SkyscraperCity Forum banner

Pinksteren in Nederland

2458 Views 6 Replies 6 Participants Last post by  hoogbouwe
12
Afgelopen pinksterdagen sinds bijna een jaar weer eens in NL geweest. Het was geweldig; het zonnige weer maakte mijn verblijf perfect. Naast vele verplichtingen bleef gelukkig tijd voor een heerlijke fietstocht met camera. Veel plezier bij het bekijken.

1. Haha, schitterend weer, stralende zon, strand, en dan zo´n deprimerende sculptuur. Ik ben in Katwijk. Waar ook anders :)


2. Deze vind ik veel beter: fladderende blaadjes van roestig staal, met daarin geperforeerd de namen van verzopen vissers. Ook deprimerend, maar dan tenminste op een lichtere manier. En je kunt er vooral bloemen in steken.


3. brood-dood ; leven bleven, grote poezie. :eek:hno: Opvallend wel hoeveel achternamen hetzelfde zijn.


4. Deze is echt goed! Mens, dier, en nog een paar ongedefinieerde rondingen.


5. Voetbalveld met afrasteringen


6. Kalfjes, erg schuw.


7. Ingenieursboot


8. Wijde Aa, aan de overkant ziet het eruit alsof er een overstroming aan de gang is.


9. Nogmaals de Wijde Aa.


10. Steiger met boerderij.


11. In dit kinderboerderijtje loopt een kangoeroe rond. Ik wist dat niet, en was net de geitjes aan het bekijken toen dat dier aan de andere kant van het grasveld begon te springen. Ik dacht eerst dat er een geit getikt was geworden. :)


12. Dorpstafereel in Woubrugge.
See less See more
1 - 7 of 7 Posts
Kleine maar erg sfeervolle serie. Foto's 9 en 10 zijn bijna te Hollands :)
Mooie foto's, maar volgens mij geen kangoeroe maar een wallabie.
Is een wallabie niet gewoon een soort kangoeroe ?
Leuke (Nederlandse ;)) foto,s
Favo,s: 8, 9, 10,
1 - 7 of 7 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top