SkyscraperCity Forum banner
1 - 5 of 5 Posts

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
124,923 Posts
Discussion Starter · #4 ·
3 บิ๊กร่วมชิง 400 ล้าน จ้างศึกษาพื้นที่ TOD

3 March 2018


ช.การช่าง-ทีมกรุ๊ป-เออีซี ร่วมชิงโครงการที่สนข.จ้างศึกษาพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน TOD ค่า 400 ล้าน ระยะเวลา 18 เดือน จับตา 6 เมืองหลัก หวังเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ-ดึงรายได้มาพัฒนาเมือง นำโมเดลญี่ปุ่นมาประยุกต์ใช้

นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) เปิดเผยว่า ในปี 2561 สนข.ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 400 ล้านบาท ในการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit-Oriented Development หรือ TOD) ใช้ระยะเวลาการศึกษา 18 เดือน ในพื้นที่ 6 เมืองหลัก ได้แก่ ขอนแก่น หาดใหญ่ ภูเก็ต เชียงใหม่ นครราชสีมา และพิษณุโลก โดยในขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดคัดเลือกบริษัทที่ปรึกษาดังกล่าว


“การพัฒนา TOD นั้นจะส่งผลในการช่วยเพิ่มมูลค่าจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งยังสามารถนำรายได้มาสนับสนุนและพัฒนาระบบขนส่ง ย่านพื้นที่การขนส่ง และภายในเมืองนั้นๆ โดยในเบื้องต้นของการศึกษามองว่าอาจจะนำรูปแบบของประเทศญี่ปุ่นมาปรับใช้กับการพัฒนาของประเทศไทย ทั้งการวางผังเมือง การแก้กฎหมาย การพัฒนาระบบรางควบคู่กับการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานี และเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วย”

แบนเนอร์ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ01-3-1ด้านแหล่งข่าวระดับสูงของวงการที่ปรึกษรายหนึ่งกล่าวว่า โครงการนี้สนข.ได้ประกาศเลื่อนการยื่นข้อเสนอมาแล้ว 1 ครั้ง คาดว่าครั้งใหม่จะประกาศในเร็วๆนี้ ในเบื้องต้นนั้นทราบว่ากลุ่มบริษัททีม คอนซัลติ้งฯได้ร่วมผนึกกับกลุ่มบริษัทเอเชี่ยนเอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด(เออีซี) เพื่อเข้าร่วมยื่นข้อเสนอในครั้งนี้ เช่นเดียวกับกลุ่มบริษัท ช.การช่าง จำกัด(มหาชน)ที่ร่วมกับบริษัทพัฒนาเมืองแห่งหนึ่งแสดงความสนใจเข้าร่วมยื่นข้อเสนอในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,344 วันที่ 1 - 3 มีนาคม พ.ศ. 2561

http://www.thansettakij.com/content/264046
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
124,923 Posts
Discussion Starter · #5 ·
ทุ่ม 400 ล้านจ้างศึกษาพัฒนาที่รอบสถานีระบบราง

2018-07-18

นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยว่า สนข. อยู่ระหว่างว่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาแผนแม่บทพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit-Oriented Development หรือ TOD) ระบบรางทั่วประเทศคาดว่าจะได้ตัวที่ปรึกษาเดือน ส.ค. นี้ ตอนนี้กำลังคัดเลือกบริษัทที่ปรึกษา เนื่องจากเป็นโครงการที่ใหม่และพัฒนาพื้นที่ทีโอดีระบบรางทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดมูลค่าและมีระบบยั่งยืน ในกระบวนการหาที่ปรึกษานี้จะเป็นแบบเปิดให้ทั้งบริษัทภายในและภายนอกประเทศเข้ามา จากนั้น สนข. พิจารณาตามคุณสมบัติเงื่อนไขตามทีโออาร์จัดจ้าง เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

นางวิไลรัตน์ กล่าวต่อว่า สำหรับโครงการดังกล่าว ใช้เวลาศึกษา 18 เดือน งบศึกษา 400 ล้านบาท โดยศึกษาการพัฒนาพื้นที่ทีโอดีที่เกี่ยวกับระบบขนส่งทางรางทั้งหมดทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รถไฟชานเมือง รถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง (ไฮสปีดเทรน) และรถไฟฟ้ารางเบาในเมืองภูมิภาคพื้นที่ 6 เมืองหลักที่มีการศึกษาระบบขนส่งสาธารณะ ได้แก่ จ.ขอนแก่น, อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา, ภูเก็ต, เชียงใหม่, นครราชสีมา และพิษณุโลก อย่างไรก็ตามการพัฒนาแผนแม่บททีโอดีนี้จะส่งผลช่วยเพิ่มมูลค่าจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม นำรายได้มาสนับสนุน พัฒนาระบบขนส่งทางราง ย่านพื้นที่การขนส่งและภายในเมืองนั้นๆ ได้

https://www.dailynews.co.th/economic/655551
 
1 - 5 of 5 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top