Skyscraper City Forum banner
1 - 20 of 256 Posts

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #2 ·
...
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #4 ·
กลับจากจีน"ปู"สั่งเร่งรถไฟความเร็วสูง นำร่องสายเหนือ"กรุงเทพฯ-พิษณุโลก"

23 เม.ย 2555 เวลา 10:57:32 น. ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

แหล่งข่าวจากกระทรวงคมนาคมเปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ขณะนี้ทางฝ่ายการเมืองได้มอบนโยบายให้ผู้บริหารของกระทรวงคมนาคมปรับแผนการลงทุนก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูง จำนวน 4 สายทาง ตามนโยบายของรัฐบาลใหม่อีกรอบ โดยให้ปรับระยะทางการก่อสร้างให้สั้นลง เพื่อให้สามารถผลักดันโครงการที่พรรคเพื่อไทยหาเสียงไว้ให้มีผลงานเกิดเป็นรูปธรรมได้เร็วขึ้น และให้เป็นจริงมากที่สุดภายใน 4-5 ปีนี้ ตามกรอบระยะเวลาที่รัฐบาลบริหารประเทศ

โดยทั้ง 4 สายทางที่ทบทวนใหม่มีระยะทางรวมเหลือ 996 กิโลเมตร ใช้เงินลงทุนประมาณ 359,006 ล้านบาท ปรับลดจากแผนงานเดิมที่มีระยะทางรวม 1,447 กิโลเมตร เงินลงทุน 481,066 ล้านบาท โดยจะมีเพียง 2 สายทางที่ปรับลดระยะทางและเงินลงทุนลงคือ สายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ เหลือแค่กรุงเทพฯ-พิษณุโลก และสายกรุงเทพฯ-ระยอง ปรับลดเหลือกรุงเทพฯ-พัทยา

รายละเอียดแผนและเส้นทาง 4 สายทาง มีดังนี้ 1) สายกรุงเทพฯ-พิษณุโลก ระยะทาง 328 กิโลเมตร เงินลงทุน 121,014 ล้านบาท ปรับลดระยะทางจากเดิม 745 กิโลเมตร เงินลงทุนเดิม 229,809 ล้านบาท 2) สายกรุงเทพฯ-พัทยา ระยะทาง 187 กิโลเมตร เงินลงทุน 59,000 ล้านบาท ปรับลดระยะทางจากเดิมเป็นสายกรุงเทพฯ-ระยอง ซึ่งระยะทางรวม 221 กิโลเมตร เงินลงทุนเดิม 72,265 ล้านบาท

อีก 2 สายทางที่เหลือจะใช้แผนระยะทางและเงินลงทุนเท่าเดิมคือ 3) สายกรุงเทพฯ-โคราช ระยะทาง 256 กิโลเมตร เงินลงทุน 96,826 ล้านบาท และ 4) สายกรุงเทพฯ-หัวหิน ระยะทาง 225 กิโลเมตร เงินลงทุน 82,166 ล้านบาท

"ที่ต้องปรับสายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ให้สั้นลง เพราะแนวเส้นทางส่วนใหญ่จะพาดผ่านภูเขา ทำให้การก่อสร้างอาจจะค่อนข้างยากเพราะจะต้องเจาะภูเขา ขณะที่สายกรุงเทพฯ-ระยองสร้างแค่พัทยา เพราะดูแล้วจะคุ้มค่ากว่าเพราะเป็นเมืองท่องเที่ยวและอยู่ใกล้กรุงเทพฯ ซึ่งเส้นทางนี้จะใช้วิธีต่อขยายจากรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์ไป"

แหล่งข่าวกล่าวต่อว่า ทั้งนี้จาก 4 สายทาง นโยบายของฝ่ายการเมืองให้กระทรวงคมนาคมเร่งดำเนินการก่อสร้างสายกรุงเทพฯ-พิษณุโลกก่อนเป็นลำดับแรก เนื่องจากสายนี้ทางประเทศจีนมีความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนทั้งก่อสร้างและขายระบบรถไฟฟ้า รวมทั้งมีประเทศญี่ปุ่นที่แสดงความสนใจจะเข้าลงทุนด้วยเช่นกัน

"หลังจากที่นายกฯ (ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) กลับจากประเทศจีน แผนการลงทุนรถไฟความเร็วสูงน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้น ทั้งเรื่องการลงทุน แผนโครงการที่ชัดเจนขึ้น หลังจากเมื่อปลายปีที่แล้วทั้ง 2 รัฐบาลได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือร่วมกัน เพื่อผลักดันให้โครงการสามารถแจ้งเกิดได้เร็วที่สุด"

สำหรับความคืบหน้าของโครงการปัจจุบัน ทางสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) อยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสมของโครงการให้แล้วเสร็จในปี 2555 และมีแผนจะเปิดประมูลและก่อสร้างตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป โดยจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 4 ปีครึ่ง คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี 2561

"ฝ่ายการเมืองพยายามเร่งรัดโครงการมาก ตอนแรกอยากจะให้เสร็จใน 3 ปี เท่ากับเวลาที่รัฐบาลบริหารประเทศ แต่ความเป็นไปได้นั้นยาก เพราะการลงทุนรถไฟความเร็วสูงเป็นครั้งแรกของประเทศไทยและใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง แม้แต่ล่าสุดขณะนี้รูปแบบการลงทุนก็ยังไม่สรุปว่าจะเป็นรูปแบบไหน ทางรัฐบาลให้กระทรวงการคลังไปศึกษารวมถึงแหล่งเงินที่จะนำมาลงทุนด้วย"

แหล่งข่าวกล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม ทางกระทรวงคมนาคมได้ศึกษารูปแบบการลงทุนเบื้องต้นไว้บ้างแล้ว โดยจะให้การรถไฟฯตั้งบริษัทลูกขึ้นมาเหมือนกับโครงการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์ โดยจะใช้ชื่อว่า บริษัท รถไฟความเร็วสูงแห่งประเทศไทย จำกัด ขึ้นมารับผิดชอบโครงการ

ทั้งนี้ คาดว่าตามขั้นตอน สนข.จะต้องนำเสนอให้นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพิจารณา เพื่อเสนอตามขั้นตอนขึ้นไปสู่วาระที่ประชุมคณะรัฐมนตรีตัดสินใจได้ในเร็ว ๆ นี้

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1335153472&grpid=00&catid=no
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #5 ·
ศึกษารถไฟความเร็วสูง นำร่องกรุงเทพ - พิษณุโลก

วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2555 เวลา 07:59 น.

นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยว่า ตามที่ สนข.ได้เปิดประกวดราคาเพื่อคัดเลือกบริษัทที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรวมถึงการจัดทำเอกสารประกวดราคาก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงสายเหนือ ระยะแรก ช่วงกรุงเทพ-พิษณุโลก วงเงินศึกษา 244.572 ล้านบาท ใช้ระยะเวลาศึกษา 14 เดือน โดยครบกำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาเมื่อวันที่ 30 ก.ค.ที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีเอกชน 3 ราย สนใจยื่นเอกสารประกวดราคา ได้แก่ 1. บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด 2. บริษัททีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จํากัด และ 3. บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป ส่วน บริษัท ไทย เอ็ม เอ็ม จำกัด ที่ได้แสดงความสนใจก่อนหน้านี้ได้ถอนตัวออกไป ทั้งนี้จะพิจารณารายละเอียดบริษัททั้ง 3 รายว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกันหรือไม่จากนั้นจึงจะเปิดข้อเสนอด้านเทคนิคต่อไป

นายจุฬา กล่าวว่า รายละเอียดการจ้างศึกษา นอกจากออกแบบแล้วบริษัทที่ปรึกษาจะต้องศึกษาความเหมาะสมโครงการ (Feasibility Study) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบตามระเบียบสำนักนายกฯ พ.ศ. 2548 โดยรับฟังความคิดเห็นประชาชนตลอดแนวเส้นทางด้วย ซึ่ง สนข.จะใช้ผลการศึกษาเบื้องต้นของญี่ปุ่นเส้นทางสายเหนือ และจีนสายตะวันออกเฉียงเหนือเป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบกับการศึกษาและข้อเสนอของบริษัทที่ปรึกษา เนื่องจากรถไฟความเร็วสูงถือเป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศไทย ส่วนอีก 2 เส้นทางที่ สนข.รับผิดชอบ คือ กรุงเทพ – นครราชสีมา ระยะทาง 256 กิโลเมตร และ กรุงเทพ-หัวหิน ระยะทาง 225 กิโลเมตร นั้นจะเปิดประมูลภายในปี 2555 นี้เช่นกัน โดยเส้นทางกรุงเทพ – นครราชสีมา จะให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอในต้นเดือน ส.ค.นี้.

http://www.dailynews.co.th/thailand/146690
 
Joined
·
1,204 Posts
3 บ.ชิงที่ปรึกษารถไฟความเร็วสูงกรุงเทพ-พิษณุโลก สนข.ยึดข้อมูลญี่ปุ่น-จีนต้นแบบ
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 1 สิงหาคม 2555 12:12 น.

สนข.นำร่องศึกษารถไฟความเร็งสูงสายแรก กรุงเทพ-พิษณุโลก เผย 3 บริษัทยื่นประมูลชิงที่ปรึกษาออกแบบ วงเงินกว่า 244 ลบ. “จุฬา”ชี้โครงการใหม่ ไม่มีประสบการณ์ ต้องยึดผลศึกษาของญี่ปุ่นและจีนเป็นข้อมูลพื้นฐานป้องกันถูกหลอก

นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคมที่ผ่านมา สนข.ได้เปิดประกวดราคาเพื่อคัดเลือกบริษัทที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรวมถึงการจัดทำเอกสารประกวดราคาก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงสายเหนือ ระยะแรก ช่วงกรุงเทพ-พิษณุโลก แล้ว ส่วนอีก 2 เส้นทางที่ สนข.รับผิดชอบ คือ กรุงเทพ - นครราชสีมา ระยะทาง 256 กิโลเมตร และ กรุงเทพ-หัวหิน ระยะทาง 225 กิโลเมตร นั้นจะเปิดประมูลภายในปี 2555 นี้เช่นกัน

โดยนอกจากออกแบบแล้วบริษัทที่ปรึกษาจะต้องศึกษาความเหมาะสมโครงการ (Feasibility Study) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบตามระเบียบสำนักนายกฯ พ.ศ.2548 โดยรับฟังความคิดเห็นประชาชนตลอดแนวเส้นทางด้วย ซึ่งสนข.จะใช้ผลการศึกษาเบื้องต้นของ ญี่ปุ่นเส้นทางสายเหนือ และจีนสายตะวันออกเฉียงเหนือเป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบกับการศึกษาและข้อเสนอของบริษัทที่ปรึกษา เนื่องจากรถไฟความเร็วถือเป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศไทย

รายงานข่าวแจ้งว่า มีผู้สนใจยื่นเป็นที่ปรึกษารถไฟความเร็งสูงเส้นทางกรุงเทพ-พิษณุโลก 3 ราย คือ บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด , บริษัท บริษัททีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จํากัด และ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป ส่วน บริษัท ไทย เอ็ม เอ็ม จำกัด ซึ่งแสดงความสนใจก่อนหน้านี้ได้ถอนตัวออกไป โดยมีวงเงินศึกษา 244.572 ล้านบาท ใช้ระยะเวลาศึกษา 14 เดือน โดยจะพิจารณารายละเอียดบริษัททั้ง 3 รายว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกัน (ฮั้ว) จากนั้นจึงจะเปิดข้อเสนอด้านเทคนิคต่อไป ส่วนเส้นทางกรุงเทพ - นครราชสีมา จะให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอในต้นเดือนสิงหาคมนี้

ทั้งนี้ ในปี 2555-2556 สนข. จะมีการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ รวมถึงการจัดทำเอกสารประกวดราคา รถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพ-นครราชสีมา วงเงิน 142 ล้านบาท เส้นทางกรุงเทพ - หัวหิน วงเงิน 134 ล้านบาท ส่วน กรุงเทพ-เชียงใหม่จะศึกษาออกแบบช่วงกรุงเทพ-พิษณุโลกก่อน และ และจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการศึกษาและออกแบบฯ ช่วง พิษณุโลก - เชียงใหม่เพิ่มเติมในปี 2556-2557
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #7 ·
ชัชจ์สั่งสนข.เร่งรถไฟความเร็วสูง

เศรษฐกิจ 7 August 2555 - 00:00

“ชัชจ์” สั่งเดินหน้ารถไฟความเร็วสูง รับจีนสำรวจเส้นทางสายเหนือล่าช้า ไม่มีความชัดเจน ด้าน สนข.เผยได้บริษัทที่ปรึกษาเส้นทางกรุงเทพฯ-พิษณุโลก เดือน ก.ย.นี้

พล.ต.ท.ชัชจ์ กุลดิลก รมช.คมนาคม ในฐานะกำกับดูแลการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยภายหลังการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงว่า ก่อนหน้านี้ได้รับความร่วมมือจากจีนในการสำรวจเส้นทางในการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง แต่ผลการสำรวจค่อนข้างล่าช้าและไม่มีความชัดเจน จึงได้สั่งการให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ไปสำรวจและศึกษาเส้นทางไปพร้อมกับจีนเพื่อให้โครงการสามารถเดินหน้าได้อย่างเร่งด่วน คาดว่าในเดือน ก.ย.55 นี้ จะได้บริษัทที่ปรึกษาออกแบบและสำรวจในบางเส้นทาง

ทั้งนี้ ในส่วนของเส้นทางที่จีนได้ให้ความร่วมมือในการเข้ามาสำรวจในเส้นทางรถไฟความเร็วสูงสายเหนือช่วงกรุงเทพฯ-พิษณุโลก, พิษณุโลก-อุตรดิตถ์ ซึ่งยังไม่เห็นความชัดเจน ส่วนอีก 2 เส้นทางที่ สนข.รับผิดชอบ คือ กรุงเทพฯ-นครราชสีมา ระยะทาง 256 กม.และกรุงเทพฯ-หัวหิน ระยะทาง 225 กม.นั้นจะเปิดประมูลภายในปี 55 นี้

นอกจากนี้บริษัทที่ปรึกษาจะต้องศึกษาความเหมาะสมโครงการ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบตามระเบียบสำนักนายกฯ พ.ศ.2548 โดยรับฟังความคิดเห็นประชาชนตลอดแนวเส้นทางด้วย โดยในปี 2555-56 สนข.จะมีการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ รวมถึงการจัดทำเอกสารประกวดราคารถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมา วงเงิน 142 ล้านบาท เส้นทางกรุงเทพฯ-หัวหิน วงเงิน 134 ล้านบาท ส่วนกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ จะศึกษาออกแบบช่วงกรุงเทพฯ-พิษณุโลกก่อน.

http://www.thaipost.net/news/070812/60642
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #8 ·
ดร.จุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กล่าวว่าภายในเดือนตุลาคมนี้จะมีการลงนามกับบริษัทที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรวมถึงการจัดทำเอกสารประกวดราคาก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูง 2 เส้นทาง คือ สายเหนือ ระยะแรก ช่วงกรุงเทพ-พิษณุโลกและสายใต้ระยะแรก กรุงเทพฯ-หัวหิน โดยใช้ระยะเวลาศึกษาประมาณ 14 เดือน โดยมีกรอบการศึกษาความเหมาะสมโครงการ (Feasibility Study) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบตามระเบียบสำนักนายกฯ พ.ศ.2548 พร้อมกับการเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนตลอดแนวเส้นทางโดยคาดว่าจะประกวดราคาก่อสร้างได้ช่วงต้นปี 2557

http://www.thannews.th.com/index.ph...1-su&catid=176:2009-06-25-09-26-02&Itemid=524
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #9 · (Edited)
บริษัทชิงที่ปรึกษารถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-พิษณุโลก

สนข.นำร่องศึกษารถไฟความเร็งสูงสายแรก กรุงเทพฯ-พิษณุโลก เผย 3 บริษัทยื่นประมูลชิงที่ปรึกษาออกแบบ วงเงินกว่า 244 ลบ. “จุฬา” ชี้โครงการใหม่ ไม่มีประสบการณ์ ต้องยึดผลศึกษาของญี่ปุ่นและจีนเป็นข้อมูลพื้นฐานป้องกันถูกหลอก

นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคมที่ผ่านมา สนข.ได้เปิดประกวดราคาเพื่อคัดเลือกบริษัทที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ รวมถึงการจัดทำเอกสารประกวดราคาก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงสายเหนือ ระยะแรกช่วงกรุงเทพฯ-พิษณุโลก แล้ว ส่วนอีก 2 เส้นทางที่ สนข.รับผิดชอบ คือ กรุงเทพฯ-นครราชสีมา ระยะทาง 256 กิโลเมตร และกรุงเทพฯ-หัวหิน ระยะทาง 225 กิโลเมตร นั้นจะเปิดประมูลภายในปี 2555 นี้เช่นกัน

โดยนอกจากออกแบบแล้ว บริษัทที่ปรึกษาจะต้องศึกษาความเหมาะสมโครงการ (Feasibility Study) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบตามระเบียบสำนักนายกฯ พ.ศ. 2548 โดยรับฟังความคิดเห็นประชาชนตลอดแนวเส้นทางด้วย ซึ่ง สนข.จะใช้ผลการศึกษาเบื้องต้นของญี่ปุ่นเส้นทางสายเหนือ และจีนสายตะวันออกเฉียงเหนือเป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบกับการศึกษาและข้อเสนอของบริษัทที่ปรึกษา เนื่องจากรถไฟความเร็วสูงถือเป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศไทย

รายงานข่าวแจ้งว่า มีผู้สนใจยื่นเป็นที่ปรึกษารถไฟความเร็งสูงเส้นทางกรุงเทพฯ-พิษณุโลก 3 ราย คือ บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด, บริษัท บริษัททีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จํากัด และบริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป ส่วนบริษัท ไทย เอ็ม เอ็ม จำกัด ซึ่งแสดงความสนใจก่อนหน้านี้ได้ถอนตัวออกไป โดยมีวงเงินศึกษา 244.572 ล้านบาท ใช้ระยะเวลาศึกษา 14 เดือน โดยจะพิจารณารายละเอียดบริษัททั้ง 3 รายว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกัน (ฮั้ว) จากนั้นจึงจะเปิดข้อเสนอด้านเทคนิคต่อไป ส่วนเส้นทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมาจะให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอในต้นเดือนสิงหาคมนี้

ทั้งนี้ ในปี 2555-2556 สนข.จะมีการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ รวมถึงการจัดทำเอกสารประกวดราคารถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมา วงเงิน 142 ล้านบาท เส้นทางกรุงเทพฯ-หัวหิน วงเงิน 134 ล้านบาท ส่วนกรุงเทพฯ-เชียงใหม่จะศึกษาออกแบบช่วงกรุงเทพฯ-พิษณุโลกก่อน และจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการศึกษาและออกแบบฯ ช่วงพิษณุโลก-เชียงใหม่ เพิ่มเติมในปี 2556-2557

http://www.phitsanuloknews.net/index.php/component/content/article/42-rokstories/1917-010855
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #10 ·
เตรียมจุดจอดรถไฟความเร็วสูงต.บึงพระเหมาะสม

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2555

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกของจังหวัดพิษณุโลก เพื่อร่วมกันทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทด้านการขนส่งและจราจรในภูมิภาค พร้อมหารือแนวทางในการแก้ไขและคลี่คลายปัญหาการจราจรในเขตเมืองพิษณุโลก

สำหรับแผนแม่บทด้านการขนส่งและจราจรในภูมิภาค จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรได้ทำการศึกษาและจัดทำแผนขึ้นเมื่อปี 2550 พร้อมทั้งได้จัดตั้งศูนย์วิชาการจัดระบบการจราจรและขนส่งภาคเหนือตอนล่างขึ้นโดยมีมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลกเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการแผนแม่บท ที่จังหวัดพิษณุโลกมีแผนแม่บทอยู่ 7 แผนงาน รวม 48 โครงการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุม ได้พิจารณาถึงความพร้อม ในการเตรียมสถานที่ หรือ สถานีจอดรถไฟฟ้าความเร็วสูง กรุงเทพฯ-พิษณุโลก ที่รัฐบาลกำลังดำเนินการ โดยมีตัวเลือกสองจุด คือ ตำบลหัวรอ และตำบลบึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลก โดยตำบลบึงพระมีความเหมาะสมมากกว่า เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้สนามบินพิษณุโลก และถนนเลี่ยงเมือง เหมาะแก่การเป็นสถานีรถไฟความเร็วสูง การกระจายผู้โดยสารทำได้สะอวด และอยู่ชานเมือง

http://www.phitsanulokhotnews.com/22923
 

·
The Train Photo Spotter
Joined
·
8,751 Posts
ทำไมช่วงที่ผ่านเมืองพิษณุโลก ไม่ทำเป็นทางยกระดับเข้าเมืองไป แล้วใช้พื้นที่สถานีเดิมนั่นแหละสร้างสถานียกระดับ ซัก 4 ชานชาลา ขนาดประมาณสถานีหัวหมาก ARL ก็น่าจะพอแล้ว

สร้างที่บึงพระ ก็ต้องสร้างระบบขนส่งมวลชนขนคนเข้าเมืองอีก แทนที่ผู้โดยสารรถไฟพอถึงสถานีพิษณุโลกแล้วจะถึงตัวเมืองทันที (ตามคอนเซปต์ที่รถไฟความเร็วสูงทั่วโลกเค้าใช้ประชาสัมพันธ์กัน คือเร็วพอๆ กับเครื่องบิน แต่ถึงใจกลางเมืองทันที) นี่ผู้โดยสารต้องลงนอกเมืองแล้วตัวใครตัวมัน หาทางเข้าเมืองกันเอาเอง งั้นเหรอครับ?

หรือจะจัดรถดีเซลรางปรับอากาศ Shuttle รับ-ส่ง ผู้โดยสารจากสถานีพิษณุโลก-บึงพระ มาคอยรับช่วง?

ถ้าดูจากแผนที่จะเห็นว่าช่วงบึงพระ-พิษณุโลก-บ้านเต็งหนาม เป็นทางตัดตรงดิ่ง ถ้าทำทางรถไฟความเร็วสูงวิ่งผ่านเมือง มีสถานีตรงสถานีพิษณุโลกปัจจุบัน มันก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องยากอะไร แถมแทบจะไม่ต้องเวนคืนที่ดินเพิ่มเพื่อสร้างทางรถไฟ HST อ้อมเมืองด้วย
 

·
Registered
Joined
·
3,500 Posts
พิดโลกมันเป็นปลายสายครับ ดังนั้น การสร้างสถานีด้านใต้ของเมืองมากเท่าไร ก็จะลดค่าใช้จ่ายได่มากขึ้นเท่านั้น

เช่น ถ้าสร้างทางใต้ของเมืองจากสถานีเดิม มา 5 กม ก็ประหยัดได้ 1500 ลบ (ถ้าคิดที่ กม ละ 300 ลบ) นี่ไม่รวมราคาถ้าจะยกระดับผ่าเมืองอีก ราคาก็จะเป็น 3 เท่าของปกติแน่ๆ

ถ้าจะสร้างต่อ ไป อุดติดถ์ เชียงใหม่ ในอนาคต สถานี พิดโลก อาจะย้ายไปกลางเมือง หรือ มี 2 ที่เลยก็ได้ ซึงเป็นเรื่องของอนาคต

สถานีโคราชก็อาจจะคล้ายๆ กัน ก็ได้ ที่อาจจะขยับมาทางด้านตะวันตกของเมือง เพื่อประหยัดงบ 1000 ล้านก็ยังดี
 

·
Registered
Joined
·
4,381 Posts
กำลังสงสัยว่าตอนต่อไปจีน มันจะไม่ผ่านเชียงใหม่ น่าจะไปตามเส้นเด่นชัย-เชียงของหรือเปล่า
 

·
Registered
Joined
·
28,472 Posts
ทำไมช่วงที่ผ่านเมืองพิษณุโลก ไม่ทำเป็นทางยกระดับเข้าเมืองไป แล้วใช้พื้นที่สถานีเดิมนั่นแหละสร้างสถานียกระดับ ซัก 4 ชานชาลา ขนาดประมาณสถานีหัวหมาก ARL ก็น่าจะพอแล้ว

สร้างที่บึงพระ ก็ต้องสร้างระบบขนส่งมวลชนขนคนเข้าเมืองอีก แทนที่ผู้โดยสารรถไฟพอถึงสถานีพิษณุโลกแล้วจะถึงตัวเมืองทันที (ตามคอนเซปต์ที่รถไฟความเร็วสูงทั่วโลกเค้าใช้ประชาสัมพันธ์กัน คือเร็วพอๆ กับเครื่องบิน แต่ถึงใจกลางเมืองทันที) นี่ผู้โดยสารต้องลงนอกเมืองแล้วตัวใครตัวมัน หาทางเข้าเมืองกันเอาเอง งั้นเหรอครับ?

หรือจะจัดรถดีเซลรางปรับอากาศ Shuttle รับ-ส่ง ผู้โดยสารจากสถานีพิษณุโลก-บึงพระ มาคอยรับช่วง?

ถ้าดูจากแผนที่จะเห็นว่าช่วงบึงพระ-พิษณุโลก-บ้านเต็งหนาม เป็นทางตัดตรงดิ่ง ถ้าทำทางรถไฟความเร็วสูงวิ่งผ่านเมือง มีสถานีตรงสถานีพิษณุโลกปัจจุบัน มันก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องยากอะไร แถมแทบจะไม่ต้องเวนคืนที่ดินเพิ่มเพื่อสร้างทางรถไฟ HST อ้อมเมืองด้วย
ชะรอย คงหวังให้รถไฟความไวสูงจอด แถวๆ บึงพระเพื่อ ให้สะดวกแก้การเอาเด็กจาก ม. นเรศวร ไปส่ง เพราะ ถ้าลงที่ สถานีพิษณุโลกในเขตเทศบาลนคร จะต้องเสียเวลานั่งรถย้อนกลับไป - และ กะปั่นราคาที่ดินแถวบึงพระอีกประการหนึ่งด้วย - แล้วจะเอาคลังน้ำมันบึงพระไปทิ้งไว้ทีไหนดีหละครับ?
 

·
The Train Photo Spotter
Joined
·
8,751 Posts
พิดโลกมันเป็นปลายสายครับ ดังนั้น การสร้างสถานีด้านใต้ของเมืองมากเท่าไร ก็จะลดค่าใช้จ่ายได่มากขึ้นเท่านั้น

เช่น ถ้าสร้างทางใต้ของเมืองจากสถานีเดิม มา 5 กม ก็ประหยัดได้ 1500 ลบ (ถ้าคิดที่ กม ละ 300 ลบ) นี่ไม่รวมราคาถ้าจะยกระดับผ่าเมืองอีก ราคาก็จะเป็น 3 เท่าของปกติแน่ๆ

ถ้าจะสร้างต่อ ไป อุดติดถ์ เชียงใหม่ ในอนาคต สถานี พิดโลก อาจะย้ายไปกลางเมือง หรือ มี 2 ที่เลยก็ได้ ซึงเป็นเรื่องของอนาคต

สถานีโคราชก็อาจจะคล้ายๆ กัน ก็ได้ ที่อาจจะขยับมาทางด้านตะวันตกของเมือง เพื่อประหยัดงบ 1000 ล้านก็ยังดี
ถ้าคิดระยะยาวว่า ยังไงก็ต้องทำต่อไปเชียงใหม่ ก็ต้องทำทางผ่านเมือง หรือไม่ก็เลี่ยงเมืองไป

ก็ทำสถานีในเมืองเสียเลยไม่ดีกว่าเหรอครับ จะมี 2 สถานีที่อยู่ห่างกันแค่ 5 กิโล ทำไม

และถ้าต้องทำทางเลี่ยงเมืองไป ผมว่าค่าเวนคืนอาจจะแพงกว่าทางยกระดับผ่านเมืองอีก และก็คงต้องเป็นทางโค้งซึ่งรถไฟทำความเร็วยากอีก ทางผ่านเมืองเป็นทางตรงเด่อยู่แล้ว ทำความเร็วได้ง่ายกว่าเยอะ
 

·
Registered
Joined
·
369 Posts
ถ้าคิดระยะยาวว่า ยังไงก็ต้องทำต่อไปเชียงใหม่ ก็ต้องทำทางผ่านเมือง หรือไม่ก็เลี่ยงเมืองไป

ก็ทำสถานีในเมืองเสียเลยไม่กว่าเหรอครับ จะมี 2 สถานีที่อยู่ห่างกันแค่ 5 กิโล ทำไม

และถ้าต้องทำทางเลี่ยงเมืองไป ผมว่าค่าเวนคืนอาจจะแพงกว่าทางยกระดับผ่านเมืองอีก และก็คงต้องเป็นทางโค้งซึ่งรถไฟทำความเร็วยากอีก ทางผ่านเมืองเป็นทางตรงเด่อยู่แล้ว ทำความเร็วได้ง่ายกว่าเยอะ
เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ พิษณุโลกเป็นสถานปลายทางแค่ชั่วคราวเท่านั้น แล้วการที่ลดระยะทาง 5 กิโลเมื่อเทียบกับระยะทางรวม 500 กิโล ผมว่ามันเล็กน้อยนะครับ
 

·
Registered
Joined
·
28,472 Posts
^^^
กะเตรียมปั่นราคาที่ดินแถวบึงพระและเอาอกเอาใจคนม. นเรศวร แน่ๆครับ
 

·
The Train Photo Spotter
Joined
·
8,751 Posts
คนที่เดินทางไปพิษณุโลก เป้าหมายคือเข้า ม.นเรศวร กี่ % ครับ
แล้วคนที่ต้ิองเดินทางไปธุระในเมือง เดินทางไปที่อื่นต่อ อีกกี่ % ครับ

ุ้ถ้าทำตรงนอกเมืองจริงๆ จะย้ายสถานีขนส่งมาไว้ที่สถานี HST ด้วยได้มั้ยครับ ทำทางรถไฟชานเมือง เดินรถ (อย่างน้อยๆ ก็ THN) เข้าสถานีพิษณุโลก เอาแบบที่ว่าเวลาต่อเนื่องกับเวลาเข้าออกของ HST ได้มั้ยครับ
 

·
Registered
Joined
·
1,512 Posts
นั่นสิครับ คนที่ตั้งใจจะไปแถว ม.นเรศร โดยอาศัย HSR เยอะขนาดนั้นเลยเหรอครับ เด็กที่เรียน ม.นเรศวร ส่วนใหญ่มาจากในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงในภาคเหนือตอนบนและตอนล่าง ซึ่งก็ไม่น่าจะเป็นเส้นทางที่ HSR จอดแวะเลย ผมว่าย้ายเข้าเมืองอีกหน่อยน่าจะดีกว่า คุ้มค่ากว่า
 

·
Registered
Joined
·
28,472 Posts
คนที่เดินทางไปพิษณุโลก เป้าหมายคือเข้า ม.นเรศวร กี่ % ครับ
แล้วคนที่ต้ิองเดินทางไปธุระในเมือง เดินทางไปที่อื่นต่อ อีกกี่ % ครับ

ุ้ถ้าทำตรงนอกเมืองจริงๆ จะย้ายสถานีขนส่งมาไว้ที่สถานี HST ด้วยได้มั้ยครับ ทำทางรถไฟชานเมือง เดินรถ (อย่างน้อยๆ ก็ THN) เข้าสถานีพิษณุโลก เอาแบบที่ว่าเวลาต่อเนื่องกับเวลาเข้าออกของ HST ได้มั้ยครับ

นั่นสิครับ คนที่ตั้งใจจะไปแถว ม.นเรศร โดยอาศัย HSR เยอะขนาดนั้นเลยเหรอครับ เด็กที่เรียน ม.นเรศวร ส่วนใหญ่มาจากในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงในภาคเหนือตอนบนและตอนล่าง ซึ่งก็ไม่น่าจะเป็นเส้นทางที่ HSR จอดแวะเลย ผมว่าย้ายเข้าเมืองอีกหน่อยน่าจะดีกว่า คุ้มค่ากว่า
กะปั่นราคาที่ดินแหง็มๆ นอกเหนือจากการหาเหตุ ยกระดับ อบต. บึงพระเป็นเทศบาล
 
1 - 20 of 256 Posts
Top