SkyscraperCity Forum banner

Zapraszam...

Perspektywa

1101 Views 4 Replies 3 Participants Last post by  Jakub
1 - 5 of 5 Posts
Wahałem się pomiędzy szóstką a siódemką...*

Technicznie zdjęcie jest ok, wszystko ostre wszystko dobre. Szczególnie podoba mi się fakt że na zdjęciu światła mają dwa kolory - Niebieski na górze (bardzo fajny :)) i pomarańczowy na dole.
Jednak jeśli chodzi o sam kadr.. to dla mnie mało ciekawy i tutaj ubyło najwięcej punktów.

* ... Ale zdecydowałem się na siódemkę. ;)
Mam u siebie sporo fotek Gdańskiego, z których wiele mogłoby nosić tytuł "Perspektywa".
Np kolejowy, tramwajowy, dniem i nocą
Bez większego namysłu zdecydowałem się na którekolwiek z nich.

Do kadrowania przywiązuję dość dużą wagę - znacznie większą aniżeli do ew. obróbki komputerowej. I tak jak przy pomocy komputera można zrobić wiele, tak kadrowanie narzuca obiektywne uwarunkowania - nie zawsze jest możliwe takie jakie by sobie człowiek życzył. :)

Dzięki za głos i komentarz. :)
"Tramwajowy" jest bardzo fajny ;)
Opinia podobna do premiera. Poza tym chciałem dodać, że zdjęcie być może skorzystałoby na tym, gdybyś albo zrobił jeszcze mniejszą głębię ostrości, albo zrobił ją dużo większą. No ale rozumiem, że to zdjęcie zrobiłeś w nocy, więc wiadomo, że znacznie ciężej jest niektóre rzeczy wykonać. Ale w zasadzie i tak wycisnąłeś sporo z tego mostu i ciekawie nawet to ująłeś.

7/10
1 - 5 of 5 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top