SkyscraperCity banner

101 - 120 of 150 Posts

·
Registered
Joined
·
426 Posts
Myślę, że kampusowi z tymi kierunkami się powiedzie. A co do lokalizacji? Cóż. Nie jest taka zła: cisza i bliskość lasku, obok obwodnicy, którą już niedługo dojedziesz w każdym kierunku. Myślę też, że UAM zmusi komunikację miejską oraz MZK do gruntownych zmian, a jak wszyscy wiemy, są potrzebne.
 

·
P I Ł A
Joined
·
174 Posts
Co do niewypału czy wypału tego kampusu to zobaczymy jak to się rozwinie. Kierunki związane z wodą które będzie oferował UAM są dość niszowe i być może okażą się strzałem w "10". A jak nie wypali, to zawsze można dać "zarządzanie i marketing":nuts:
Kierunki z wodą to oczywiście marketing.

Wiadomo, że będą kierunki na których się zarabia (są studenci)
- pedagogika
- języki obce
- może doradztwo podatkowe (obecnie to prowadzą w budynku spółdzielni)
- była też mowa o matematyce
no i zawsze może być "zarządzanie i marketing" :bash: (żartowałem)
 

·
P I Ł A
Joined
·
174 Posts
Które informacje są prawdziwe?
Jeśli tak, jak pierwotnie mówiono, będą to kierunki typu geo-, hydro-, to dobrze. Jesli tak, jak pisze emyk - kolejna wytwórnia bezrobotnych.
Kierunki typu geo-, hydro-, itd oczywiście będą (to ma być wizytówka).
Ale skoro ma być ok. 1.500 studentów będą też inne kierunki (m.in. te które wyminiłem) - niestety też takie, które "produkują" bezrobotnych.
 

·
Północ Wlkp. Reprezentant
Joined
·
399 Posts
^^ Oczywiście że nie zdążą z budową, termin otwarcia wydziału na lotnisku to wrzesień 2010. Prowadzą zapisy na studia bo ośrodek zamiejscowy działa już od 2 lat, na razie mieszczą się w PSM na Sikorskiego.
 

·
Registered
Joined
·
943 Posts
^^Hehe, uprzedziłeś mnie crossfire:) Ja też w weekend odwiedziłem lotnisko... Oto co zobaczyłem:Po raz kolejny ubolewam, że ten budynek nie będzie gdzieś w centrum Piły, aby mógł cieszyć oczy mieszkańców...
 

·
Północ Wlkp. Reprezentant
Joined
·
399 Posts
Zaczynają się problemy


Co i kiedy zbuduje UAM?

Poseł Kalemba: UAM okroił projekt budowy kampusu w Pile - na razie zrezygnował z budowy jednego akademika i - być może - kompleksu boisk. UAM unika jasnej odpowiedzi.


Budowa budynku dydaktycznego nie jest zagrożona - zajęcia w nim rozpoczną się we wrześniu przyszłego roku. Fot. Marcin Maziarz

Na oddanie do użytku kampusu Uniwersytetu Adama Mickiewicza czekają niecierpliwie przyszli studenci nie tylko z Piły, ale z całej Północnej Wielkopolski, Lubuskiego, Kujawsko-Pomorskiego i środkowego Pomorza. Pilski ośrodek, który w ciągu kilku lat ma stać się samodzielnym kolegium, będzie specjalizował się w kierunkach związanych z gospodarką wodną. Oprócz tego studenci będą mogli wybrać popularne studia edukacyjne, filologię germańską lub angielską oraz nauki polityczne.

W tej chwili na terenie lotniska powstaje pierwszy z obiektów przyszłego kampusu - budynek dydaktyczny. Pomieści m.in. 4 sale wykładowe (260, 150, 70 i 30 miejsc), pracownie komputerowe, sale ćwiczeń, bibliotekę, serwerownię i inne pomieszczenia. Pierwsze zajęcia w nowym budynku mają odbyć się wraz z początkiem roku akademickiego 2010/2011. I nic nie wskazuje na to, by miało być inaczej, bo - zgodnie z deklaracją rektora UAM z marca tego roku - finansowanie budynku dydaktycznego nie jest zagrożone.

Nutę wątpliwości co do dwóch kolejnych etapów budowy kampusu zasiał jednak poseł PSL Stanisław Kalemba. Na konferencji prasowej w maju ogłosił: - Nastąpi pewna korekta. Prowadzone są działania, żeby oprócz budynku dydaktycznego, zabezpieczyć również budowę domu studenckiego i stołówki. Pierwotnie planowane były dwa domy studenckie - na dziś przewiduje się jeden. Trzeba mierzyć siły na zamiary. Na razie Uniwersytet zrezygnuje chyba również z kompleksu boisk sportowych, natomiast dla budynku głównego nie ma najmniejszego zagrożenia.

Przyczyny? Oczywiście pieniądze. Budowa kampusu w Pile została ujęta w wieloletnim programie „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004 - 2011”. Koszt realizacji pilskiego projektu skalkulowano w nim na 80,7 mln zł, jednak od czasu kiedy program przygotowywano, ceny materiałów budowlanych i robocizny znacząco wzrosły. Jak powiedział Stanisław Kalemba, biorąc pod uwagę wzrost kosztów, na wszystkie zadania ujęte w programie dla całego UAM, zamiast planowanych 311 mln zł, dziś byłoby potrzebnych około 570 mln zł. Na szczęście budowa obiektu dydaktycznego zostanie zrealizowana w terminie, bo UAM umowę na niego podpisał w 2006 r. i wykonawca musi wywiązać się z zadania za cenę, którą wtedy ustalił. Uniwersytet zapłaci za budynek dydaktyczny 45,1 mln zł, z czego 40 mln zł pokryje skarb państwa, a pozostałą część - UAM ze środków własnych.

Jak na rewelacje posła Kalemby reaguje UAM? Właściwie nie reaguje, a przynajmniej nie udziela jasnej odpowiedzi. W rozmowie telefonicznej rzecznik Uniwersytetu, Marzena Barańska, poprosiła o przesłanie pytań pocztą elektroniczną. Zamiast odpowiedzi przysłała… dobrze znany plan realizacji kampusu w Pile, w którym jest mowa o budowie w kolejnych etapach dwóch akademików i kompleksu boisk sportowych. Jedyna nowa informacja pojawiła się dopiero na samym końcu e-maila: „Władze Uniwersytetu na początku 2009 r. wystąpiły z wnioskiem do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o waloryzację programu wieloletniego zwiększającą wartość kosztorysową programu jak i zmieniającą okres realizacji programu.”. O ile część informacji o „zwiększeniu wartości kosztorysowej programu” jest jasna, o tyle nie wiadomo, czy „zmiana okresu realizacji programu” potwierdza wersję Stanisława Kalemby o przesunięciu w czasie realizacji drugiego akademika i kompleksu boisk sportowych, czy też dotyczy czegoś zupełnie innego.

Natychmiast po piewszym e-mailu otrzymanym od rzecznika UAM, wysłaliśmy kolejną wiadomość z ponowionymi konkretnymi pytaniami o ewentualne opóźnienie lub rezygnację z budowy jednego z domów studenckich i kompleksu boisk. Na nią jednak Marzena Barańska już nie odpowiedziała.

http://www.zycie.pila.pl/informacje/20090723-co-i-kiedy-zbuduje-uam/index.php
 

·
Inspired by Poznań?!
Joined
·
12,590 Posts
Życie Piły
24 lipca 2009
Potwierdzenie: UAM chce okroić kampus

Mamy potwierdzenie, że UAM chce w Pile zrezygnować z budowy jednego akademika i kompleksu sportowego. Sam Uniwersytet ciągle milczy.

UAM chce, by w Pile, oprócz powstającego właśnie budynku dydaktycznego, powstał jeden akademik. Na więcej nie będzie pieniędzy. Fot. Marcin Maziarz

UAM chce, by w Pile, oprócz powstającego właśnie budynku dydaktycznego, powstał jeden akademik. Na więcej nie będzie pieniędzy
. Fot. Marcin Maziarz

Wczoraj pisaliśmy » o wypowiedzi pilskiego posła PSL Stanisława Kalemby, który poinformował, że Uniwersytet Adama Mickiewicza zamierza okroić dwa kolejne etapy budowy swojego kampusu w Pile. Z dwóch domów studenckich, które miały powstać w drugim etapie na tę chwilę planowany jest tylko jeden, natomiast etap trzeci - budowa kompleksu sportowego - może w ogóle nie powstać.

Sam UAM na ten temat milczy. Rzecznik Uniwersytetu, Marzena Barańska, poprosiła o przesłanie pytań pocztą elektroniczą, jednak odpowiedzi na żadne z nich nie udzieliła. Przesłała jedynie znany od kilku lat harmonogram budowy kampusu na terenie dawnego lotniska w Pile. Jedyna nowa informacja, jaką podała jest taka, że UAM wystąpił o zwiększenie wartości kosztorysowej programu na lata 2004 - 2011, w ramach którego realizowany jest pilski projekt, oraz zmianę okresu jego realizacji. Nie sposób jednak dowiedzieć się, co te lakoniczne sformułowania oznaczają w praktyce, bo na drugi e-mail, w którym ponowiliśmy pytania o sprawy poruszone przez posła Kalembę, rzecznik UAM nie odpowiedziała.

Tymczasem potwierdzenie wersji Stanisława Kalemby przynosi interpelacja poselska nr 8855 » posła Tadeusza Tomaszewskiego. Zwrócił na nią uwagę użytkownik forum Skyscrapercity » w dyskusji pod cytatem z wczorajszej informacji Życia Piły. Wybrany w okręgu konińskim poseł SLD zapytał 27 marca Ministra Edukacji i Szkolnictwa Wyższego o stan prac nad nowelizacją ustawy o ustanowieniu programu „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004 - 2011” i możliwość waloryzacji jego wartości do kwoty postulowanej przez UAM. W interpelacji, oprócz informacji o realizowanych właśnie projektach, w tym budowie kolegium w Pile, czytamy m.in. (pisownia oryginalna):

„(…) Szanowna Pani Minister! Pierwszy wniosek o waloryzację programu wieloletniego został skierowany do Ministerstwa Nauk i Szkolnictwa Wyższego w dniu 9 czerwca 2008 r. (pismo DIM - 20/95/2008). Wniosek ten był przedmiotem kontroli ze strony MNiSzW w lipcu 2008 r.

W wyniku dalszych prac nad waloryzacją programu wniosek został doprecyzowany i uzupełniony oraz skierowany do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dnia 9 marca 2009 r. (pismo DIM-20/22/2009), który zakłada: (…) ograniczono zakresy rzeczowe zadań: sala sportowa w Kaliszu, sala sportowa oraz dom studencki w Pile.

Waloryzacja programu wieloletniego pozwoli na realizację następujących zadań inwestycyjnych: (…) budowę domu studenckiego i stołówki w Kolegium UAM w Pile (rozbudowa).”

Z treści interpelacji posła Tadeusza Tomaszewskiego jasno wynika, że Uniwersytet chce zrezygnować z budowania w Pile domu studenckiego i kompleksu sportowego. Nadal nie wiadomo jednak czy to tylko odłożenie projektów w czasie, czy całkowita z nich rezygnacja.
:doh: :doh: panika.
 
101 - 120 of 150 Posts
Top