SkyscraperCity Forum banner

Piractwo drogowe, bezpieczeństwo, kultura jazdy, święte krowy

1433 Views 2 Replies 2 Participants Last post by  Karol Młynarczyk
Postanowiłem założyć całkiem nowy wątek, ponieważ temat nie pasuje do żadnego innego, a moim skromnym zdaniem jest wart omawiania a zarazem więc systematycznego tępienia bandytyzmu drogowego. Skoro na forum już dawno pojawił się temat niewłaściwego parkowania, tym bardziej powinno się mówić o przypadkach regularnego, skrajnie niebezpiecznego zachowania określonych grup kierowców, na które służby porządkowe - mówiąc bardzo delikatnie - przymykają oko. Nie mówię tu o takich pierdołach jak przekroczenie prędkości o kilka km/h czy o jeździe lewym pasem, a o takich, o jakich dzisiaj (w końcu) napisała Wyborcza, a które jako mieszkaniec Prawobrzeża miałem okazję zauważyć.


http://szczecin.wyborcza.pl/szczeci...zne-gorace-kurczaki-wazniejsze-niz-zycie.html


Nie będzie z mojej strony przesadą, jeśli powiem, że dostawcy jedzenia stanowią jedną z najbardziej niebezpiecznych grup kierowców, nierzadko nie ustępując w tej materii nietrzeźwym kierującym. Szczególnie KFC.
  • Like
Reactions: 1
1 - 1 of 3 Posts
^^ale co to ma wspólnego z inwestycjami (jesteś w dziale Inwestycje w Polsce)? Tu jest pokrewny temat: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1675253
1 - 1 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top