SkyscraperCity Forum banner

Pier IJmuiden

1692 Views 5 Replies 3 Participants Last post by  Mojito
Vandaag op de pier geweest. Officieël is het verboden toegang maar het wordt gedoogd maar bij de rode vlag als het stormt mag je er echt niet op want als er een golf over de pier slaat ben je kansloos en niet de eerste die het niet overleeft. De zuidpier is 3 kilometer de zee in.


Hoogovens op de achtergrond


Vrouw met kinderwagen


In de verte het nieuwe windmolenpark 10 km uit de kust, helaas met mijn camera niet te zien.


De jachthaven
De parkeerwachter:nuts:
See less See more
9
1 - 6 of 6 Posts
Alles goed met moeder en kind?
(neem aan van wel)

Heb je trouwens nog meegedaan met wielerwedstrijden, of ren je voornamelijk?

Laatst was hier een wielerwedstrijd voor liefhebbers, heb er wat foto's van gemaakt en ik dacht misschien is de runner er ook bij geweest.
See less See more
^^
Fietsen doe ik niet in competitie. Vandaag was ik met mijn vriendin met de auto naar IJmuiden gereden en terug was ik met de fiets over Amsterdam naar huis gefietst. Normaal loop ik altijd zaterdag en zondag een wedstrijd maar vandaag was er geen wedstrijd voor mij bij:) Met moeder en kind gaat gelukkig alles goed.
See less See more
Leuke serie, runner!

De IJmuider Zuidpier is ook een van mijn favoriete uitwaaiplekken. Ben daar gemiddeld één keer in de twee maanden te vinden. Ben wel vaker in IJmuiden, maar meestal lopen we vanaf de Marina naar Parnassia in Bloemendaal aan Zee en weer terug.

Wat mij altijd opvalt als ik daar op de pier ben is het aparte slag mensen wat daar zit te vissen. Volgens mij zit bij een hoop van die gasten een behoorlijk steekje los. Hoe verder op de pier, des te groter de afwijking (met name dat groepje achter de vuurtoren)...maar gelukkig laten ze simpele wandelaars met rust...
See less See more
1 - 6 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top