SkyscraperCity Forum banner

Plan voor 100m toren tussen Arnhem en Nijmegen

3605 Views 21 Replies 17 Participants Last post by  Izumo
Uit de Gelderlander van vandaag.

Ook al is het nogmaar in een verkennende fase, vond ik het toch de moeite waard om te plaatsen. Knooppunt Ressen ligt voor degen die het niet weten bij de kruising van de snelwegen A15 en A325 (Arnhem-Nijmegen)

"Plan kantoortoren bij knooppunt Ressen

RESSEN Bij knooppunt Ressen verrijst over enkele jaren wellicht een kantoortoren van rond de honderd meter hoog. De toren is opgenomen in de gebiedsvisie A15-A12, een stuk dat zes regiogemeenten en de Stadsregio Arnhem-Nijmegen hebben opgesteld.

Hierin geven zij aan hoe volgens hen de doortrekking van de A15 en de verbreding van de A12 er uit zouden moeten gaan zien. Ten zuiden van de A15, vlak voor knooppunt Ressen, is een 3,5 kilometer lang bedrijventerrein gepland. Tussen het bedrijventterrein en de snelweg komt een groene wal met windmolens. Dicht bij het knooppunt moeten kantoren komen, met als letterlijk hoogtepunt de toren. Als referentiegebouw is in de gebiedsvisie het Brabantse provinciehuis in Den Bosch opgenomen. Dit 101 meter hoge, opvallende gebouw ligt pal aan de snelweg A2."
See less See more
1 - 20 of 22 Posts
Klinkt als een slecht plan. Torens moeten ze lekker bij stations neerzetten.
Dit moeten ze dus echt niet doen. Zet hem dan i.d.d. bij Arnhem CS.
Klinkt als een slecht plan. Torens moeten ze lekker bij stations neerzetten.

Net zoals de Belle van Zuylen en het brabantse provinciehuis hangt het helemaal af van het stedebouwkundig plaatje. Ik heb nog geen oordeel.
Goed plan. Torens passen goed bij snelwegen. Zou echter wel wat hoger mogen.
Eens met ericnijmegen. Als ik het goed begrijp komt dit aan de noordrand van de waalsprong van Nijmegen.
Klinkt als een slecht plan. Torens moeten ze lekker bij stations neerzetten.
Als er voldoende torens staan, komt er vanzelf een station.
[/FONT]
Eens met ericnijmegen. Als ik het goed begrijp komt dit aan de noordrand van de waalsprong van Nijmegen.
Ja dat klopt. Bovendien is dit het geografische midden van het Knooppunt Arnhem-Nijmegen. De KAN-toren dus ;)

Bij Ressen is een station ingepland, grenzend aan betreffend rijkswegen knooppunt. Is dus wel slim.
Het onderstaand plaatje is het overzicht van het KAN-gebied. Ressen bevindt zich tussen Lent en Elst

En hieronder vind je het lightrailnetwerk zoals het moet gaan verschijnen:


Stations in de deelregio Arnhem:
-Wolfheze hoogbouwkenmerk: geen
-Oosterbeek hoogbouwkenmerk: geen
-Oosterbeek-Laag (nog te realiseren) hoogbouwkenmerk: straalverbindingstoren, 70 meter
-Arnhem Centraal hoogbouwkenmerk: Park/Rijntoren, 63 meter
-Arnhem Zuid hoogbouwkenmerk: galerijflats, 25 meter
-Arnhem Velperpoort hoogbouwkenmerk: Postgiro/Akzo, 60 meter
-Arnhem Presikhaaf hoogbouwkenmerk: rijkskantorengebouw, 70 meter
-Velp hoogbouwkenmerk: kerk, 50 meter
-Westervoort
-Duiven (niet op kaart) hoogbouwkenmerk: geen
-Zevenaar (niet op kaart) hoogbouwkenmerk: geen idee

Stations in de deelregio Betuwe:
-Elst hoogbouwkenmerk: kerk, 70 meter
-Ressen (nog te realiseren) hoogbouwkenmerk: KAN-toren, 100 meter (voorgesteld)
-Lent hoogbouwkenmerk: bastion, 60 meter (in voorbereiding)

Stations in de deelregio Nijmegen:
-Nijmegen Centraal hoogbouwkenmerk: waalpanorama, 120 meter, in voorbereiding
-Nijmegen Heijendaalhoogbouwkenmerk: erasmusgebouw, 85 meter
-Molenhoek (in uitvoering) hoogbouwkenmerk: geen
-Groesbeek (nog te realiseren): hoogbouwkenmerk: geen
-Winkelsteegh (nog te realiseren) hoogbouwkenmerk: 52 degrees, 86 meter
-Nijmegen Dukenburg hoogbouwkenmerk: sociale verzekeringbank, 55 meter
-Wijchen Bijsterhuizen (nog te realiseren) hoogbouwkenmerk: geen
-Wijchen hoogbouwkenmerk: geen
See less See more
3
Als referentiegebouw is in de gebiedsvisie het Brabantse provinciehuis in Den Bosch opgenomen. Dit 101 meter hoge, opvallende gebouw ligt pal aan de snelweg A2."
Eeuhm, ik weet niet of daar al wat gebouwen staan, maar rondom de provinciehuis staan al wat redelijk markante (hoge) gebouwen en in de toekomst nog meer echte hoogbouw als men met Avenue 2 begint.

Maar als de toren daar eenzaam zal staan denk ik niet echt dat het iets wordt, je moet het clusteren!
See less See more
Een flinke toren in de gemeente Nijmegen vind ik altijd leuk, maar in dit geval heb ik mijn twijfels. Waar men vroeger nog probeerde te voorkomen dat Arnhem en Nijmegen nog dichter tegen elkaar aan groeien dmv groenstroken, lijkt dit plan daar recht tegenin te gaan door een toren tussen beide steden te bouwen.

Ik heb liever dat ze een wat lagere toren op de plaats van de afgebrandde chinees bij het CS in Nijmegen neerzetten.
See less See more
Inderdaad een stom plan.
We hebben het al vaak genoeg gehad over clustering, centralisering, hoe funest dat wel niet is voor de NL-stedebouw en het NL landschap wat daardoor verneukt wordt, en ziehier het resultaat....
De beleidsbepalers blijven gewoon lekker doorgaan met waar ze zelf zin in hebben :puke:
See less See more
Waar men vroeger nog probeerde te voorkomen dat Arnhem en Nijmegen nog dichter tegen elkaar aan groeien dmv groenstroken, lijkt dit plan daar recht tegenin te gaan door een toren tussen beide steden te bouwen.
BAM!...nieuwe grenspaal :Dfoto bron: http://www.xs4all.nl/~kaizer/index.html
See less See more
een 3,5 kilometer lang bedrijventerrein klinkt nou niet echt veelbelovend, zelfs niet met een toren van 100 meter...
Ik hoef denk ik niet uit te leggen waarom het een waardeloos plan is.
In zulke gevallen mag de Rijksbouwmeester wat mij betreft keihard ingrijpen. Dit voegt werkelijk niets toe aan wat dan ook. Versterk beide binnensteden maar gewoon, is nog zat ruimte voor!
In zulke gevallen mag de Rijksbouwmeester wat mij betreft keihard ingrijpen. Dit voegt werkelijk niets toe aan wat dan ook. Versterk beide binnensteden maar gewoon, is nog zat ruimte voor!
Ik ben nog steeds terughoudend in mijn oordeel. Ik wil eerst de concrete plannen zien. In Arnhem Nijmegen staan sowieso veel toren(tjes) solo te wezen: 52 degrees, erasmusgebouw, presikhaaf, ohra...wel hoogte-top-10 torens van dit stedelijkgebied.

In de toekomst zal in Lent flink wat middelhoogbouw verrijzen in het Bastion wat als visuele eenheid een link moet gaan vormen met koers west in Nijmegen. De clusterhoogbouwvlek krijgt gestalte van Nijmegen Centraal in hoefijzervorm naar koers west (4x boven honderd) naar het Bastion. Het hele gebied tussen Arnhem en Nijmegen zal nog drastisch veranderen.

Geen oordeel dus (weloverwogen) ;)
See less See more
^ Wat mij betreft niet weloverwogen

De ambitie om in een nieuwe gebied bedrijven in torens te laten verrijzen zorgt enkel en alleen voor meer verrommeling. De enige plaatsen waar dit w.m.b. nog mag worden toegestaan is als wordt ingezet op een grootschalig, divers gebied met ook véél woningbouw in verschillende dichtheden. Een extra 'centrum' voor een stad dus. Ik lees hier nergens dat zoiets de ambitie is, puur weer een kantorenpark dus.
See less See more
Nooit begrepen waarom ze dat stuk tussen Arnhem en Nijmegen zo graag willen volbouwen. Een goede groene buffer tussen die twee had als ogenschijnlijke tegenstelling voor meer samenhang gezorgd dat die stedeloze bebouwing die het nu moet worden. Zie ook die nikszeggende brei tussen Den Haag en Rotterdam via de 3B gemeentes. Betekenis van een torentje van 100 meter op zo'n plek is nihil. Maak 'm dan gelijk 300 meter hoog.
See less See more
Ik vind dit plan inderdaad erg tegenstrijdig. Van Nijmegen en Arnhem een knoopunt maken wil nog niet zeggen dat elke vierkante kilometer bebouwd moet worden tussen het gebied. Integendeel, het gaat om een sterke gezamelijke regio, niet om een aaneengesloten stedelijk gebied. Ik ken het gebied erg goed, want in Bemmel woont mijn oma. Ressen en het omliggende gebied zie ik als kleinschalig en landelijk. iets wat in mijn ogen zou moeten worden beschermd. Ik zie niets in 3,5 km bedrijventerrein met misplaatste hoogbouw. Ik ben best bereid de plannen af te wachten om echt een oordeel te geven, maar de ingredienten zijn niet van de beste kwaliteit. Je moet van goede huize zijn om van bedorven ingredienten een lekkere taart te maken. De Betuwelijn heeft al genoeg landschap aangetast en mag geen factor zijn om een bedrijventerrein te rechtvaardigen.
See less See more
Blijft een feit dat je op een loze kreet over een plan niet meteen een inhoudelijk oordeel hoeft te vellen.
1 - 20 of 22 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top