Skyscraper City Forum banner

?? :)

1 - 11 of 11 Posts

·
Registered
Joined
·
20,850 Posts
Osiem za miejsce w którym się znalazłeś i dla sentymentu również - żeby się nie czuł poszkodowany. :D

Miejsce z pewnością ma potencjał, a Ty masz zapewne piękne wspomnienia, bo widok przedni.

Na zdjęciu jakby dwa światy, a Twój tytuł moim zdaniem podkreśla ten "background'owy" co wzmacnia granice tych dwóch bytów na kliszy jak i samą ich obecność, co ostatecznie moim zdaniem stanowi o wartości tego zdjęcia. :cheers:
 

·
Richelieu znad zapory
Joined
·
7,143 Posts
Niesamowite miejsce i zdjęcie też, mimo jakości, wygląda świetnie. Brawo! :) 9/10
 
1 - 11 of 11 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top