se dio građe, no smještena je u neadekvatnim uvjetima – velike su oscilacije temperature, puno vlage, a strop se urušava.Državni arhiv pokriva 408 kategorizirana stvaratelja, među kojima su Istarska županija, gradovi i općine, osnovne i srednje škole, bolnice, muzeji te niz tvrtki poput Adrisa, Uljanika ili ugašene Pazinke, ali i porečka i pulska biskupija te sve župe, kao i neke udruge poput Čakavskog sabora.Za adaptaciju i dogradnju bivšeg vojnog skladišta u Bertošima je napravljen idejni projekt, a treba raspisati javnu nabavu za glavni projekt što bi koštalo stotinjak tisuća kuna. Zato će se arhiv prijaviti na natječaj za sredstva Ministarstva kulture.

http://www.ipazin.net/?p=11336
 
1 - 20 of 62 Posts
Top