SkyscraperCity Forum banner
1 - 10 of 10 Posts

·
pazfoto.nl
Joined
·
931 Posts
Discussion Starter · #1 ·
NIJMEGEN/ARNHEM - Met meer spits - en/of rijstroken, een dubbele Waalbrug bij Ewijk en fly - overs bij knooppunt Valburg denkt Rijkswaterstaat het verkeer op de overvolle A50 tussen Ewijk en Grijsoord tot 2020 met minimaal 60 kilometer per uur aan het rijden te houden.


De dienst heeft gisteren twaalf mogelijkheden gepresenteerd voor de oplossing van wat in de regio Arnhem-Nijmegen sinds jaar en dag geldt als het grootste verkeersprobleem.

Drie alternatieven vallen meteen af omdat het om combinaties gaat van verbreding van de A50 én doortrekking van de A73 vanaf knooppunt Neerbosch. Omdat de provincie Gelderland intussen heeft besloten dat de A73 niet op de A15 wordt aangesloten, zijn deze oplossingen niet meer relevant. Rijkswaterstaat noemt ze echter wel omdat ze, aldus projectleider Frank van den Broek, de bevolking de informatie niet wil onthouden. "Maar kiezen voor zo'n alternatief heeft inderdaad geen zin."

Om te voorkomen dat de vitale noord-zuidverbinding definitief dichtslibt, komt Rijkswaterstaat met enkele beproefde recepten: óf het bestaande asfalt wordt opnieuw ingedeeld zodat overal aan weerskanten ruimte komt voor spitsstroken, óf de snelweg wordt een stuk breder door de aanleg van volwaardige extra rijstroken. In vrijwel alle gevallen elke oplossing kan ook met een andere gecombineerd worden krijgt het traject tussen Grijsoord (A12) en Ewijk (A73) twee maal drie of twee maal vier rijstroken. Daarnaast moet knooppunt Ewijk worden aangepast, wordt de Waalbrug verdubbeld (aan de westkant), heeft knooppunt Valburg twee fly-overs nodig om de doorstroming te garanderen en moet ook de Rijnbrug fors breder.

Rijkswaterstaat biedt ook een alternatief dat 'meest milieuvriendelijk' heet. Daarbij is het ruimtebeslag voor de nieuwe snelweg zo beperkt mogelijk gehouden, moet het verkeer permanent langzamer rijden en worden bijkomende maatregelen voor milieu en natuur genomen. Ook voor deze oplossing is het streven dat het verkeer in 2020 op werkdagen gedurende het drukste uur gemiddeld minimaal 60 kilometer per uur kan rijden.

Zonder duurzame maatregelen zal over vijftien jaar tussen Ewijk en Grijsoord niet harder dan 25 tot 30 kilometer per uur kunnen worden gereden. In geld uitgedrukt is volgens de waterstaat het totale verlies aan reistijd dan opgelopen tot 130 miljoen euro per jaar.

Afhankelijk van de gekozen oplossing, zijn de gevolgen voor omgeving, regionale economie, landschap niet gering. Globaal kan gezegd worden dat naarmate de weg meer ruimte in beslag neemt, natuur en omgeving zwaarder worden getroffen maar de economie meer kan profiteren.

Projectleider Van den Broek van Rijkswaterstaat erkent dat het voor de betrokken burger niet eenvoudig zal zijn om een alternatief te kiezen. "Er zijn ook veel combinatie-oplossingen mogelijk. Bovendien zal het niet eenvoudig zijn om sommige voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen."

Voor de aanpak van de A50 zal minimaal 400 miljoen euro moeten worden neergeteld.

Kosten van verbreding van de snelweg belopen de 600 miljoen, beter benutten van het asfalt komt neer op een investering tussen de 450 en 550 miljoen.

Over de verkeersader A50 passeren dagelijks 100.000 voertuigen met pieken van ruim 4000 per uur in één richting. Het traject Ewijk-Grijsoord is 22 kilometer lang, telt drie knooppunten en twee bruggen. Een deel van het traject tussen Heteren en Valburg is inmiddels voorzien van een spitsstrook.

In Renkum (13 april), Beuningen (14), Heteren (18) houdt Rijkswaterstaat informatie-bijeenkomsten en hoorzittingen. In de loop van 2007 moeten de werkzaamheden beginnen.

Probleemgebied:
 

·
pazfoto.nl
Joined
·
931 Posts
Discussion Starter · #4 ·
^ De nijmeegse stadbrug is volgens mij de vervanging van de doortrekking van A73.\

Het beste wat ze kunnen doen is de A15 doortrekken naar de A12, dan wordt de A15 ook beter gebruikt, de A12 en de pleyroute(N325, dat uiteindelijk een rijksweg moet worden) zal rustiger worden, en ik zal dan minder lang in de file staan. :)
 

·
Registered
Joined
·
970 Posts
:blahblah:

Als we nu eens dat stomme Nijmegen (toch alleen maar een stelletje autohaters daar) met de grond gelijk maken, dan kunnen we de A73 en A325 een stuk gemakkelijker kortsluiten.
Daarna is het uiteraard logisch om ook de A325 en de A50 dwars door Arnhem met elkaar verbinden. Met een fraai betonnen 2x4 viaduct dwars door de stad. Nee, geen tunnel of geluidschermen, Eusebius, aan Arnhem kun je op een Musis na eigenlijk toch ook weinig meer vernielen... :tongue:
 

·
Illustrateur
Joined
·
13,797 Posts
wel graapig. reed laatst nog over de a50 ter hoogte van ewijk, en je ziet dat er van het klaverknooppunt ewijk alleen de krul van arnhem naar k'o'ln en terug wordt gebruikt. je ziet als het ware een permanent bewegende slang over dat traject asfalt rijden. een krul hebben ze opgebroken om waarschijnlijk de krul richting keulen minder te belasten. een fly-over zou daar zeker op zijn plaats zijn. al die vrachtwagens en auto's rijden er in slakkengang achter elkaar. ik zou voor a73-doortrekking hebben gekozen, maar een dikke vette snelweg is ook wel stoer. hoe ze die bruggen willen verbreden is me een raadsel. worden er dan identieke bruggen naast gebouwd? ben benieuwd over uitgebreidenere informatie. enne , een dikke snelweg op palen zou wel stoer zijn, die hebben we nog niet zo veel in nederland door stedelijk gebied. zoiets zou nooit worden gerealiseerd, maar het idee lijkt me zeker vet!

ik had toevallig nog pas wat foto's van de brug bij ewijk en een tunneltje bij nijnsel gemaakt (ook a50):
 
1 - 10 of 10 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top