SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

·
Registered
Joined
·
2,893 Posts
Бях там през 2007 и две неща ми направиха особено силно впечатление. Имаше изсечен трон в скалите, където естествено не пропуснах да се снимам :D и големият резервоар. Екскурзоводката каза, че е от римския период на крепостта. А крепостната стена или каквото е останало е от ранното Средновековието. Църквите ако не бъркам дадират от времето на Търновското царство.

@Локум, 3tmk
Имаше такава тема от 2008 и ако може ги съединете двете.
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top