SkyscraperCity banner

41 - 60 of 150 Posts

·
Inspired by Poznań?!
Joined
·
12,589 Posts
uzp.gov.pl
Poznań: Wykonanie prac rozbiórkowych budynków i obiektów zlokalizowanych w Pile przy ul. Lotniczej na terenie działek 128 i 129 obręb Piła-2:
1. Budynek komendy lotniska nr 2,
2. Budynek aresztu,
3. Budynek gospodarczy,
4. Schron podziemny nr 1

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane


Cena wybranej oferty: 159176.86
 

·
Banned
Joined
·
454 Posts
PRZETARG NA WYBUDOWANIE BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO UAM W PILE

Ogłoszony został przetarg nieograniczony na budowę budynku dydaktycznego Kolegium Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Pile. Budynek powstanie na terenach powojskowych, położonych w rejonie dawnego lotniska wojskowego, w miejscu wyburzonego w zeszłym roku budynku dowództwa koszar.
Realizacja obiektu stanowi I etap inwestycji, która zakłada wybudowanie w tym miejscu małego miasteczka akademickiego. Oprócz budynku głównego Kolegium, planowane są jeszcze akademiki, stołówka, biblioteka i hala sportowa.

Zgodnie z ogłoszeniem, budynek wraz z sieciami i zagospodarowaniem terenu, musi zostać wykonany w terminie do 30. kwietnia 2010 r


mw pila
 

·
Banned
Joined
·
454 Posts
Będą hydrogeografowie z Piły


UAM wybuduje w Pile swoje Kolegium. Zamierza tu kształcić hydrogeografów.
Wczoraj pod nowy gmach przy ul. Kołobrzeskiej, na terenie byłego lotniska "Zakopane" położono kamień węgielny. Największym atutem Kolegium Pilskiego ma być unikatowość. Uczelnia chce tu kształcić m.in. hydrogeografów, hydrobiologów i hydrochemików.

Kiedy zaczną się studia? Według planu gmach ma być gotowy w 2010 r. Wybuduje go firma Pekabud Morasko-Poznań. Koszt budowy szacuje się na ok. 45 mln zł. Z czego aż 40 mln uczelnia dostanie z rządowego programu "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2011".

Nowy gmach uczelni ma mieć powierzchnię 5 tys. 900 m kw. Znajdą się w nim: sale wykładowe, pracownie komputerowe, sale ćwiczeniowo-laboratoryjne, pomieszczenia dla pracowników naukowych i biblioteka.

I na tym pewnie się nie skończy, bo UAM zamierza wybudować w Pile campus. Kilka lat temu uczelnia kupiła od Agencji Mienia Wojskowego działkę o powierzchni 13,6 ha. Planuje postawić na niej domy studenckie, stołówki i salę sportową.

Kolegium Pilskie to trzecie kolegium UAM poza Poznaniem po Słubicach i Gnieźnie.


Źródło: Gazeta Wyborcza Poznań
 

·
Registered
Joined
·
943 Posts
18 sierpnia 2008r. na terenie byłego lotniska odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Kolegium Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Pile. Starostę pilskiego Tomasza Bugajskiego reprezentował wicestarosta Jan Pikulik wraz z członkiem Zarządu Stefanem Piechockim.

Sukces zwykle ma wielu ojców. Nie inaczej jest przypadku pilskiego Kolegium. Jak podkreślał rektor UAM Stanisław Lorenc wielu parlamentarzystów z Wielkopolski od lat walczyło o utworzenie w Pile jednostki zamiejscowej poznańskiej uczelni. Dzięki temu udało się z budżetu państwa wyasygnować na ten cel kwotę blisko 40 mln zł. Pierwszych studentów uczelnia przyjmie za dwa lata, głównie na kierunkach związanych z wodą, takich jak hydrologia, hydrobiologia czy hydrochemia.

Pomysł powołania do życia Kolegium jest również sposobem na zagospodarowanie niszczejących terenów i obiektów powojskowych. Utworzenie filii to poszerzenie oferty edukacyjnej ale również podniesienie walorów gospodarczych powiatu pilskiego, w konsekwencji zaś zwiększenie atrakcyjności całej północnej Wielkopolski.

Uroczystego podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego dokonali parlamentarzyści z wiceministrem gospodarki Adamem Szdejnfeldem na czele, samorządowcy północnej Wielkopolski oraz władze UAM.
Źródło: http://www.powiat.pila.pl

W zasadzie można by zmienić tytuł tematu z "koncepcji architektonicznej" na "budowę"...
 

·
Registered
Joined
·
943 Posts
Budowa kampusu UAM w Pile

No, zaczęłą się budowa, więc panowie czas wziąć się do roboty...:) Kilka fotek z budowy kampusu UAM w Pile. Zrobione na szybko dzisiaj. 

·
Current user
Joined
·
767 Posts
^^ Szkoda tylko, ze pilskie firmy nie bedą nic miały z budowy tego kolegium. Wszyscy wykonawcy zapisani na tej tablicy są z Poznania.
 

·
Registered
Joined
·
943 Posts
Jako nawiązanie do dwóch powyższych postów wklejam to:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
Pismo: ZP/367/6/B/08 Poznań 30 kwietnia 2008

Wszyscy Wykonawcy

P O W I A D O M I E N I E
o wyborze najkorzystniejszej oferty [część 1]
Szanowni Państwo,
W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w trybie przetargu nieograniczonego na Kolegium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pile - budowa budynku dydaktycznego wraz z sieciami i zagospodarowaniem terenu - etap I
informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
Część 1 – Roboty budowlane wraz z wyposażeniem budynku dydaktycznego
Pekabud Morasko Sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 25
60-462 Poznań
za cenę 33 379 849.60 zł

Uzasadnienie:
W wyniku złożonego protestu Zamawiający wezwał firmę Pekabud-Morasko sp.zo.o. do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, na podstawie art. 26 ust. 4 Pzp. Wyjaśnienia dotyczyły rozbieżności dat wykonania robót budowlanych rozbudowy i modernizacji terminala pasażerskiego Portu Lotniczego Poznań – Ławica z uwagi na fakt iż w dołączonym do oferty Wykazie wykonanych robót budowlanych wpisany został termin wykonania 2007/2008, natomiast dołączona opinia wystawiona przez Port Lotniczy Poznań - Ławica potwierdza wykonanie robót tylko za 2007r. Ponadto Zamawiający wezwał do wyjaśnienia na podstawie art. 26 ust. 4 Pzp jaką wartość miały poszczególne obiekty wybudowane w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa zespołu budynków wielorodzinnych przy ul. Sikorskiego – Robocza w Poznaniu” po 28.01.2003r. W wykazie wykonanych robót budowlanych podana została ogólna wartość całej inwestycji za lata 2001-2004, jednak w przedmiotowej sprawie Zamawiający może brać pod uwagę tylko obiekty wybudowane po 28.01.2003r.
Wykonawca, firma Pekabud Morasko sp.zo.o. w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie złożył stosowne wyjaśnienia.
Zakwestionowany przez Protestującego Wykaz podwykonawców nie budzi zastrzeżeń Zamawiającego, gdyż bezsprzecznym jest iż firma Pekabud Morasko sp.zo.o. wskazała jaką część zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom, tj. 35%. Zamawiający stoi na stanowisku, iż wymienienie z nazwy części zamówienia jaką wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom bądź wskazanie części procentowej spełnia wymogi ustawowe i w żaden sposób nie wpływa treść oferty [cenę, termin wykonania, warunki gwarancji itp.], wobec powyższego trudno zgodzić się z Protestującym, iż miałby to być argument za odrzuceniem oferty firmy Pekabud Morasko sp.zo.o. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2.
Mając na uwadze powyższe Zamawiający podtrzymuje decyzję o wyborze oferty firmy Pekabud Morasko sp.zo.o.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
Nr części Nazwa i adres wykonawcy
(Nr oferty) Cena (koszt) Razem
1 Pekabud Morasko Sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 25
60-462 Poznań
(6) 33 379 849,60 100,00
1 JAKON sp.zo.o.
ul. Sowia 4
62-080 Tarnowo Podgórne
(12) 34 123 386,41 97,82
1 SKANSKA SA
ul. Bystra 7
60-961 Poznań
(9) 34 820 082,78 95,86
1 Przedsiębiorstwo Techniczno Budowlane NICKEL sp.zo.o.
Obornicka 6b
62-002 Suchy Las
(5) 34 965 088,09 95,47
1 Mostostal Warszawa SA
ul. Św. Wojciecha 10 /5
61-749 Poznań
(1) 35 374 038,56 94,36
1 PIL-BUILDING sp.zo.o.
Bydgoska 33 /3
64-920 Piła
(2) 36 781 026,03 90,75

1 HYDROBUDOWA 9
ul. Sienkiewicza 9
60-900 Poznań
(8) 43 586 780,33 76,58
Jednocześnie zawiadamiamy, iż wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania mają Państwo prawo wnieść protest w terminach i formie określonych w art. 180 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Widać tutaj jaka jest różnica w cenie pomiędzy poznaniakami, a pilaninami. A tak na marginesie, to pilanie też pewnie nieco zarobią, bo wszystkich materiałów budowlanych (np.betonu) Pekabud nie będzie targać z pyrogrodu, lecz weźmie miejscowe. Aha, jednym z podwykonawców jest Peberol Chodzież (patrz zdjęcie 1)
 

·
P I Ł A
Joined
·
174 Posts
Widać tutaj jaka jest różnica w cenie pomiędzy poznaniakami, a pilaninami. A tak na marginesie, to pilanie też pewnie nieco zarobią, bo wszystkich materiałów budowlanych (np.betonu) Pekabud nie będzie targać z pyrogrodu, lecz weźmie miejscowe. Aha, jednym z podwykonawców jest Peberol Chodzież

Nie jest tak źle, bo dużo robót będą robić firmy pilskie. Innym podwykonawcą jest firma M.Madeja, która robić będzie całą instalację zewnętrzną (w tym roku ma być skończona).
 
41 - 60 of 150 Posts
Top