SkyscraperCity Forum banner

Plane Spotting

4926 Views 11 Replies 7 Participants Last post by  Edela
Zonet zien overvliegen (Antwerpen ca.15u20):

Lancaster bommenwerper

onder escorte van 2 spitfires/huricanes...

Even googlen verduidelijkt de zaak:

http://www.raf.mod.uk/bbmf/news/index.cfm?storyid=E949DA53-5056-A318-A8295915AAE3CCBA
See less See more
  • Like
Reactions: 1
1 - 12 of 12 Posts
Werd o.a. gebruikt voor bombardementen op Duitsland tijdens WOII. Daar was gisterenavond nog een boeiende maar ook beklijvende reportage over te zien op NGC.
^^ 't was alleszins zeer indrukwekkend die in mijn ooghoek op mij zien af komen. Als je er dan bij bedenkt dat ten tijde van WOII die vliegers met tientallen, honderden tegelijk overvlogen...

Nu zijn er blijkbaar maar 17 toestellen overgebleven waarvan slechts 2 vliegvaardig. één daarvan staat in een museum de andere vloog dus vanmiddag over België en Nederland
Waauw, prachtig zeg! Daar zou ik graag eens inzitten!
Vanaf vrijdag in ons luchtruim te spotten:de nieuwe NH90 van het Belgische leger!
See less See more
eentje uit de oude doos:

  • Like
Reactions: 1
2
Nothing special, just a few pics from Liege and Spa.See less See more
  • Like
Reactions: 2
1 - 12 of 12 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top