SkyscraperCity Forum banner
1 - 5 of 5 Posts

·
hræddur köttur
Joined
·
5,051 Posts
Trochę blado wyglądają skały w tym ostrym słońcu - na większości zdjęć są chyba robione albo o innej porze dnia, albo lekko podrasowywane, żeby uzyskać lekko krwistą czerwień.
Czy jest tam też taki wielki głaz, co można ręką poruszyć, czy też z czymś innym mi się miesza?

No i - gdzie półuśmiech?
 
1 - 5 of 5 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top