SkyscraperCity banner

1 - 20 of 392 Posts

·
Registered
Joined
·
26,971 Posts
Discussion Starter · #1 ·
สรุปภูเก็ตเหมาะใช้รถไฟฟ้าล้อยาง วิ่งเลนพิเศษ/งบฯ 1.1 หมื่นล้าน

โดย ผู้จัดการออนไลน์ 18 พฤษภาคม 2549 12:29 น.
REF: http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9490000064981

นายไกร ตั้งสงา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พีระมิด ดีเวลล็อปเม้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ในฐานะผู้จัดการโครงการศึกษาความเป็นไปได้การก่อสร้างรถไฟฟ้าขนาดเบารอบเกาะภูเก็ตและเส้นทางสนามบิน


รถไฟฟ้าในภูเก็ต หากใช้รูปแบบราง ซึ่งใช้งบประมาณลงทุนค่อนข้างสูง


กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาสรุปความเป็นไปได้โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าขนาดเบาที่ภูเก็ตแล้ว เส้นทางเร่งด่วนที่ต้องทำอันดับแรก ต้องเป็นเส้นทางสนามบิน-ห้าแยกอ่าวฉลอง วิ่งด้วยรถบัสไฟฟ้าล้อยางที่หรูหราทันสมัย ในเลนพิเศษบนถนนที่มีอยู่แล้ว แต่ต้องใช้เงินลงทุนสูงกว่า 1.1 หมื่นล้านบาท เตรียมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นชาวภูเก็ตปลายมิ.ย.นี้

ตามที่จังหวัดภูเก็ต ใช้งบผู้ว่าฯซีอีโอ จำนวน 17 ล้านบาท ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งประกอบด้วย บริษัท พีระมิด ดีเวลล็อปเม้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด และศูนย์วิจัยและพัฒนาการจราจรและการขนส่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศึกษาความเป็นไปได้ “โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าขนาดเบารอบเกาะภูเก็ตและเส้นทางสนามบิน” ซึ่งกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้นำเสนอรายงานการศึกษาเป็นระยะๆ

ล่าสุดเมื่อวันที่ 17 พ.ค.ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้นำเสนอผลการศึกษากับทางจังหวัดภูเก็ตอีกรอบหนึ่ง ซึ่งการนำเสนอผลการศึกษาในครั้งนี้ มีความชัดเจนในเรื่องของเส้นทางที่จะลงทุนก่อสร้างรถไฟฟ้าขนาดเบา รูปแบบตัวรถที่จะนำมาใช้ที่ภูเก็ต และงบประมาณที่ต้องใช้ในการลงทุน

โดยเส้นทางรถไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นรอบเกาะภูเก็ตมีทั้งหมด 16 เส้นทาง แต่เส้นทางที่จะต้องลงทุนและมีความเป็นไปได้ในเบื้องต้นมี 7 เส้น แต่เส้นทางเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการก่อนมีเพียง 3 เส้นทางเท่านั้น ประกอบด้วย เส้นทางจากสนามบินภูเก็ต-สามแยกบางคู-โลตัส-เซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต-อ่าวฉลอง ระยะทาง 41 กิโลเมตร เป็นเส้นทางมีความหนาแน่นของผู้โดยสารสูงที่สุด อยู่ที่วันละ 87,000 กว่าคน และเป็นเส้นทางหลักในการขนส่งนักท่องเที่ยวจากสนามบินภูเก็ตไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ตั้งแต่หัวเกาะไปยังท้ายเกาะ โดยเส้นทางนี้จะมีสถานีจอดทั้งหมด 8 สถานี ซึ่งแต่ละสถานีที่จอดนั้นจะเป็นจุดเปลี่ยนรถไปยังพื้นที่อื่นๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้เพื่อต้องการให้เกิดความรวดเร็วในการเดินทางระหว่างสนามบินกับแหล่งท่องเที่ยว

เส้นทางที่มีความสำคัญเร่งด่วนรองลงมาคือ เส้นทางเชื่อมระหว่างหาดป่าตอง-เซ็นทรัลเฟสติวัล-ตัวเมืองภูเก็ต ระยะทาง 18 กิโลเมตร เส้นทางนี้มีความหนาแน่นของผู้โดยสารอยู่ที่วันละ 45,000 กว่าคน และเส้นทางจากสามแยกบางคู-เมืองภูเก็ต-อ่าวฉลอง ระยะทาง 16 กิโลเมตร ความหนาแน่นของผู้โดยสารวันละ 61,000 กว่าคน

ส่วนรูปแบบของรถไฟฟ้าที่จะนำมาใช้ที่จังหวัดภูเก็ต ทางบริษัทที่ปรึกษาได้นำเสนอรถไฟฟ้าที่เป็นแบบรางและรถไฟฟ้าที่เป็นล้อยาง ทั้งที่วิ่งบนถนนโดยกันเป็นช่องพิเศษ วิ่งในเส้นทางที่ยกระดับและวิ่งสลับระหว่างบนถนนและลงใต้ดินในบางช่วงที่การจราจรติดขัดตามสามแยกและสี่แยกต่างๆ

สำหรับเงินลงทุนนั้น ในเส้นทางสนามบินภูเก็ต-ห้าแยกฉลอง โครงสร้างแบบยกระดับ ระยะทาง 41 กิโลเมตร มีสถานีจอด 7 สถานี ศูนย์ซ่อม 1 ศูนย์ จุดจอดปลายทางยกระดับ 1 สถานี เป็นระบบรางใช้เงินลงทุน 23,850 ล้านบาท ระบบล้อยางใช้เงินลงทุน 22,350 ล้านบาท หากเป็นโครงสร้างผิวดินแบบระบบราง ใช้เงินลงทุน 13,345 ล้านบาท ระบบล้อยาง 11,845 ล้านบาท และระบบโครงสร้างใต้ดินที่เป็นระบบรางใช้เงินลงทุน 121,300 ล้านบาท ระบบล้อยาง 119,800 ล้านบาท

เส้นทางป่าตอง-เมืองภูเก็ต ระยะทาง 18 กม. สถานีจอด 4 สถานี จุดจอดปลายทาง 1 สถานี หากโครงสร้างยกระดับที่เป็นระบบรางและระบบล้อยางใช้เงินลงทุน 10,100 ล้านบาท โครงสร้างแบบระดับผิวดินระบบรางอยู่ที่ 3,590 ล้านบาท ระบบล้อยาง 3,470 ล้านบาท และระบบใต้ดินระยะทาง 18 กิโลเมตร ระบบราง 58,000 ล้านบาท และระบบล้อยาง 58,000 ล้านบาท

ส่วนเส้นทางสามแยกบางคู-ห้าแยกฉลอง ที่เป็นโครงสร้างยกระดับระยะทาง 16 กิโลเมตร มีทั้งหมด 5 สถานี ใช้รถระบบราง 9,150 ล้านบาท และระบบล้อยาง 9,150 ล้านบาท โครงสร้างระบบผิวดิน ระบบรางและระบบล้อยาง 3,400 ล้านบาท ส่วนโครงสร้างใต้ดินที่เป็นระบบรางและระบบล้อยาง ใช้เงินลงทุนเท่ากันคือ 51,000 ล้านบาท

โดยราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่ารถไฟฟ้า โดยรถไฟฟ้าที่เป็นรถระบบรางจะอยู่ที่คันละ 240 ล้านบาท ส่วนรถไฟฟ้าระบบล้อยางจะอยู่ที่คันละ 25 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทที่ปรึกษาได้เสนอแนะระบบโครงสร้างและรูปแบบของรถไฟฟ้าที่เหมาะสมกับจังหวัดภูเก็ต โดยระบุว่าภูเก็ตมีความเหมาะสมกับรถไฟฟ้าที่เป็นรถเมล์ไฟฟ้าหรือรถบัสไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่หรูหราและทันสมัย เป็นรถบัสพ่วงที่มีแบตเตอร์รี่ฝั่งอยู่ในตัวรถ ที่เป็นระบบล้อยาง โดยวิ่งในโครงสร้างระบบผิวดินที่กันเลนพิเศษบนถนนสำหรับให้รถเมล์ไฟฟ้าดังกล่าววิ่งแยกออกจากเลนธรรมดา และในช่วงที่มีการจราจรหนาแน่นตามสี่แยกและสามแยกต่างๆ ให้รถวิ่งในอุโมงค์เพื่อแก้ปัญหารถติด ซึ่งรถเมล์ไฟฟ้าดังกล่าวมีความเหมาะสมในเส้นทางสนามบิน-สามแยกบางคู-โลตัส-เซ็นทรัล-ห้าแยกอ่าวฉลอง แต่ต้องใช้เงินลงทุนไม่ต่ำกว่า 11,000 ล้านบาท

แต่สำหรับเส้นทางป่าตอง-ตัวเมืองภูเก็ตนั้น ได้แนะนำให้ใช้ระบบเดียวกันกับเส้นทางสนามบินแต่ให้ลดขนาดของรถให้เล็กลงเพราะรถต้องไล่ขึ้นเนินเขาและถนนในช่วงเมืองภูเก็ตไปป่าตองนั้นค่อนข้างคับแคบด้วย ซึ่งรถที่นำมาใช้น่าจะเป็นรถบัสระบบ Hybrid หรือรถที่ใช้มันดีเซลร่วมกับไฟฟ้า และในเส้นทางเมืองภูเก็ต-ห้าแยกฉลองก็ต้องใช้รถที่มีขนาดเล็กเหมือนเส้นทางป่าตอง

นายไกร ตั้งสง่า ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พีระมิด ดีเวลล็อปเม้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ในฐานะผู้จัดการโครงการศึกษาความเป็นไปได้การก่อสร้างรถไฟฟ้าขนาดเบารอบเกาะภูเก็ตและเส้นทางสนามบิน กล่ววว่า ภายหลังจากที่ได้กำหนดเส้นทาง รูปแบบของรถและโครงสร้างระบบ รวมทั้งราคาค่าก่อสร้างแล้วเสร็จ ทางกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาจะเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อนำเสนอผลการศึกษาและและรับฟังความคิดเห็นจากชาวภูเก็ต โดยกำหนดจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นในวันที่ 22 มิ.ย. 2549 นี้

ด้านนายนิรันดร์ กัลยาณมิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่ววว่า โดยส่วนตัวแล้วเห็นว่าระบบโครงสร้างที่ต้องยกระดับไม่น่าที่จะมีความเหมาะสมกับเกาะภูเก็ต ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามตามธรรมชาติ เพราะหากมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าอยู่ข้างบนจะทำให้ทัศนวิสัยที่ไม่สวยงามเกิดขึ้น ซึ่งไม่เหมาะกับเมืองท่องเที่ยว แต่อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าเมื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นจะมีความคิดเห็นที่หลากหลายขึ้น
 

·
Premium Member
Joined
·
38,001 Posts
This will soon be moved to Regional Thailand Section..:)
 

·
iChon
Joined
·
1,910 Posts
ผมกดผิดเข้ามาเห็นพอดี

มันหายไปกับทะเลแล้วหรอครับโครงการนี้
 

·
Registered
Joined
·
26,971 Posts
Discussion Starter · #5 ·
Well, If Pattaya goes fro Mionorail .. Phuket may follow the suit ..
 

·
Lost in Paradise
Joined
·
2,108 Posts
^^and then Chiangmai and Konkaen got BRT so Hatyai will beat Pattaya with another monorail :naughty:

Anyway Can we move this thread back to Architecture and Urban Facilities cause this thread maybe a good dream project :)

‘นักลงทุนจีน’ สนใจหนุนโครงการรถไฟฟ้าที่ภูเก็ต
นักลงทุนจากจีนสนใจลงทุนรถไฟฟ้าในภูเก็ต ส่งตัวแทนศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ขณะที่ผู้ว่าฯ และส.ส.หนุนเต็มที่ เพราะเป็นโครงการที่จำเป็นกับเกาะภูเก็ต ในการแก้ปัญหาระบบขนส่งมวลชนและจราจร

วันนี้ (2 ส.ค.) นายเรวัติ อารีรอบ ส.ส.ภูเก็ต พรรคประชาธิปัตย์ นำตัวแทนบริษัทลงทุนจากประเทศจีนเข้าพบนายวิชัย ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อสอบถามถึงนโยบายของจังหวัดภูเก็ตเกี่ยวกับการผลักดันให้เกิดรถไฟฟ้าเส้นทางสนามบิน-ตัวเมืองภูเก็ต พร้อมทั้งขอข้อมูลรายเอียดเกี่ยวกับโครงการทั้งหมด ที่ห้องทำงานศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

เนื่องจากทางบริษัทในประเทศจีนซึ่งเป็นบริษัทที่มีการลงทุนก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า ถนนในจีน สนใจที่จะเข้ามาลงทุนรถไฟฟ้าในจังหวัดภูเก็ต โดยการประสานงานผ่าน ส.ส.ภูเก็ต ซึ่งภายหลังจากที่ส่งตัวแทนเข้ามาศึกษาข้อมูลรายละเอียดแล้ว จะมีการนำบริษัทที่สนใจลงทุนเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง

นายวิชัย ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตจำเป็นต้องมีรถไฟฟ้าเชื่อมระหว่างสนามบินกับตัวเมืองและแหล่งท่องเที่ยว เพราะปัจจุบันภูเก็ตมีนักท่องเที่ยวเข้ามาปีละ 6 ล้านคน และขณะนี้ท่าอากาศยานภูเก็ตได้งบประมาณอีก 6,000 ล้านบาทในการขยายท่าอากาศยาน รวมทั้งโครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าก็กำลังจะเกิดขึ้น และภูเก็ตได้เสนอตัวที่จะเป็นเจ้าภาพจัดงานเวิลด์เอกซ์โปรในปี 2020 ซึ่งการคมนาคมด้วยรถไฟฟ้ามีความจำเป็นสำหรับภูเก็ตมาก ในการแก้ปัญหาการขนส่งและการจราจรของภูเก็ต

ด้าน นายเรวัติ อารีรอบ ส.ส.ภูเก็ต พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ตัวแทนบริษัทลงทุนจากจีนต้องการที่จะเข้ามาศึกษาการลงทุนรถไฟฟ้าในภูเก็ต โดยสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในลักษณะเทิร์นคีย์ ซึ่งหลังจากนี้หนึ่งเดือนจะกลับมาพบกับผู้ว่าฯ อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจังหวัดได้มอบผลการศึกษารถไฟฟ้ารางเบาเส้นทางสนามบิน-ตัวเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาทำการศึกษาไว้เมื่อปี 2549 และเห็นว่าโครงการรถไฟฟ้ามีความจำเป็นกับจังหวัดภูเก็ตมากในการแก้ปัญหาการขนส่งมวลชนและแก้ปัญหาการจราจร

ข่าววันที่ 02-08-2010
ที่มา manager.co.th

Wednesday, August 25, 2010

Chinese interested in Phuket light rail project


PHUKET: The island’s dream of having a reasonably-priced, efficient public transport system took a small step forward on Monday, when representatives of a Chinese construction conglomerate confirmed their desire to build a light rail network for Phuket.

Phuket MP Raywat Areerob on Monday brought representatives of the Ershisanye Construction Group for a second meeting with Phuket Governor Wichai Phraisa-ngob.

It was the second visit this month for the Chinese contingent, who on August 2 accepted a copy of a government-commission research study entitled Feasibility Study of Light Rail Transit for Phuket and Phuket Airport Rail Link.

After studying the document, the Ershisanye representatives are now seeking confirmation from the province and central government that they are ready to move forward with the project.

Phuket Governor Wichai Phraisa-ngob said that Phuket has long supported such a project, but that the matter would first need to be discussed by all related organizations.

Gov Wichai told a meeting of local honorary consuls the same day that building a light rail network would go long way to solving entrenched problems in the local public transport sector.

MP Raywat said the Chinese company is interested in investing in the project, which it would build on a turnkey basis if an agreement could be reached.

The is not the only train project the Chinese are interested in building in Thailand.

Prime Minister Abhisit Vejjajiva will visit China on September 4 to finalize details of the Thai-Chinese joint venture to invest in a high-speed train project for Thailand, said Finance Minister Korn Chatikavanij late last week.

The joint venture's shareholders will be state enterprises of both countries, including the State Railway of Thailand.

The first high-speed route would be from Bangkok to the northeastern province of Nong Khai. This would be followed by a route from Bangkok to the South.

The country’s first high-speed train, from Makkasan Station in central Bangkok to Suvarnabhumi Airport, went into operation on Monday.

It started service with a promotional fare of 100 baht for the 28-kilometer trip.

The trains leave every half hour and reach a maximum speed of just over 100 kilometers per hour.
 

·
Registered
Joined
·
717 Posts
ผมว่าเดี๋ยวผู้ประกอบการรถเช่า แทกซี่ ตุ๊กตุ๊กที่เสียผลประโยชน์ คงออกมาขวางสุดฤทธิ์ ผมว่าเกิดยากครับ
ใหญ่ไม่ใหญ่ คนพวกนี้ก็เคยนำรถไปปิดเส้นทางทหารอเมริกามาแล้ว

หวังว่าคณะผู้ต่อต้านจะไม่ออกมาต้านแบบที่พัทยานะครับ ว่าทำลายระบบนิเวศน์ ที่พัทยามันฟังดูไร้สาระมาก แต่ที่ภูเก็ตมันอาจจะฟังขึ้นก็ได้ครับ
 

·
Registered
Joined
·
3,500 Posts
ก่อนจะถูกย้าย ขอหน่อย
มันต่างและดีกว่า BRT ยัง เพราะประสิทธิภาพ แทบไม่ต่างกัน
แต่แพงกว่ามาก
 

·
จิวเเป๊&
Joined
·
2,622 Posts
ตื่นเต้น รีบกดมาดู อ้าวข่าวเก่า เหลาเย่..

ตั้งเเต่ รองผู้ว่า นิรันดร์ จนเป็น ผู้ว่า เเละย้ายออกจากภูเก็ตหลายปีเเล้ว

เเละผมเห็นว่า รถไฟฟ้าล้อยาง มันจะเเตกต่างกับ รถ โปถ้อง(สองเเถว ลายภูเก็ต) ยังไง

ยังใช้ถนนวิ่ง เเล้วถ.เทพฯ ตอนนี้ (พศ.นี้ 2553) มันคับคั่งตลอดเวลาเเล้ว

สนใจกับ โครงการที่ จีน จะมาลงทุนให้ดีกว่าครับ
 

·
Registered
Joined
·
50 Posts
ทุนกิมจิทาบทำรถไฟฟ้าภูเก็ตสายสนามบิน-ห้าแยกฉลอง-ป่าตอง

ศูนย์ข่าวภูเก็ต- “บริษัท โดวา เอนจิเนียริ่ง” จากประเทศเกาหลี เสนอตัวลงทุนรถไฟฟ้าที่ภูเก็ต เผยเส้นทางสนามบิน-ห้าแยกฉลอง และเส้นทางเมืองภูเก็ต-ป่าตอง น่าสนใจลงทุนที่สุด ขณะที่จังหวัดเตรียมออกประกาศเชิญชวนนักลงทุนเร็วๆนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆนี้ นายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้มีการหารือร่วมกับนายซัง มิน ลี ( Sung Min Lee) ประธาน บริษัท โดวา เอนจิเนียริ่ง จำกัด (DOHWA Engineering) ซึ่งเป็นบริษัทจากประเทศเกาหลี และคณะผู้บริหาร ถึงโครงการรถไฟฟ้ารางเบาจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายประเจียด อักษธรรมกุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต นายสรายุทธ์ มัลลัม อุปนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม เนื่องจากบริษัท โดวาฯ สนใจโครงการรถไฟฟ้าในจังหวัดภูเก็ต

นายตรี กล่าวว่า บริษัท โดวา เอนจิเนียริ่ง ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงด้านวิศวกรรมก่อสร้างรถไฟฟ้าในประเทศเกาหลี สนใจที่จะเข้ามาลงทุนโครงการรถไฟฟ้าของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งก่อนหน้านี้ประมาณเดือนกว่าๆ บริษัท โดวาฯได้ส่งตัวแทนมาพบตนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอตัวว่าสนใจที่จะเข้ามาลงทุนโครงการรถไฟฟ้าของจังหวัดภูเก็ต และประธานบริษัทโดวาฯพร้อมคณะผู้บริหารก็ได้กลับมาหารือกับจังหวัดภูเก็ตอีกครั้งหนึ่ง พร้อมลงมาสำรวจพื้นที่เส้นทางรถไฟฟ้าจากสนามบิน-ห้าแยกฉลอง และเมืองภูเก็ต-ป่าตองในเบื้องต้น

ทั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าบริษัทโดวาฯสนใจที่จะเข้ามาลงทุนโครงการรถไฟฟ้าของภูเก็ตจริงๆ ซึ่งจะเห็นได้จากบริษัทต่างชาติที่เสนอตัวจะเข้ามาลงทุนกับจังหวัดภูเก็ต 10 กว่าบริษัทก่อนหน้านี้ แต่มีเพียงบริษัทโดวาฯเท่านั้นที่กลับมาพบกับจังหวัดภูเก็ตอีกครั้งพร้อมกับข้อมูลการศึกษาในเบื้องต้น

นายตรี กล่าวว่า เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่จังหวัดภูเก็ต ว่าบริษัทโดวาฯสนใจที่จะเข้ามาลงทุนและมีความมั่นคงจริงๆ จึงได้มีจดหมายเชิญจังหวัดภูเก็ตเดินทางไปดูผลงานการก่อสร้างโครงการใหญ่ๆของบริษัทฯ ที่ประเทศเกาหลีในเร็วๆนี้

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้จังหวัดภูเก็ตได้กำหนดร่างประกาศจังหวัดภูเก็ตเชิญชวนให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนโครงการรถไฟฟ้าที่ภูเก็ต โดยอยู่ในขั้นตอนส่งร่างประกาศดังกล่าวไปให้สำนักอัยการสูงสุดพิจารณาความถูกต้อง ซึ่งคาดว่าจะสามารถประกาศได้ในเร็วๆนี้

นายซัง มิน ลี ประธาน บริษัท โดวา เอนจิเนียริ่ง จำกัด กล่าวว่า ภูเก็ตเป็นเมืองที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาก็เพิ่มขึ้นทุกๆปี ซึ่งเห็นว่าภูเก็ตจะต้องมีระบบขนส่งมวลชนแบบรถไฟฟ้า ซึ่งบริษัทฯมีความชำนาญในการก่อสร้างรถไฟฟ้าอยู่แล้ว จึงได้เสนอตัวที่จะเข้ามาลงทุนรถไฟฟ้าในภูเก็ต เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวและชาวภูเก็ต

จากการศึกษาข้อมูลในเบื้องต้น บริษัทฯเห็นว่าเส้นทางที่น่าสนใจและเป็นเส้นทางเร่งด่วนจะต้องเป็นเส้นทางจากสนามบินภูเก็ต-ห้าแยกฉลอง และเส้นทางเมืองภูเก็ต-ป่าตอง ที่มีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ส่วนระบบรถไฟฟ้าจะเป็นระบบใด บริษัทฯจะนำไปให้วิศวกรของบริษัทฯศึกษาความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นก็จะนำมาเสนอจังหวัดภูเก็ตใหม่

http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9540000101547
 

·
Registered
Joined
·
50 Posts
ภูเก็ตประกาศหาผู้สร้างรถไฟฟ้ารางเบาทั้งไทย-เทศ

หน้าข่าวภาคใต้
โดย ทีมข่าวภูมิภาค
ไทยรัฐออนไลน์
2 มิถุนายน 2554, 17:27 น.

ภูเก็ต เตรียมสร้างเครือข่ายคมนาคมโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์ในพื้นที่ รอพิจารณาแนวทางศึกษาเส้นทางเดินรถไฟฟ้าขนาดเบารอบเกาะ ประกาศเชิญชวนผู้สนใจนำเสนอโครงการต่อจังหวัดภายใน 16 มิ.ย.นี้...

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 2 มิ.ย. นายนิวิทย์ อรุณรัตน์ รองผวจ.ภูเก็ต กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะทำงานประสานงานร่วมเพื่อพัฒนา เศรษฐกิจ จ.ภูเก็ต พิจารณาแนวทางศึกษาเส้นทางเดินรถไฟฟ้าเพิ่มเติมจากที่ศึกษาไว้แล้ว และแนวทางการดำเนินงานตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงาน หรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ.2553 ว่า สำหรับคณะทำงานดังกล่าวมีภารกิจหน้าที่ในการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้เกิดการลงทุน โดยเฉพาะโครงการเครือข่ายคมนาคมโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์ในพื้นที่ภูเก็ต การวิเคราะห์ข้อมูลสนับสนุนการลงทุน การศึกษาออกแบบโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าขนาดเบารอบเกาะภูเก็ต และเส้นทางสนามบิน โครงการขุดเจาะอุโมงค์ในพื้นที่ภูเก็ต หรือโครงการอื่นๆ เพื่อการพัฒนาภูเก็ตอย่างยั่งยืน รวมถึงการแก้ไขปัญหาด้านการจราจรและขนส่ง

ทั้งนี้ จะต้องรายงานให้ผวจ.ภูเก็ตและคณะกรรมการร่วมภาครัฐ-เอกชน เพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจของภูเก็ต หรือกรอ. เป็นระยะ โดยมีการสรุปเส้นทางโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าขนาดเบารอบเกาะภูเก็ต ซึ่งมีการว่าจ้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการจราจรและขนส่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทำการศึกษาเมื่อปี 2549 จำนวน 3 เส้นทาง ระยะทาง 77 กิโลเมตร ประกอบด้วย

เส้นทางที่ 1 สนามบินภูเก็ต-ห้าแยกฉลอง ระยะทาง 41.40 กิโลเมตร
เส้นทางที่ 2 ป่าตอง-อ.เมือง ระยะทาง 18.40 กิโลเมตร และ
เส้นทางที่ 3 สามแยกบางคู-ห้าแยกฉลอง ระยะทาง 16.8 กิโลเมตร

โดยเสนอรูปแบบของรถไฟฟ้า ทั้งระบบรางและแบบล้อยาง ได้แก่ รถไฟฟ้าระบบรางแบบยกระดับ รถไฟฟ้าระบบล้อยางแบบยกระดับ รถไฟฟ้าระบบรางแบบระดับดิน รถไฟฟ้าล้อยางระบบระดับดิน รถไฟฟ้าระบบรางแบบใต้ดิน และรถไฟฟ้าระบบล้อยางแบบใต้ดิน โดยจะมีการพิจารณาร่างประกาศจ.ภูเก็ต เพื่อเชิญชวนผู้สนใจนำเสนอโครงการต่อจังหวัดภายในวันที่ 16 มิ.ย.นี้

จากนั้นจะมีการประกาศเชิญชวนนักลงทุนที่สนใจ นำเสนอโครงการอย่างเป็นทางการ ซึ่งเท่าที่ทราบ มีบริษัทเอกชนทั้งไทยและต่างประเทศเคยแจ้งความจำนงสนใจจะลงทุนก่อนหน้านี้ประมาณ 10 ราย ทางจังหวัดจะได้พิจารณาและคัดเลือกผู้นำเสนอที่สมบูรณ์และเหมาะสม จัดทำเป็นโครงการเสนอสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย และขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตามลำดับต่อไป

ด้านนายภูริต มาศวงศ์ศา อุปนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต กล่าวว่า ทุกฝ่ายรับทราบถึงปัญหากันเป็นอย่างดีอยู่แล้ว ในเมื่อทุกฝ่ายต่างเห็นด้วยที่จะให้มีโครงการนี้เกิดขึ้นในภูเก็ต จึงควรจะร่วมกันผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรม และควรจะเริ่มต้นเพียงเส้นทางเดียวก่อน จากนั้นจึงค่อยขยายไปยังจุดเชื่อมอื่นๆ
 

·
The Train Photo Spotter
Joined
·
8,743 Posts
สาย 1 กับสาย 3 ไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่ ห่วงแต่สาย 2 ที่จะไปป่าตองนี่สิ เฮ้อออ ขนาดอุโมงค์ถนนเล็กๆ ชาวบ้านยังค้านจะเป็นจะตาย นี่รถไฟฟ้า ไม่อยากคิดเล้ย

ปล.นอกเรื่องนิดนึง ภูเก็ตน่าจะยกฐานะเป็นเขตบริหารพิเศษแบบกรุงเทพฯ ให้มีอิสระในการบริหารงบประมาณของตัวเองมากกว่านี้ เช่นสามารถตั้งงบประมาณได้เองในระดับที่ใช้ทั้งจังหวัดอย่างกรุงเทพฯ น่าจะช่วยให้การพัฒนาเมืองเป็นไปได้รวดเร็วและสะดวกกว่านี้มาก
 

·
Registered
Joined
·
26,971 Posts
Discussion Starter · #14 · (Edited)
เกาหลีมีกิจการโรงแรม ที่ป่าตองเลยอยากทำรถไฟฟ้าทั้งสองสาย คือเส้นทางที่ 1 สนามบินภูเก็ต-ห้าแยกฉลอง ระยะทาง 41.40 กิโลเมตร และ เส้นทางที่ 2 ป่าตอง-อ.เมือง ระยะทาง 18.40 กิโลเมตร - จะยากอย่างไรก็ช่างแต่มันเสริมกิจการโรงแรมในภูเก็ตที่เกาหลีเป็นผู้บริหาร ก็ย่อมต้องลองเสี่ยง และ ที่กรุงโซลมีเขานัมซานเป็นกำแพงคั่นระหว่างย่านเมียงดง กับ ย่าน อีแตวอน เลยคิดว่าเล่นไม่ยาก ...
 

·
Registered
Joined
·
50 Posts
สาย 1 กับสาย 3 ไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่ ห่วงแต่สาย 2 ที่จะไปป่าตองนี่สิ เฮ้อออ ขนาดอุโมงค์ถนนเล็กๆ ชาวบ้านยังค้านจะเป็นจะตาย นี่รถไฟฟ้า ไม่อยากคิดเล้ย

ปล.นอกเรื่องนิดนึง ภูเก็ตน่าจะยกฐานะเป็นเขตบริหารพิเศษแบบกรุงเทพฯ ให้มีอิสระในการบริหารงบประมาณของตัวเองมากกว่านี้ เช่นสามารถตั้งงบประมาณได้เองในระดับที่ใช้ทั้งจังหวัดอย่างกรุงเทพฯ น่าจะช่วยให้การพัฒนาเมืองเป็นไปได้รวดเร็วและสะดวกกว่านี้มาก
ชาวบ้านรวมถึงพวก NGO ด้วยมั้ยครับ :banana::banana:
 

·
Registered
Joined
·
119 Posts
จากมุมมองคนภูเก็ต ผมคิดว่าสายสนามบินน่าจะเกิดยากที่สุดครับ อำนาจมืดเยอะมาก ยิ่งกว่าลอร์ดวอลเดอร์มอร์ 555
 

·
Registered
Joined
·
26,971 Posts
Discussion Starter · #17 ·
^^^
แท็กซี่และ รถ 4 ล้อเล็ก ไปส่งสนามบินแม่นบ่
 

·
Registered
Joined
·
119 Posts
ใช่ครับ รวมทั้ง คนขับลีมูซีน แทกซี่ป้ายดำ พวกรถเช่ารอบๆสนามบิน....อีกเยอะแยะเลยครับ
 

·
ผู้ใช้ล&
Joined
·
1,118 Posts
สาย 1 กับสาย 3 ไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่ ห่วงแต่สาย 2 ที่จะไปป่าตองนี่สิ เฮ้อออ ขนาดอุโมงค์ถนนเล็กๆ ชาวบ้านยังค้านจะเป็นจะตาย นี่รถไฟฟ้า ไม่อยากคิดเล้ย

ปล.นอกเรื่องนิดนึง ภูเก็ตน่าจะยกฐานะเป็นเขตบริหารพิเศษแบบกรุงเทพฯ ให้มีอิสระในการบริหารงบประมาณของตัวเองมากกว่านี้ เช่นสามารถตั้งงบประมาณได้เองในระดับที่ใช้ทั้งจังหวัดอย่างกรุงเทพฯ น่าจะช่วยให้การพัฒนาเมืองเป็นไปได้รวดเร็วและสะดวกกว่านี้มาก
รวมกลุ่มกันแล้วร่างพรบ.เขตปกครองพิเศษสิครับ เห็นว่าของเชียงใหม่จ่อจะยื่นเข้าประชุมสภาสมัยนี้แล้วนะ
 

·
Wanderer
Joined
·
245 Posts
สายสนามบินคงจะเป็นกรณีเดียวกับของพัทยา พวกขนส่งอื่นๆต้องออกมาโวยแน่

แต่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่ภูเก็ตควรจะเป็นเขตปกครองพิเศษ
 
1 - 20 of 392 Posts
Top