SkyscraperCity Forum banner

Zapraszam na zebrę. ;)

 • 10

  Votes: 7 31.8%
 • 9

  Votes: 10 45.5%
 • 8

  Votes: 3 13.6%
 • 7

  Votes: 2 9.1%
1 - 10 of 10 Posts

·
Owce
Joined
·
4,722 Posts
Kontrast i przepalenia dają fajne odczucie gorączki miejskiego lata.
czuje podobnie :). Jakby po prawej nie bylo tego dredzika i tych postaci z wozkiem etc , fotka byla w szerszym ujeciu , to z mina tej klientki lapala by sie pod superfajna.
 
1 - 10 of 10 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top